ขั้นตอนในการเพาะเห็ดฟาง แบบกองเตี้ย

0
860

ขั้นตอนในการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย

1. เตรียมแปลงเพาะปลูก

1.1 โดยขุดตากดินยกแปลงเพื่อฆ่าเชื้อโรคตากทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน ย่อยดินให้ละเอียด ขนาดของแปลงเหมือนแปลงปลูกผัก กว้าง 1 เมตร ย าวตามความต้องการ

2. ทำการหมักฝุ่นปุ๋ยคอก

1.นำปุ๋ยคอกแห้ง 8 ถุง ปุ๋ย เทลงใส่ ผ้าเต้น ผ้ากระสอบ

2. นำกากน้ำตาล 8 กิโลกรัม ละลายน้ำและรดให้ทั่ว

3.นำปุ๋ยยู เ sี ยและปุ๋ยสูตร 15-15-15 รวมกัน 7 กิโลกรัม ละลายน้ำและรดให้ทั่ว

4.นำจอบมาคลุกให้ฝุ่นเปียกพอประมาณ และทิ้งไว้ 7 วันรวมทั้งหาที่ปิดฝุ่นให้สนิทป้องการละเหยของน้ำ (จะทำการหมักฝุ่นปุ๋ยคอกพร้อมกันกับการเตรียมแปลง)

3.การเหยียบกากมัน

3.1 หลังจากเตรียมแปลงเสร็จแล้วก็ทำการรดน้ำก่อนเหยียบกากมัน

3.2 ทำการตักกากมันใส่ถัง (ขึ้นอยู่กับอากาศถ้าหน้าร้อนก็ลดปริมาณลงถ้าหน้าหนาวก็ใส่เกือบเต็มถัง)

3.3 นำกากมันมาบรรจุในไม้แบบอัดเป็นแท่งพอแน่นจากนั้นถอดไม้แบบ แล้วอัดแท่งกากมันเรียงในแปลงที่เตรียม ไว้ห่างกันแต่ละแท่ง 10-15 ซม.

จะได้ 7 ก้อนต่อ 1 แปลง (ถ้าอากาศเย็นให้ห่างกันน้อยถ้าอากาศร้อนให้ห่างกันมากขึ้น ) ขณะอัดแท่งกากมัน ถ้าแห้งให้รดน้ำพอชุ่มไม่ให้แท่งพังแตก

3.4 หลังจากเหยียบกากมันเสร็จได้ 1 แปลง เราก็นำดินมาโรยบนก้อนกากมันให้ทั่ว (วิธีนี้จะช่วยให้เห็ดออกข้างบนก้อนได้ตอนตอแรกของเห็ด

ถ้าเราไม่ใส่เห็ดจะไม่ออกดอกข้างบนก้อนกากมันเพราะบนกากมันมีความร้อนมากแล้วจะออกดอกตอนตอสอง) ต่อไปก็ทำการรดน้ำให้เปียกและนำผ้าย างมาคลุมพร้อมรดน้ำข้างบนผ้าย างเพื่อป้องกันลมพัดผ้าย าง

4.วิธีการเตรียมเ ชื้ อเห็ด

4.1 นำเ ชื้ อเห็ดฟางมายีให้มันแตกออกจากก้อน มี 4 สายพัน  ธ์ุ 3A,สมในนึก,เพชรวิหาร,สระบุรี

4.2 หลังจากเ ชื้ อเห็ดเสร็จ แล้วก็จะนำอาหารเสริมเ ชื้ อเห็ด(สูตรสำหรับเพราะเห็ดเฉพาะ) 1 ถุงจะผสมกับก้อนเ ชื้ อเห็ดที่ยีแล้วได้ 32 ก้อน,ปูนขาว 1 กิโลกรัม ต่อก้อนเห็ด 32 ก้อน,รำอ่อน 2 กิโลกรัม ต่อก้อนเห็ด 32 ก้อน แล้วก็ผสมให้เข้ากัน

4.3 เมื่อเราผสมเ ชื้ อเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็นำเ ชื้ อเห็ดมาชั่งให้ได้ถุงละ 1.5 กิโลกรัม เพื่อจะนำไปหว่านในแปลงที่เราเตรียมไว้ แล้ว 1 แปลง จะใช้เ ชื้ อเห็ด 1 ถุง

