ปลูกผักชีขาย รายได้ดี ตลาดต้องการเรื่อยๆ ไม่มีล้น

0
49

วิธีการปลูกผักชี

1. การเลือกเ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักชี เ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักชีที่นิยมปลูกกันเ นื่ องจากปลูกง่าย หาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปและเจริญงอกงามดี ได้แก่พั น ธุ์ เ ม ล็ ดผักชีพั น ธุ์สิงคโปร์และเ ม ล็ ดผักชีไต้หวัน

2. การเตรียมดินเพื่อปลูกผักชี การปลูกผักชีสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางและปลูกในแปลงดิน การปลูกในกระถางเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการปลูกรับประทานเอง และการปลูกในแปลงดินเป็นการปลูกเพื่อจำหน่าย สำหรับท่านที่ต้องการปลูกในแปลงดินควรขุดดินหรือพรวนดินขึ้นมาตากแดดไว้ก่อนสัก5-7วัน แล้วทำการพรวนดินซ้ำอีกทีนึงเพื่อให้ดินมีความร่วนและทำการผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสดคลุกเคล้ากับแปลงดิน

3.เมื่อได้เ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักชีมาแล้ว ให้ทำการบดเ ม ล็ ดผักชีให้แตกออกเป็น 2 ส่วนก่อน(สำคัญมาก) แล้วจึงนำไปแช่น้ำ 1-3วัน (แนะนำ การแช่น้ำควรนำผ้ามาห่อไว้ แล้วหาอะไรกดทับให้มิดจมน้ำไปเลย) การบดเ ม ล็ ดผักชีจะทำให้ผักชีเจริญเติบโตง่ายและเร็วขึ้น ที่สำคัญเ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักชีที่จะนำมาปลูกควรเป็นเ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักชีที่ใหม่เพราะเม ล็ ดพั น ธุ์ผักชีเก่าที่เป็นราปลูกยังไงก็ไม่ขึ้น

4.เมื่อแช่เ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักชีแล้ว นำไปผึ่งลม เมื่อเ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักชีเริ่มงอกก็นำไปหว่าน

5.ก่อนการนำเ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักไปหว่านควรรถน้ำให้ซุ่มแปลงดิน แล้วจึงนำเ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักไปหว่านและคลุมด้วยฟางข้าวบางๆ เพื่อป้องกันต้นอ่อนจากแสงแดดและรักษาความซุ่มซื้นของแปลงดิน

6.การรดน้ำและการกำจัดวั ช พื ช ผักชีเป็นผักที่ต้องการน้ำมาก ดังนั้นควรรดน้ำอย่ างสม่ำเสมอวันละ2ครั้ง แต่อย่ ารถน้ำมากเกินไป เพราะผักชีไม่ชอบน้ำที่ขัง จะทำให้ผักชีเ u่ าง่าย ส่วนการกำจัดวั ช พื ชควรกำจัดอย่ างทันที โดยใช้มือถอนได้เลย เพราะวั ช พื ชจะเป็นตัวแย่งน้ำจากผักชีทำให้ผักไปไม่เจริบเติบโต

7. การใส่ปุ๋ยให้ผักชีหลังจากแตกใบแล้วแนะนำให้ใส่ปุ๋ยหมัก

การเก็บเกี่ยวผักชี

ผักชีจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 40-45วัน ก่อนการเก็บเกี่ยวควนรดน้ำให้ซุ่มแปลงดินเพื่อการถอนผักชีที่ง่ายขึ้นทำให้ต้นผักชีไม่ขาด การเก็บเกี่ยวผักชีทำได้โดยการใช้มือจับที่โคนรากแล้วถอนดึงขึ้นมา แล้วสะบัดดินออก แล้วน้ำไปล้างน้ำ คัดใบสีเหลืองหรือใบที่เ u่ าออก มัดๆเป็นกำแล้วใส่ตะกร้าเพื่อทำการขนส่งต่อไป ต้นผักชีที่เป็นสีเขียวสม่ำเสมอจะขายได้ราคาดี

โ s คและแ ม ล งศั ต รูของผักชี

โ s คที่เป็นง่ายและพบเจอกันบ่อยๆก็คือโ s คใบเ u่ าใบเหลืองและแ ม ล งศั ต รูของผักชี คือ เพลี้ย ปัญหทั้ง2อย่ าง แก้ไขโดยการใช้ เครื่องพ่นย าสะพายหลัง ฉีดพ่นย า

สรุป

ผักชี เป็นผักที่เป็นที่ต้องการของตลาดและราคาสูง ผักชีเป็นผักที่มีประโยชน์มาก ใช้ได้ทั้งต้นและใบที่ใช้นำไปประกอบอาหาร ส่วนรากผักชีมีนำมาตำเพื่อเป็นเครื่องแกงเ นื่ องจากมีกลิ่นหอมทำให้เพิ่มรสชาติของอาหารให้อร่อยขึ้น

การปลูกผักชี

1. ห มั่ นรดน้ำ

2. ให้ผักชีโดนแดดตลอดวันหรือเกือบทั้งวัน

3. ดินต้องร่วนซุน ไม่ขังน้ำ

4. ถ้าผักชีงอกแล้วใบหงิก แสดงว่ามีเพลี้ยไฟ

5. ระวังมด

แหล่งที่มา http://www.vigotech.in.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here