ขั้นตอนการเผาถ่าน ด้วยถัง 200 ลิตร ประหยัดไม้ได้ถ่านเยอะ

0
1298

ส่วนประกอบของเตาเ w าถ่าน 200 ลิตร

เตาเ w าถ่าน 200 ลิตร ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ คือ

1.ตัวเตา ผลิตจากถังขนาด 200 ลิตร

2.ฝาเตา และท่อเร่งไฟ

3.ท่อควัน3 ท่อ

4.ส่วนควบแน่นน้ำส้มควันไม้

5.ตระแกรงรองไม้ด้านใน

6.ช่องเ ชื้ อเพลิง

7.รูเก็บน้ำส้มควันไม้

การเ w าถ่านแบบเตาถัง 200 ลิตร เป็นการเ w าแบบต้องการเ นื้ อที่น้อย ใช้เวลาไม่นาน หากไม่ต้องการเก็บน้ำส้มควันไม้ยิ่งลดเวลาไปได้มาก เหมาะสำหรับการเกษตรแบบครบวงจรที่ผลิตทุกอย่ างเอง หมุนเวียนใช้ภายในครัวเรือน หากเหลือยังพอขายได้และถ่านที่ได้ยังบริสุทธิ์

ขั้นตอนการเผาถ่านโดยใช้เตาเ w าถ่าน 200 ลิตร

การเตรียมไม้ใส่เตา

1.จัดวางเตาให้ได้ระดับ ห้ามเอียง เ นื่ องจากหากเตาเอียงจะทำให้เก็บน้ำส้มควันไม้ได้ย าก

2.ควรแยกไม้ระหว่างไม้แห้งและไม้ดิบ ถ้าให้ดีควรตัดไม้ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์

3.ขนาดไม้ ควรแยกให้มีขนาดใกล้เคียงกัน ถ้าเป็นไม้ใหญ่ให้ใส่ด้านหน้าเตา ไม้เล็กใส่ด้านหลังเตาและให้ปลายไม้ชี้ลงเ นื่ องจากด้านบนความร้อนจะสูงกว่า

4.ชนิดของไม้ ควรแยกระหว่างไม้เนื้ออ่อนและไม้เ นื้ อแข็ง เช่น ไม้ลำไยอาจรวมกับไม้มะขาม ไม้ไผ่แยกเ w าอีกครั้ง

5.ไม้ที่ใส่ในถังควรมีขนาดใกล้เคียงกับความสูงของเตาหรือยาวประมาณ 60 ซม. และควรมีขนาดใกล้เคียงกัน

การเ w าถ่าน

จุดเตา

1.เมื่อเรียงไม้เข้าเตาเรียบร้อย ให้ทำการปิดฝาเตาให้สนิท โดยให้ท่อเร่งไฟอยู่ตรงข้ามกับช่องเ ชื้ อเพลิงตรงกับท่อควัน

2.เริ่มทำการจุดไฟเตา บริเวณหน้าเตาที่ช่องเ ชื้ อเพลิง โดยจุดที่จุดไฟอยู่บริเวณปากของช่องเ ชื้ อเพลิงเติมฟืนเรื่อยๆ ช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง ขึ้นกับความชื้นของไม้ที่นำมาเ w า

3.สังเกตควันที่ปล่องควันและท่อเร่งไฟ ขณะทำการไล่ความชื้น ควันที่ออกมาจะมีสีขาว ควันจะมีกลิ่นเ ห ม็ น ซึ่งเป็นกลิ่นก s ดประเภท เมธานอล

ที่อยู่ในเ นื้ ออุณหภูมิบริเวณปากปล่องควันประมาณ 55-60 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิภายในเตาประมาณ 150 องศาเซลเซียส ถ้าความชื้นถูกไล่หมดและไม้ในเตาเริ่มติดไฟ (ประมาณ 2-4 ชั่วโมง หลังจากจุดเตา) จะเห็นควันที่ปล่องควันลักษณะเป็นควันขาวขุ่นปนเทา พุ่งออกมาจำนวนมากเรียกว่าควันบ้ า

4.เมื่อเกิดควันบ้ าให้ หยุดป้อนเ ชื้ อเพลิงและเริ่มทำการเก็บน้ำส้มควันไม้ โดยใช้กระป๋องรองที่รูรับน้ำส้มควันไม้ ด้านล่างของท่อควันทั้ง 3 ท่อ

4.1 เติมน้ำที่ปล่องด้านข้างพร้อมทั้งเปิดน๊อตสำหรับเก็บน้ำส้มควันไม้ หาภาชนะรองน้ำส้มควันไม้

4.2 ห มั่ นเติมน้ำที่ปล่องด้านข้างเพื่อให้ควันเย็นจะได้น้ำส้มควันไม้เพิ่มขึ้น (ถ้าต้องการน้ำส้มควันไม้มากควรเลือกใช้เตาแบบเตานอนซึ่งจะให้ปริมาณน้ำส้มควันไม้มากกว่าเตาตั้ง)

4.3 สังเกตที่ควัน ถ้าปล่องใดควันใส มีเฉพาะไอร้อนออกมาให้ปิดปล่องนั้นก่อน โดยปกติถ้าเริ่มเ w า 8 โมงเช้าจะปิดเตาได้ประมาณ 4-5 โมงเย็น สังเกตถ้ายังมีย างเหนียวที่ปล่องควันยังปิดปล่องไม่ได้ ถ้าปล่องลื่นให้ปิดปล่องนั้นได้

น้ำส้มควันไม้

ที่ได้จากการเผาถ่านต้องปล่อยให้ตกตะกอน โดยนำน้ำส้มควันไม้ที่กลั่นได้ ทิ้งให้ตกตะกอน 90 วัน จะทำให้น้ำส้มควันไม้แยกตัวเป็น 3 ระดับ ชั้นบนจะเป็นน้ำมันใส (น้ำ)

