เผาถ่าน ใช้สังกะสีเก่าเพียง 2 แผ่น

0
2635

ถ่านถือว่าเป็นเ ชื้ อ เพลิงอีกชนิดหนึ่งที่ให้ควมร้อนในการทำกิจกรรมต่างๆ ในการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นการทำถ่านในยุคสมัยนี้มีมากมายหลายวิธี เช่น ถ่านที่ได้จากการอัด การเ w าในถัง 200 ลิตร ความสำคัญคือให้ทำง่าย ลดขั้นตอนการทำถ่าน ใช้เวลาไม่นาน แต่วันนี้เรานำเสนอในเรื่องของการใช้ทรัพย ากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ต้องทิ้งเลย ต้นกระถินถือว่าเป็นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั่วไป บางพื้นที่ต้องกำจัดด้วยการเ w า การตัดเพื่อลดปริมาณให้น้อยลง ที่สำคัญเป็นพืชที่โตเร็วมาก

ประโยชน์ใช้สอยน้อย แต่สำหรับคนเลี้ยงแพะถือว่ามีค่ามากเพราะใบเป็นอาหารที่มีคุณสมบัติที่ช่วยในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้กับแพะได้อย่ างดีและที่เหลือจากการเลี้ยงแพะ

คือเศษกิ่งและต้นของกระถินที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำเ ชื้ อเพลิงคือ ถ่านได้เป็นอย่ างดี วันนี้ใช้เพียงพื้นที่เล็กๆ และสังกะสีแค่ 2 แผ่น ก็สามารถที่จะมีถ่านไว้ใช้กันแล้ว

ขั้นตอนการทำก็ไม่ย ากคือ ต้องทำการขุดหลุมตามขนาดที่เราจะนำกิ่งหรือต้นกระถินมาทำการเ w า ความกว้าง ความยาวและความลึกก็ตามปริมาณของต้นกระถิน

จากนั้นทำการก่อไฟในหลุมให้ติดก่อน หลังจากที่ไฟติดแล้ว ให้นำต้นและกิ่งของกระถินที่เตรียมไว้ค่อยๆ ทยอยลงไป

เมื่อได้ปริมาณเพียงพอกับขนาดของหลุมแล้วก็นำสังกะสีเก่าวางทับบนปากหลุม ให้แน่ใจว่าสามารถคลุมหลุมให้ทั่ว จากนั้นใช้ดินกลบให้ทั่วสังกะสี เน้นบรเวณขอบของสังกะสีเพื่อให้กระถินเป็นถ่านได้ดี

หลังจากทิ้งไว้ 1 คืนทำการเกลี่ยดินและเอาสังกะสีออก ภายในเต่าก็จะยุบตัวลงเ นื่ อ งจากไม้ภายในเตาส่วนใหญ่เป็นถ่านมวลของไม้จะลดลง จากนั้นก็สามารถเก็บใส่กระสอบไว้ใช้งานแล้วครับ

แหล่งที่มา ช่องยุทูปFARMHOUSE channel

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here