สูตรการทำอาหารไก่ไข่ ไก่พื้นบ้านเพื่อลดต้นทุน ไข่ดก เ นื้ อเยอะ

0
1054

อาหารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเลี้ยงไก่ไข่มีกำไรหรือขาดทุน เ นื่ องจากต้นทุนการผลิตประมาณ 60-70 % ของต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าอาหารไก่ไข่นั้นนอกจากจะต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพ

การเจริญเติบโตแล้ว ยังต้องนำไปใช้ในการผลิตไข่อีกด้วยการที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าอาหารลงนั้นสามารถทำได้โดยการประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดีและสามารถหาส่วนผสมที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อคุณค่าทางอาหารที่สั n ว์ปีกต้องการ

1.หยวกกล้วยสับ 2 กก.

2.ปลายข้าวสาร 0.5 กก.

3.รำละเอียด 0.5 กก.

4.ข้าวเปลือก 1 กก.

5.กากน้ำตาล 1 ลิตร

6.EM จุ ลิ น ท รีย์ 0.1ลิตร

วิธิทำ

1.นำหยวกกล้วยสับใส่ลงในกระบะผสมอาหารและตามด้วยข้าวเปลือกเพื่อเพื่มปริมาณโปรตีนแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน

2.นำกากน้ำตาลงไปผสมเพิ่มความหวานคลุกเคล้าให้เข้ากัน

3.รำและปลายข้าวสารลงไปผสมแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน

4.สุดท้าก็นำ EM จุ ลิ น ท รีย์ ใส่ลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อป้องกันการป่วยของไก่ได้วิธีการนำไปใช้
อาหารสูตรนี้เมื่อผสมกันเสร็จแล้วก็สามารถนำไปให้ไก่กินได้ทันที

ประโยชน์

อาหารสูตรนี้มีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนจึงทำให้ไก่มีความเจริญเติบโตเร็วและทำให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระไข่ที่ได้จะมีคุณภาพ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล นางจำเนียร กาญจนพรหม
107/1 บ้านหนำควาย หมู่ที่12
ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง 92000

แหล่งที่มา https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=6445&s=tblanimal

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here