วั ช พื ช ปัญหาหลักในการปลูกพืชผัก มาเรียนรู้ วิธีกำจัดวั ช พื ช ที่ถูกวิธีกัน

0
265

คลายข้อสงสัยวั ช พื ช ถือเป็นศั ต รูที่เหมือนจะไม่มีผลกระทบมากนัก แต่กลับทำ ล า ยต้นไม้ และสวนสวยของคุณได้อย่ างไม่น่าให้อภั ย ก่อนที่จะมากำจัด

วั ช พื ชควรรู้ก่อนว่า วัชพืชที่พบกันบ่อยนั้นมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

1.วั ช พื ชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าแพรก หญ้าตีนติด หญ้าชันกาด หญ้านกสีชมพู หญ้าตี นนก หญ้าตี นกาและหญ้าดอกขาว เป็นต้น

2.วั ช พื ชประเภทใบกว้าง เช่น ผักย าง ผักโขม ปอวั ช พื ช ผักเบี้ยหิน ส า บแร้งสาบกา ผักคราดหัวแหวน หญ้ากำมะหยี่ เทียนนาและกะเม็ง เป็นต้น

3.วั ช พื ชประเภทกก เช่น แห้วหมู และกกดอกตุ้ม เป็นต้น

การใช้จอบถางขุดเพื่อกำจัดวั ช พื ชในช่วงหน้าฝน เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่ างยิ่ง เพราะการขุดดินที่เปียกจะทำให้วั ชพื ชย้ ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ วั ช พื ชเหล่านี้สามารถงอกรากใหม่ได้ง่ายในดินร่วนซุย ดังนั้นควรใช้จอบขุดดินในขณะที่อากาศร้อนและแห้ง แต่ก็มีวิธีอีกมากมายในการกำจัดวั ช พื ช ซึ่งเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝาก ดังนี้

1. ใช้แผ่นพลาสติกคลุมบริเวณที่ต้องการกำจัดวั ช พื ชทิ้งไว้ โดยนำมาคลุมทับวั ช พื ช ปล่อยทิ้งไว้สัก 1-2 อาทิตย์ แผ่นพลาสติกจะอบความร้อนไว้ทำให้วัชพืชไม่งอกออกมา

2. ก่อนหว่านเ ม ล็ ดพืชลงไปในที่ดินแปลงใหม่ ให้ขุดทิ้งให้หมดทั้งต้นทั้งรากในช่วงอากาศปกติ แล้วรอให้วั ช พื ชที่หลงเหลืออยู่งอกขึ้นมาใหม่ หลังจากนั้นขุดอีก 2 – 3 ครั้ง เพื่อกำจัดวั ช พื ชให้หมดจริงๆ ก่อนปรับระดับผิวหน้าดินต่อไป

3. ราดด้วยน้ำร้อน โดยนำน้ำร้อนไปราดบริเวณที่มีวั ช พื ชขึ้น วิธีนี้จะช่วยกำจัดวั ช พื ชได้อย่ างง่ายดาย เหมาะสำหรับบริเวณที่ปูแผ่นทางเดินที่ย ากต่อการขุดและถอนวั ช พื ชที่ขึ้นแทรก

4. ให้ใช้สารกำจัดวั ช พื ชแบบปลอดสาร 100 เปอร์เซนต์ ที่กำจัดทั้งชนิดใบแคบและใบกว้าง เพื่อป้องกันผลผลิตอื่นๆ ฉีดลงไป แล้วแซะออกอย่ างระมัดระวัง นำขึ้นมาทิ้งไว้กลางแดดจนแห้ง หรือนำไปเ w าทำ ล า ย

ข้อแนะนำ การใช้ย ากำจัดวั ช พื ชไม่ควรฉีดโดนพืชหลักโดยตรง หรือฉีดตอนที่เก็บผลผลิตแล้วก็ได้

5. สุดท้ายวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดวั ช พื ชก็คือ “การขุดและการถอน” ซึ่งควรใช้จอบขุดหน้าดินบ่อยๆ สามารถทำ ล า ยวั ชพื ชที่มีอยู่และเ ม ล็ ด

ที่กำลังเจริญเติบโตได้หากปล่อยวั ช พื ชเหล่านี้ไว้ มันจะปิดกั้นไม่ให้พืชต่างๆได้รับสารอาหารและความชุ่มชื้น แต่วิธีนี้ไม่ควรทำใน่วงหน้าฝนหรือตอนที่ดินชื้น

ข้อแนะนำ ควรกำจัดวั ช พื ชก่อนที่จะออกดอก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายซึ่งจะควบคุมได้ย ากกว่า

แหล่งที่มา https://www.baanlaesuan.com/65233/maintenance/weed-2

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here