ผักเหลียง ปลูกสร้างรายได้ ราชินีแห่งผักพื้นบ้านของภาคใต้

0
181

ผักเหลียงชอบขึ้นอยู่ในที่ร่ม ดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์สูงและต้องเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกต่อเนื่อง ผักเหลียงจึงเหมาะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกชุกตลอดปี และกลายเป็นผักพื้นถิ่นที่คนใต้นิยมทานและนิยมปลูกแซมสวนไม้ผล ย างพาราและปาล์มน้ำมัน ไว้เป็นพืชเสริมรายได้ โดยต้องควบคุมความสูงของทรงต้นไว้ไม่ให้สูงเกินเอื้อมถึง เพื่อให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น

ผักเหลียง เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นทรงพุ่มเตี้ยๆ ลำต้นมีขนาด 10-30 มิลลิเมตร สูงประมาณ 2-3 เมตร ลำต้น และกิ่งมีลักษณะเป็นข้อๆ ลำต้นแตกกิ่งแขนงมาก และแตกไหลออกด้านข้าง จนแลดูเป็นทรงพุ่มหนาทึบ เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาล กิ่งอ่อนมีสีเขียวเข้ม แต่ละกิ่งไม่มีการสลัดทิ้งกิ่ง ลำต้นเป็นไม้เ นื้ ออ่อน กิ่งเปราะหักง่าย

ใบ

ผักเหลียง เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ มีลักษณะใบคล้ายใบย างพารา ใบแตกออกที่ปลายกิ่งแขนง แตกออกเป็นใบเดี่ยวตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ใบมีลักษณะรี มีก้านใบยาวประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร โคนใบสอบ ปลายใบเรียวแหลม ขนาดใบกว้างประมาณ 4 – 10 เซนติเมตร ย าวประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร แผ่นใบมีสีเขียวเข้ม แผ่นใบบาง แต่เหนียว ใบอ่อนมีสีแดงอมส้ม มีรสหวานมัน

ดอก

ผักเหลียงออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อดอกเป็นช่อดอกแบบเชิงลด มีความย าวช่อประมาณ 2-5 เซนติเมตร แยกออกเป็นต้นดอกช่อตั ว wู้ และต้นดอกสมบูรณ์เ w ศแยกต้นกัน

ดอกตัวผู้ออกเป็นช่อ ย าวประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร ช่อดอกมีลักษณะเป็นข้อๆ ที่มีดอกตั ว wู้ เรียงล้อมข้อ ตัวดอกมีขนาดเล็ก มีกลีบดอกสีขาว ส่วนต้นดอกสมบูรณ์เ w ศมีช่อดอกย าวประมาณ 5 – 7 เซนติเมตร ดอกมีขนาดใหญ่กว่าดอกต้นตั ว wู้ ทั้งดอกตั ว wู้ และดอกตั วเ มี ยเรียงล้อมบนข้อเหมือนต้นดอกตั ว wู้ ประมาณ 7 – 10 ข้อ ทั้งนี้ ดอกผักเหลียงจะเริ่มออกในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

ผล

ผลผักเหลียงออกรวมกันบนช่อ แต่ละช่อมีผลประมาณ 10-20 ผล ผลมีลักษณะเป็นรูปกระสวย กว้างประมาณ 1 – 1.5 เซนติเมตร ย าวประมาณ 2.5 – 4 เซนติเมตร เปลือกผลค่อนข้างหนา ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลือง เ นื้ อผลมีรสหวาน ทั้งนี้หลังออกดอก ดอกผักเหลียงจะเริ่มติดผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และผลสุกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และติดเริ่มติดผลครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 5-6 ปี ขึ้นไป แต่การติดดอกออกผลจะไม่แน่นอน บางปีอาจไม่มีการติดดอกออกผล โดยเฉพาะปีที่ฝนตกชุกมาก

