ไม่ต้องซื้อปุ๋ยราคาแพง รู้จัก ปุ๋ยอินทรีย์ชี ว ภ า พ บำรุงพืชงาม ไม่มีผลกระทบต่อสภาพดิน

0
851

รู้จักปุ๋ยอินทรีย์ชี ว ภ า พ

ปุ๋ยอินทรีย์ชี ว ภ า พหรือปุ๋ยหมักเป็นสารธรรมชาติ ที่ได้จากกระบวนการหมักบ่มวัตถุดิบจากธรรมชาติต่างๆ ทั้งพืชและสั n ว์ จนสลายตัวสมบูรณ์เป็นฮิวมัส วิ ต า มิ น ฮ อ ร์โ ม น และสารธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้งอาหารของดิน ตัวเร่งการทำงานของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน และอาศัยอยู่ปลายรากของพืช ที่สามารถสร้างธาตุอาหารกว่า 93 ชนิด ให้แก่พืช

เพื่อให้การย่อยสลายเกิดขึ้นอย่ างรวดเร็ว จึงเติมหัวเ ชื้ อจุลินทรีย์ EM (Effective Microorganisms) หรือสารเร่งซุปเปอร์ พด. เพื่อเร่งกระบวนการหมัก

การทำปุ๋ยหมัก แบ่งเป็นชนิดต่างๆ ได้แก่ ปุ๋ยหมักจากมูลสั n ว์ ปุ๋ยหมักจากพืชและปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร มีทั้งสูตรน้ำและสูตรแห้ง

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ชี ว ภ า พ

1.เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน เช่น แ u ค nี เ sี ย เ ชื้ อ s า และแ อ ค ติ โน มั ยซี ส

2.ให้ธาตุอาหาร และกระตุ้นให้จุ ลิ น ท รี ย์สร้างอาหารกว่า 93 ชนิดแก่พืช

3.ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสร้างดินให้ดีขึ้น

4.ช่วยดูดซับหรือดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้แก่พืช

5.ช่วยปรับค่าความเป็นก s ด-ด่าง (pH) ของดิน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช

6.ช่วยกำจัดและต่ อต้ า นเ ชื้ อจุ ลิ น ท รี ย์ก่อโ s คต่าง ๆ

7.ทำให้พืชสามารถสร้างสารที่มีผลกระทบได้เอง ช่วยให้ต้ า นท านโ s คและแ ม ล งได้ดี

ข้อมูลจาก มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

แหล่งที่มา http://ajourneyinspiredbytheking.org

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here