ไม้ตะกูป่าไม้เศรษฐกิจยุคใหม่ มีน้ำหนักเบา ปลูกง่าย ต้นตรงสูงชะรูด ตลาดต้องการสูง

0
542

คุณลักษณะพิเศษของ ต้นตะกู

เป็นไม้ที่มีขนาดใหญ่ ปลูกง่าย ดูแลง่ายและโตเร็วมาก ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของทุกสภาวะอากาศ ยกเว้นพื้นที่ที่มีอากาศเย็นจัดตลอดปี เ นื่ องจากตะกูเป็นไม้เมืองร้อน ต้นตะกูสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศทนต่อสภาวะน้ำท่วมขั ง (1 ปีขึ้นไป)และโดนไฟป่า (อายุ 2 ปีขึ้นไป)สามารถปลูกได้ไร่ละประมาณ 150 ต้น ที่ความห่าง 3 x 3 ม. (กรณีตัดครั้งเดียวที่ 5 ปี)

ไม้ตะกู เป็นไม้ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีไม้หวงห้ามดังนั้นไม้นี้จึงเหมาะอย่ างยิ่งที่จะทำเป็น ป่าไม้เศรษฐกิจไม้ตะกู มีน้ำหนักเบากว่าไม้ประดู่ และไม้มะค่าถึง จะเป็นไม้เ นื้ ออ่อน แต่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับไม้สักแทบทุกประการ โดยเฉพาะเ นื้ อไม้ของต้นตะกูจะมีคุณภาพใกล้เคียงกับไม้สักทอง

มีเ นื้ อไม้ละเอียดแน่นไม่บิดงอง่ายมีน้ำหนักใกล้เคียงกับไม้สัก แต่จะเบากว่าเล็กน้อย ป ล ว ก มอดไม่กิน (พั น ธุ์ก้านแดง)เ นื้ อไม้ดูสวยมาก การทำสีและผิวสามารถเพิ่มความสวยงามได้อย่ างมากเช่นเดียวกับไม้สัก

เพียงปีเดียวก็สามารถตัด ทำไม้เ ยื่ อกระดาษได้เพราะอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วมากส่วนในปีที่ 3 สามารถตัดบางส่วนเพื่อส่งแปรรูปทำเป็นไม้หน้า 4 – 8และที่เหลือปลูกทิ้งไว้ห้าปีขึ้นไปก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นไม้กระดานใช้ทำฝ้าเพดาน ไม้ตกแต่งภายใน เสาบ้าน ประตู หน้าต่าง วงกบ ไม้อัด

งานเฟอร์นิเจอร์หลากหลาย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา เรือขุด ลังใส่ของ เครื่องดนตรี ฯลฯงานฝีมือที่สวยงามต่าง ๆ เช่นกล่องใส่จิวเวอรี่ ของตกแต่งบ้านต่างๆ ดินสอ ของเล่น ฯลฯไม้ตะกูจัดเป็นไม้มงคล ที่ถูกกล่าวถึงอยู่ในตำนานเทพต่างๆ มากมาย

ปัจจุบัน นี้ ปริมาณป่าไม้ที่ลดลงทุกขณะและอัตราประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ความต้องการใช้ไม้เพื่อที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมต่าง ๆ สวนทางกัน โรงเลื่อยและผู้ค้าไม้ทั่วโลกขาดแคลนไม้ท่อนที่ป้อนเข้าโรงงานโดยเฉพาะไม้เพื่อทำบ้านเรือน และเฟอร์นิเจอร์ไม้ตะกูนี้จะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณไม้ในตลาดได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีที่ดินปล่อยทิ้งว่างเปล่าไว้ ท่านสามารถปลูกไม้ตะกู ซึ่งเป็นป่าไม้เศรษฐกิจยุคใหม่นี้ได้ ลงทุนน้อย แต่มีผลกำไรงาม มีหลักประกันเรื่องแหล่งรับซื้อผลผลิต และการประกันราคาขั้นต่ำในการรับซื้อ นับว่าเป็นป่าไม้เศษรฐกิจยุคใหม่ และเป็นไม้ที่สามารถกู้วิกฤตเศรษฐกิจในครอบครัวของท่านได้จริง