เ ม ล็ ด

เ ม ล็ ดผักเหลียงมีรูปไข่หรือรูปกระสวย เปลือกหุ้มเ ม ล็ ดบาง และหนาเฉพาะบริเวณขั้วเ ม ล็ ด ขนาดเ ม ล็ ดกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ย าวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เ ม ล็ ดค่อนข้างงอกย ากและงอกช้า

การขยายพั น ธุ์นิยมทำโดยการตอนกิ่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.การตอนกิ่งควรตอนจากต้นหรือกิ่งกระโดงที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปโดยสังเกตเปลือกของกิ่งควรมีสีน้ำตาลอมเขียวเล็กน้อย

2.การควั่นควรควั่นให้ชิดกับข้อรอยควั่นมีระยะห่างกันเท่ากับเส้นรอบวงของต้นหรือกิ่งที่จะตอน

3.เมื่อควั่นเสร็จแกะเปลือกขูดเ นื้ อเ ยื่ อเจริญออกให้หมด

4.ใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำจนอิ่มใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุง

5.ก รี ดถุงจากก้นถึงปากถุงนำมาหุ้มที่รอยควั่นผูกเชือกหัวท้ายให้แน่น

6.ห มั่ นตรวจดูความชื้นอย่ าปล่อยให้แห้งรากจะงอกภายในเวลาประมาณ 2 – 3 เดือนตรวจดูรากสามารถดูดน้ำได้หรือไม่ เมื่อรากทำงานดีแล้วตัดเอาลงถุงปลูก

7.เมื่อต้นแข็งแรงดีจึงนำลงหลุมปลูก การปลูกด้วยกิ่งตอนจะได้ทรงพุ่มดีให้ผลผลิตมากและรวดเร็ว

การปลูกและการดูแลรักษา

1.ระยะในการปลูกคือปลูกระหว่างแถวของต้นผลไม้ต่างๆโดยให้มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 1 เมตร

2.ต้นพั น ธุ์ที่ใช้ต้องเป็นพั น ธุ์ที่แข็งแรง

3.ทำการขุดหลุมให้ลึกประมาณ 30 ซม.แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก

4.จากนั้นวางต้นพั น ธุ์ในหลุมที่ขุดแล้วกลบดินแต่พอแน่น

5.รดน้ำให้ชุ่มใช้ไม้หลักปักผูกเชือกให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลม

6.ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนหรือช่วงฝนตกจะช่วยให้ไม่เสียเวลาและแรงงาน ในการรดน้ำ

7.การให้ปุ๋ยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝนใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้โรยให้รอบโคนต้น

8.การบังคับให้ผักเหลียงแตกยอดอ่อนเร็วๆโดยการตัดแต่งกิ่งอยู่ตลอดเป็นประจำนอกจากนี้ควรตัดต้น ไม่ให้สูงเกินมือเอื้อมถึงจะทำให้สะดวกต่อการเก็บยอดผักเหลียง

9.การให้น้ำควรมีการให้น้าในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงประมาณ 3 วัน/ครั้ง

การเก็บเกี่ยวผักเหลียง

1.เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อต้นผักเหลียงมีอายุ 2 ปีขึ้นไป

2.เก็บเกี่ยว 7 วัน/ ครั้ง (ทางที่ดีควรเก็บสลับกันไปจะทำให้สามารถเก็บผักเหลียงได้ทุกวัน)

3.เก็บยอดอ่อนถึงยอดเพสลาด ควรเด็ดให้ชิดข้อ

4.ไม่เด็ดกลางข้อหรือตัดเพราะจะทำให้การแตกยอดอ่อนในครั้งต่อไปจะช้า

5.เมื่อเก็บแล้วอย่าให้ใบหรือยอดอ่อนนั้นถูกแสงแดดและลม ควรพรมน้ำแต่พอชุ่มสามารถเก็บได้นาน ประมาณ 5-6 วัน

แหล่งที่มา https://puechkaset.com,https://www.rakbankerd.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here