ชั้นกลางจะเป็นของเหลวสีชา คือน้ำส้มควันไม้ที่จะนำไปใช้ได้ ส่วนชั้นล่างสุดเป็นของเหลวข้นดำ(ตะกอน)เราสามารถลดเวลาการตกตะกอนโดยการผสมผงถ่านประมาณ 5% ของน้ำหนักรวมของน้ำส้มควันไม้ทั้งหมด

โดยผงถ่านจะดูดซับทั้งน้ำมันใสชั้นบนและน้ำมันดินลงสู่ชั้นล่างสุดในเวลา 45 วัน

5.หลังจากหยุดการป้อนเ ชื้ อเพลิงหน้าเตา จะต้องควบคุมอากาศโดยการหรี่หน้าเตา ปิดหน้าเตาให้เหลือไว้ประมาณ 1 ใน 4

6.ปิดปล่องเร่งไฟตรงกลาง (ท่อกลาง) และสังเกตท่อควันทั้ง 3 ท่อ หากท่อไดที่ควันกลายเป็นสีฟ้าใส ให้ทำการปิดท่อควันได้ (ท่อไหนเป็นสีฟ้าใสก่อนให้ปิดก่อน)

7.หลังจากควันเริ่มใสมีเฉพาะไอร้อนออกจากปล่องควัน (ปล่องสุดท้าย) ให้เปิดปล่องเร่งไฟและเปิดปล่องควันทั้งหมด พร้อมกับเปิดหน้าเตาประมาณ 50% เพื่อให้อากาศเข้าไปทำปฏิกิริย ากับถ่านซึ่งจะทำให้ถ่านบริสุทธิ์ขึ้น โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที

8.เมื่อครบ 30 นาที ให้ปิดปล่องทุกปล่อง (ปล่องเร่งไฟและปล่องควัน) โดยปล่องเร่งไฟใช้ผ้าหอดินชุบน้ำ วางปิดไว้ ส่วนท่อควันใช้กระป๋องครอบ ปิดหน้าเตาพร้อมใช้ดินเหนียวย าหน้าเตาป้องกันอากาศเข้า และปิดท่อเก็บน้ำส้มควันไม้ (หากมีรอยรั่ว ณ จุดอื่นต้องปิดรอยรั่วทั้งหมด)

9.ทิ้งให้เตาเ w าถ่านเย็นตัวลง ประมาณ 3-4 ชั่วโมงหรือทิ้งไว้ค้างคืน ตอนเช้าสามารถเปิดเตาเก็บถ่านและเ w าต่อในครั้งต่อไปได้

แนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น

เตาไม่ติดไฟ

1.ห้ามใส่เ ชื้ อเพลิงมาก ให้ใส่เ ชื้ อเพลิงทีละน้อย ปกติจะใช้เวลาขั้นต่ำ 2-3 ชั่วโมง ให้สังเกตควันออกจากปล่องอย่างsุ น แ s ง (ควันบ้ า) จึงหยุดใส่เ ชื้ อเพลิงและลดหน้าเตาเหลือ 1 ใน 4

2.หลังจากหยุดใส่เ ชื้ อเพลิง หากเตาเย็นตัวลง อาจทำการช่วยโดยการจุดไฟที่หน้าเตาใหม่อีกครั้งหรือใส่ไฟอ่อนที่หน้าเตาขณะเกิดควันบ้ า

3.ถ้าไม่แน่ใจว่าไฟติดหรือไม่ช่วงแรกๆ ที่ยังเ w าไม่ชำนาญ ให้เปิดฝาเตาดูไม้ในเตาได้ ว่าไม้แห้งและติดไฟหรือยัง ถ้ายังให้ใส่ไฟหน้าเตาต่อ

เตาเป็นถ่านไม่สม่ำเสมอ

1.ขนาดไม้แตกต่างกันเกินไป ควรใช้ไม้ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

2.ปิดปล่องเร็วเกินไป ให้สังเกตว่าปล่องที่จะปิดได้จะมีเฉพาะเป็นไอลอยขึ้นมาจะไม่มีควันหรือให้ดูที่ปล่องว่ายังมีย างเหนียวหรือไม่ ถ้ายังมีย างเหนียวยังปิดปล่องไม่ได้ ให้สังเกตว่าถ้าไม้เป็นถ่านหมดแล้วปล่องจะลื่น

เก็บน้ำส้มควันไม้ได้น้อย

1.ให้เปลี่ยนน้ำที่ปล่องบ่อยๆ ไม่ให้น้ำร้อนเกินไปจะทำให้ควันไม่ควบแน่น

2.ทำให้ปล่องเย็นโดยการพั นด้วยผ้าชุ่มน้ำ

3.รูเก็บน้ำส้มควันไม้ตัน

4.อาจตั้งเตาเอียงน้ำส้มควันไม้ไหลย้อยกลับไปในเตา

5.ถ้าต้องการน้ำส้มควันไม้เตาแบบนอนจะให้น้ำส้มควันไม้ดีกว่า

เตาเป็นเถ้าหมดได้ถ่านน้อยเกินไป

1.เปิดหน้าเตาตอนทำถ่านบริสุทธิ์นานเกินไป

2.ปิดปล่องช้าเกินไป

3.ใช้ดินปิดหน้าเตาไม่สนิทอากาศเข้าได้

4.ใช้ไม้ต่างขนาดกันเกินไปทำให้ไม้เล็กเป็นเถ้าไม้ใหญ่ไม่สุก

โดย อ.ธเนศ ชัยชนะ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทย าลยแม่โจ้

แหล่งที่มา https://engineer.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=1260

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here