เพาะเห็ ดฟางในตะกร้า ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ

0
664

วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก

วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก เป็นอีกวิธีในการเพาะเห็ดฟางสำหรับผู้สนใจเริ่มต้นทำเพื่อไว้บริโภคเองในครัวเรือนหรือเพื่อศึกษาแล้วต่อยอดเพื่อเพาะเห็ดฟางขาย เพราะการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าพลาสติกช่วยลดการใช้พื้นที่ เคลื่อนย้ ายสะดวก อีกทั้งยังสามารถเก็บผลิตได้ง่าย ทำประมาณแค่ภายในหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว

เทคนิควิธีการเพาะเห็ดฟางที่น่าสนใจ

วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าพลาสติก

1.วัสดุเพาะเห็ดฟางหลักๆ ได้แก่ ฟาง ฟางทุกชนิด แห้งสนิทไม่เปียกฝนมาก่อน ถ้าเป็นตระกร้าใหม่ก็สามารถนำมาเพาะเห็ดได้เลยหรือถ้าเป็นตร้าที่เคยเพาะเห็ดมาแล้วควรทำความสะอาดและตากให้แห้ง

2.อาหารเสริม เช่น ผักตบชวาสดหรือแห้ง เปลือกถั่วต่างๆ ผักบุ้ง มูลโคแห้ง รำ เศษฝ้าย ไ ส้นุ่น ก้อนเ ชื้ อนางรม/นางฟ้าเก่า เป็นต้น

3.อุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ ตะกร้า พลาสติก บัวรดน้ำ เชื้อเห็ดฟาง

การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

วิธีการ เพาะ เห็ดฟาง

1.ฟางแช่น้ำค้าง 1 คืน

2.หัวเ ชื้ อ 1 ก้อน แบ่งเป็น 3 กอง เพาะได้ 3 ตะกร้า

3.ฟางอัดลงก้นตะกร้ากดให้แน่น สูง 1 ฝ่ามือ

4.อาหารเสริมต่างๆแช่น้ำพอชื้น โรยชิดขอบตะกร้า

5.โรยเ ชื้ อเห็ดฟาง 1 ส่วนทับบนอาหารเสริม เสร็จชั้นที่ 1

6.ทำชั้นที่ 2 และ 3 เหมือนชั้นที่ 1 ชั้นบนสุด โรยอาหารเสริมเต็มหน้าตะกร้า โรยเ ชื้ อให้ทั่ว กลบด้วยอาหารเสริมอีกครั้ง

การดูแลรักษาสำหรับการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

1.สถานที่ควรเป็นพื้นดิน ใต้ร่มไม้หรือร่มสนิท

2.ซ้อนตะกร้า เป็นรูปสามเหลี่ยม แนวยาว 1 แถว หรือ 2 แถว

3.รดน้ำที่พื้นดินให้เปียกแฉะ จะได้ความชื้นจากการระเหยของน้ำที่ดิน

4.คลุมด้วยพลาสติก ทับด้วยฟางแห้งหรือแสลน ปล่อยทิ้งไว้ 3 คืน

5.ครบ 3 คืน เปิดระบายอากาศตรงกลาง แล้วคลุมไว้เหมือนเดิม อีก 3-4 วันเก็บผลผลิตได้

6.ผลผลิต 1 ตะกร้า 1 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับอาหารเสริม ยิ่งใส่มาก ผลผลิตยิ่งสูงตาม

7.อาหารเสริมจะใช้อย่างใดอย่ างหนึ่ง หรือใช้ร่วมกันหลายๆอย่ างก็ได้

การเพาะเห็ดฟางอย่ างง่าย โดยชมรมเกษตรอินทรีย์ธรรมศาสตร์

1.ทุ บก้อนเ ชื้ อ(ได้จากการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก) ให้แตกพอแหลก แต่ไม่ต้องละเอียด

2.ใส่วัสดุเพาะลงในตะกร้าสูงประมาณ 2-3 นิ้ว กดให้พอแน่นและให้ชิดขอบตะกร้า

3.โรยผักตบชวาที่หั่ นไว้ ลงบนวัสดุเพาะ โดยรอบ

4.นำเ ชื้ อเห็ดฟางมาโรยบนวัสดุเพาะได้เป็น ชั้นที่ 1

5.ทำชั้นที่ 2 และ 3 ด้วยวิธีการเดิม ปิดชั้นที่ 3 ด้วยวัสดุเพาะ ได้เป็น 1 ตะกร้า

6.นำตะกร้าเห็ดฟางใส่กระโจมเพาะเห็ดฟาง

7.รักษาอุณหภูมิในโรงเรือนให้อยู่ที่ 33-38 องศา เมื่อเส้นใยเดินเต็มวัสดุจึงรดน้ำด้วยบัวฝอย

8.เมื่อเกิดตุ่มดอกแล้วรักษาอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 28-32 องศา ช่วงนี้เห็ดฟางจะเจริญเติบโตขึ้น

9.เก็บดอกตูม หัวพุ่ง ของเห็ดฟางให้ชิดรูตะกร้า

การดูแลตะกร้าเพาะเห็ดภายในโรงเรือน และการให้ผลผลิต

1.ในช่วง 1-4 วัน (ฤดูร้อนและฝน) ส่วนฤดูหนาว ช่วง 1-7 หรือ 8 วัน แรก ต้องควบคุม อุณหภูมิ ภายในกระโจมหรือโรงเรือน ให้อยู่ในระดับ 37-40 องศาเซลเซียส

2.เมื่อถึงวันที่ 4 ในฤดูร้อนและฝน หรือวัน ที่ 5 ในฤดูหนาว ให้เปิดพลาสติกคลุมหรือปิดประตูโรงเรือน อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศให้ใยเห็ดสร้างจุดกำเนิดดอกถ้าวัสดุเพาะแห้งเกินไปให้รดน้ำตามสมควร ปกติรดน้ำเพียงเล็กน้อยจะเป็นการตัดเส้นใยเชื้อเห็ดซึ่งการตัดเ ชื้ อใยเห็ดนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างดอกเห็ดได้ โดยอาจใช้น้ำตาลกลูโคส 1 ช้อนกาแฟ ละลายกับน้ำ 1 ลิตร รดน้ำให้วัสดุเพาะ ด้วยก็ได้ ถ้าไม่แห้ง ก็ไม่ต้องรด หลังจากเปิดประตูเพื่อถ่ายเทอากาศแล้วต้องปิดพลาสติกหรือประตูไว้เช่นเดิม

3.ระหว่างวันที่ 5-8 ต้องควบคุม อุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู่ระหว่าง 28-32 องศาเซลเซียส โดยในช่วง 6-7 วัน จะมีการรวมตัวของเส้นใยเป็นดอกเล็กๆจำนวนมากมาย ช่วงนี้ห้ามเปิดพลาสติกหรือโรงเรือนบ่อยครั้งเพราะจะทำให้ดอกเห็ดฝ่อได้

4.การเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณวันที่ 8-9 ในฤดูร้อน หรือ 12-15 วันในฤดูหนาว

แหล่งที่มา https://www.bangkoktoday.net/straw-mushroom-in-basket/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here