การทำมะม่วงด อ ง เก็บไว้กินได้นาน สามารถจำหน่ายได้

0
5002

เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยในการทำมะม่วงดอง

วิธีการดองเริ่มจากการล้างทำความสะอาดมะม่วงก่อน เพื่อลดปริมาณจุ ลิ น ท รี ย์ที่ปนเ ปื้ อ นมากับมะม่วง ภาชนะที่เหมาะสมในการดองควรเป็นพลาสติกเก s ดเอที่มีปากแคบ เพื่อความสะดวกในการควบคุมปริมาณอากาศเหนือผิวน้ำเกลือ ลดการเ u่ าเสียของมะม่วงดอง ส่วนของน้ำเกลือที่ใช้ในการดองสั ดส่วน 1:1 คือ ถ้าใช้มะม่วง 10 กิโลกรัม ต้องใช้น้ำเกลือในการดอง 10 กิโลกรัมเช่นกัน

และส่วนผสมของน้ำเกลือจะมีความเข้มข้นของเกลือ 10 % ในการผลิตปริมาณมากและต้องมีอายุการเก็บนาน จะต้องมีการเติมสาร ซึ่งไม่มีผลกับร่างกายคือ แ ค ลเ ซี ย มค ล อไ ร ด์ ซึ่งเป็นตัวทำให้มะม่วงดองมีเ นื้ อแน่นและกรอบและโป ตั สเ ซี ย มเ บต้ าซั ลไ ฟ ด์ เพื่อช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเ ชื้ อจุ ลิ น ท รี ย์ที่อาจหลุดรอดมาได้และทำให้มะม่วงมีสีเหลืองสวย อย่ างไรก็ตามสารทั้ง2 ชนิดนี้ จะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสม

สูตรที่ 1 มะม่วงดอง

ส่วนผสมมะม่วงดอง

1. มะม่วงดิบ 120 ลูก

2. ปูนแดง 1 ถ้วยตวง

3. เกลือ 11 กิโลกรัม

4. ก s ด มะนาว 1 ขวด (1 ลิตร )

5. สีผสมอาหาร (สีเหลือง) 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำมะม่วงดอง

1. นำมะม่วงมาล้างน้ำให้สะอาดไม่ต้องปอกเปลือก แล้วผึ่งไว้

2. นำโอ่งมาล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำมะม่วงใส่ลงไปในโอ่ง เติมน้ำสะอาดลงไปให้เต็มใส่ปูนแดง
กวนให้ละลายเข้ากันกับน้ำ ปิดฝาให้สนิททิ้งไว้ 1 คืน

3. ตอนเช้านำมะม่วงที่ได้จากข้อ 2 มาล้างน้ำให้สะอาด เทน้ำในโอ่งทิ้ง ทำความสะอาดโอ่ง แล้วนำมะม่วงมาเรียงลงในโอ่ง เติมน้ำให้เต็ม แล้วใส่เกลือ ก s ด มะนาว สีผสมอาหารลงไปคนให้ละลายจนทั่ว ใช้ไม้ขัดให้มะม่วงจมน้ำปิดปากโอ่งด้วยถุงพลาสติกให้แน่นทิ้งไว้ 25 วัน ก็จะได้มะม่วงดอง

สูตรที่ 2 ส่วนผสมมะม่วงแช่อิ่ม

1. มะม่วงดอง 10 กิโลกรัม

2. น้ำตาลทราย 3 กิโลกรัม

3. น้ำ 3 ลิตร

วิธีทำมะม่วงแช่อิ่ม

1.นำมะม่วงดองออกมาล้างน้ำให้สะอาด ปอกเปลือก แล้วนำมาฝานเป็นชิ้นๆ หรือตกแต่งให้เป็นรูปต่างๆ นำมาล้างน้ำให้สะอาดอีกครั้ง มะม่วง 10 กิโลกรัม ปอกเปลือกแล้วฝานจะเหลือน้ำหนักประมาณ 7 กิโลกรัม

2.นำน้ำตาลทราย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 1.5 กิโลกรัม ส่วนแรกนำไปเคี่ยวกับน้ำ 2 ลิตร จนเป็นน้ำเ ชื่ อมนาน 20 นาที เสร็จแล้วเทใส่ภาชนะเคลือบหรือสเตนเลสทิ้งไว้ให้เย็น

3.นำมะม่วงลงแช่ในน้ำเ ชื่ อมให้ท่วม แช่ทิ้งไว้ 1 คืน วันรุ่งขึ้นตักมะม่วงขึ้นมาใส่ตะแกรงผึ่งให้แห้ง นำน้ำเ ชื่ อมที่เหลืออยู่ไปต้มให้เดือดเพิ่มน้ำตาลส่วนที่ 2 อีก 1.5 กิโลกรัม

ไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มเคี่ยวจนน้ำเ ชื่ อมเหนียวทิ้งไว้ให้เย็นเทใส่หม้อเคลือบใบ เติม แล้วนำมะม่วงลงไปแช่อีกครั้ง ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วจึงนำมาบรรจุใส่โหลพร้อมน้ำเชื่อม ปิดฝาให้สนิท ส่งจำหน่ายลูกค้า ตลาด แหล่งจำหน่าย ตลาดในท้องถิ่น มินิมาร์ท ห้างสรรพสินค้า

ข้อแนะนำ

1.มะม่วงที่นำมาทำมะม่วงดอง ควรเลือกมะม่วงแก้ว มะม่วงพั น ธุ์โชคอนันต์ เพราะเ นื้ อจะแน่น

2.น้ำที่นำมาดองห้ามใช้น้ำฝนเด็ดขาดเพราะมีความเป็นก s มจะทำให้มะม่วงเ u่ า

3.เคล็ดลับความอร่อยของมะม่วงแช่อิ่มอยู่ที่ความสะอาด ในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการดองต้องล้าง
น้ำมากกว่า 5 ครั้ง หรือจนกว่าจะไม่มีกลิ่น และการทำน้ำเ ชื่ อม ต้องกรองให้สะอาด

4.น้ำที่เหลือจากการดองมะม่วงอย่ าเททิ้งลงในแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะจะทำให้น้ำเ u่ าเสีย

แหล่งที่มา https://alangcity.blogspot.com/2014/01/blog-post_19.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here