การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง ปลาเ นื้ อ อ่อน รสชาตดี ตลาดต้องการ

0
1216

ในธรรมชาตินั้น ปลากดเหลืองนั้นสามารถเจริญเติบโตและอยู่อาศัยได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย แต่ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นท้องน้ำที่เป็นแอ่งหินหรือพื้นดินแข็งน้ำค่อนใสมีกระแสน้ำไหลไม่แรงนักพบอยู่ในระดับความลึกตั้งแต่ 2-40 เมตร

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสงขลาได้ทำการเลี้ยงปลากดเหลืองให้เป็นปลารุ่นในกระชัง ตาข่ายพลาสติก ขนาด 2 x 3 x 1.5 เมตร ปลากดเหลืองจะมีความย าวเฉลี่ย 7.17 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 3.14 กรัมอัตราการปล่อยกระชังละ 300 ตัวเมื่อเปรียบเทียบอาหารที่ให้เ นื้ อปลาสดสับกับอาหารเม็ดปลากินเ นื้ อ

ในระยะเวลา 6 เดือน พบว่าปลาที่เลี้ยงด้วยเ นื้ อปลาสดสับ มีอัตราการเจริญเติบโตดีมากคือมีน้ำหนักเฉลี่ย 83.87 กรัม อัตราการรอดตาย 73.79 เปอร์เซ็นต์ อัตราแลกเ นื้ อ 4.98 คิดเป็นต้นทุนอาหารกิโลกรัมละ 24.90 บาท (ปลาสดราคากิโลกรัมละ 5 บาท)

ขณะที่การเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำหรับปลากินเ นื้ อปลากดเหลืองที่เลี้ยงมีน้ำหนักเฉลี่ย 72.61 กรัม อัตราการรอด59.29 เปอร์เซ็นต์ อัตราแลกเ นื้ อ 2.76 คิดเป็นต้นทุนอาหาร 33.12 บาท/กิโลกรัม (อาหารเม็ดปลากินเ นื้ อราคากิโลกรัมละ 12 บาท)

ส่วนการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังโดยที่ตัวกระชังทำด้วยตาข่ายพลาสติกขนาดกระชัง 3 x4 x1.8 เมตร ปล่อยปลาขนาด 200-250 กรัม จนถึงขนาดตลาดอัตราปล่อย 1,000ตัว/กระชัง ให้ปลาเป็ดและส่วนผสมอื่นๆเป็นอาหารวันละ 1 ครั้ง ใช้เวลาเลี้ยง 4 เดือนผลปรากฏว่าปลาเจริญเติบโตมีน้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 540 กรัม อัตรารอดตาย 82.0 เปอร์เซ็นต์ จะได้ผลผลิตกระชังละ 462.38 กิโลกรัม

ข้อควรคำนึงในการเลี้ยง ปลากดเหลืองให้ได้ขนาดที่ตลาดต้องการนั้น ถ้าเลี้ยงในบ่อดิน พั น ธุ์ปลาที่ปล่อยควรเริ่มที่ขนาด 5-7 เซนติเมตร อัตราการปล่อยตารางเมตรละ 1-2 ตัว ส่วนการเลี้ยงในกระชังควรปล่อยปลาตารางเมตรละ 50-70 ตัว และควรห มั่ นคัดขนาดปลาให้สม่ำเสมอกันด้วย

ในธรรมชาตินั้น ปลากดเหลืองนั้นสามารถเจริญเติบโตและอยู่อาศัยได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย แต่ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นท้องน้ำที่เป็นแอ่งหินหรือพื้นดินแข็งน้ำค่อนใสมี กระแสน้ำไหลไม่แรงนักพบอยู่ในระดับความลึกตั้งแต่ 2-40 เมตร

ทั้งยังชอบอาหารบริเวณที่น้ำจากต้นน้ำเหนือเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำไหลมาบรรจบ กับบริเวณแนวน้ำนิ่ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งบริเวณปากน้ำซึ่งมีน้ำจืดไหลปะทะกับแนวน้ำเค็ม

มีกุ้ง ปลา ปู หอย ค่อนข้างสมบูรณ์ ชาวประมงมักจับปลากดเหลืองสามารถที่จะปรับตัวให้เจริญโตได้ดีในสภาพน้ำพรุ ที่มีความเป็นก s ดสูงและมีปริมาณสารแขวนลอยมาก

อย่ างไรก็ตามการเลี้ยงปลากดเหลืองนั้นในบ่ออนุบาลลูกปลาวัยอ่อนระยะแรกประมาณ 20-30 เซนติเมตรและค่อยๆ เพิ่มปริมาณน้ำเป็น 50 เซนติเมตร เมื่อเริ่มให้อาหารสมทบจำพวกเ นื้ อปลาบดและส่วนผสม ขณะเดียวกันต้องทำความสะอาดพื้นบ่อเป็นสิ่งจำเป็นมากด้วยการดตะกอนพื้นบ่อเปลี่ยนถ่ายน้ำประมาณ 1 ใน 3 ของบ่อและเพิ่มประมาณน้ำให้เท่าเดิม

ในสัปดาห์แรกเป็นอาหารที่มีชีวิต ได้แก่ ไรแดงหรืออาร์ทีเ มี ย จนกระทั่งลูกปลามีอายุ 8-10 วันจึงเริ่มฝึกให้กินอาหารสมทบ ได้แก่เ นื้ อปลาบดผสมวิตามินและแร่ธาตุ ในปริมาณน้อยๆแต่บ่อยครั้ง

ในระยะนี้อาจผสมย าป ฎิ ชี ว นะกับอาหารในอัตรา 3 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เพื่อป้องกันโ s คพวกแ u คทีเ sี ย โดยให้วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 5-7 วัน

พร้อมกันนอกจานี้ควรใส่ฟ อ ร์ม าลิ นในความเข้มข้น 40 พีพีเอ็มแช่ตลอด 24 ชั่วโมงสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อป้องกันโ s คนั้นเอง

แหล่งที่มา https://kasettumkin.com/nuengreathai/article_3531

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here