ยิ่งถ้าได้ลงดินแล้วจะแข็งแรง และมีระบบการหาอาหารที่เก่งมากเป็นพิเศษต้นตะกู ปลูกง่าย โตเร็ว สูง 15 – 30 เมตร ทนต่อสภาวะน้ำท่วมขั งและโดนไฟป่าไม่ปลูกได้ทุกพื้นที่ ที่ลุ่ม ที่ใกล้น้ำ ที่เชิงเขา ริมสวน ริมสระน้ำ ดินลูกรัง ดินร่วน ดินทราย ดังนั้นในอดีตเมื่อถูกตัดหมดไป

อีกทั้งผลพลอยได้ที่ไม่อาจมองข้ามในการปลูกต้นตะกู ก็คือสามารถลดสภาวะเรือนกระจกได้อย่ างดี เพราะไม้ชนิดนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถเพิ่มปริมาณป อ ดของโลกได้อย่ างมากมายในระยะเวลาอันสั้นปัจจุบัน ต้นตะกูเริ่มเป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้นและเริ่มปลูกกันบ้างแล้วในหลายพื้นที่ คาดว่าอีก 5 ปีประเทศไทยจะมีป่าไม้ขนาดใหญ่ สามารถช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่โลก ลดปัญหาโลกร้อน

ฝนตกต้องตามฤดูกาล ปัญหาน้ำป่าไหลหลากจะลดน้อยลงเพราะเป็นพืชที่มีความอุ้มน้ำสูง ทั้งราก ลำต้น กิ่ง ก้าน และใบเพียงท่านเริ่มปลูกในวันนี้ อีก 4 – 5 ปี ข้างหน้า ไม้จะโตกว่าไม้สักที่อายุนับร้อย ๆ ปี(ไม้สักอายุร้อยกว่าปีตอนนี้ ประเทศไทยไม่ต้องไปพย าย ามหาอีกแล้วครับ หมดไปนานแล้ว)

และที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ ให้กับเจ้าของสวนอย่ างงามและยังช่วยลดการนำเข้าไม้จากต่างประเทศได้ ปีละหลายหมื่นล้านบาทช่วยกอบกู้ทั้งเรื่องของโลกร้อนและวิกฤตเศรษฐกิจได้เป็นอย่ างดีเพียงพวกเราร่วมมือร่วมใจกัน ปลูกไม้ตะกูเพื่อทดแทนป่าไม้เดิมที่สูญเสียไป

ไม้ตะกูป่าไม้เศรษฐกิจยุคใหม่

ปัจจุบัน ไม้นับว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่ างมาก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทุก วันนี้ประเทศไทยเราต้องนำเข้าไม้จากต่างประเทศ กันปีละหลายหมื่นล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเฟอนิเจอร์ ไม้ตะกูจึงถือเป็นไม้เศรษฐกิจยุคใหม่ เป็นไม้กู้วิกฤตเศรษฐกิจ ที่ลงทุนต่ำ เลี้ยงง่าย โตไว และได้ผลกำไรหลายเท่าตัว นับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆอย าก

ให้ท่าน ลองดูตารางเปรียบเทียบการลงทุนในหน้าถัดไป ท่านจะพบความมหัศจรรย์ของพืชชนิดนี้ และถ้าลองคำนวณรายได้แล้วจะรู้ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนแค่ไหน ยกตัวอย่ างหากปัจจุบันบุตรของท่านกำลังอยู่ในวัยเรียน ถ้าท่านปลูกต้นตะกูตอนนี้ ด้วยเงินลงทุนไม่มากมาย

และรอเก็บเกี่ยวผลผลิตในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านจะมีเงินก้อนสำหรับส่งบุตรหลานของท่าน เรียนโรงเรียนดีๆ ได้อย่ าง สบาย ๆซึ่งในจำนวนเงินเท่ากัน ถ้าหากท่านฝากธนาคารไว้ ยังไงก็ไม่มีทางงอกเงยได้มากเท่ากับ ลงทุนปลูกต้นตะกูอย่ างแน่นอน

แหล่งที่มา https://invention53.blogspot.com/2009/11/blog-post_5256.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here