5.การเตรียมแปลงหว่านเ ชื้ อเห็ด

5.1 นำปุ๋ยยู เ sี ย สูตร 46-0-0 จำนวน 2 กิโลกรัม และปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 3 กิโลกรัม นำมาผสมกันแล้วนำมาหว่านลงในแปลงตามช่องรอบๆแท่นบล็อก ปุ๋ย 5 กิโลกรัมนี้หว่านได้ทั้งหมด 40 แปลง

5.2 นำปุ๋ยอินทรีย์ 1 ถัง ที่เราได้หมักไว้มาหว่านทับปุ๋ยวิทย าศาสตร์อีกรอบเพื่อเป็นการให้อาหารกับเห็ดและ
ทำการรดน้ำทั้งแปลงใช้ชุ่ม

5.3 นำเ ชื้ อเห็ด 1.4 กิโลกรัม มาหว่านลงในแปลงเห็ดให้ทั่วและรดน้ำตามอีกลอบหนึ่งรดให้ชุ่ม
(ไม่แนะให้หว่านเ ชื้ อเห็ดตอนมีแสงแดดร้อนจัดเพราะจะทำให้เ ชื้ อเห็ดไม่ออกได้)

5.4 รดน้ำเสร็จก็คลุมแปลงเห็ดด้วยพลาสติกให้ชิดกองใช้พลาสติก 2 ผืนกลบชายพลาสติกด้วยดินให้สนิทแล้วจึงนำฟางแห้งมาคลุม

ทับผ้าพลาสติกอีกครั้งหนึ่งจนมิดเพื่อป้องกันแสงแดด แล้วใช้ของหนักๆ ทับปลายผ้าให้ติดพื้นกันลมตีและลดน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วปล่อยทิ้งไว้ 3 วัน

6.ขั้นตอนนี้เป็นการตัดเส้นใยก้อนเห็ด

6.1 เส้นใยเห็ดจะเดินขาวฟูในกองให้ทำการตัดใย โดยใช้น้ำสะอาดรดบางๆ พอเส้นใยขาด

6.2 นำกากน้ำตาล จำนวน 8 กิโลกรัม,ปุ๋ยยู เ sี ย สูตร 46-0-0 จำนวน 1 กิโลกรัม ,ทุ่งเศรษฐี จำนวน 2 ถุง
ถุงละ 1 กิโลกรัม ,ไบโอคิง

สูตรเ ชื้ อเดินดีออกดอกดอกไวดอกเห็ดมา 1 ขวดและไบโอคิง สูตรเห็ดโตไวดอกใหญ่น้ำหนักดี 1 ขวด นำอาหารเสริมเห็ดที่ได้มานำไปละลายน้ำแล้วนำใส่บัวรดน้ำบางๆ จนทั่วทั้งแปลง ครบ 40 แปลง

6.3 เมื่อรดน้ำเสร็จก็นำไม้ไผ่มาทำเป็นโคลงเป็นรูปโค้งในแปลงแล้วคลุมแปลงเห็ดด้วยพลาสติกให้ชิดกองใช้พลาสติก 2 ผืนกลบชายพลาสติกด้วยดินให้สนิทแล้วจึงนำฟางแห้งมาคลุม

ทับผ้าพลาสติกอีกครั้งหนึ่งจนมิดเพื่อป้องกันแสงแดด แล้วใช้ของหนัก ๆ ทับปลายผ้าให้ติดพื้นกันลมตีและลดน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

6.4 ปล่อยให้เ ชื้ อเห็ดเดินใช้เวลาประมาณ 3 วัน เราก็เปิดผ้าย างพลาสติกอีกครั้งเพื่อรดน้ำให้ชุ่ม ขั้นตอนนี้เป็นการตัดเส้นใยก้อนเห็ดไม่ให้จับกันเป็นก้อน

6.5 หลังจากเปิดอากาศเห็ดฟางใช้เวลาเพียง 5-7 วัน เห็ดฟางก็เริมเกิดเป็นสีขาวๆ เหมือนกับเม็ดโฟมอีกไม่กี่วันก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ (สีของเห็ดจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศถ้าเห็ดถูกแสงแดดมากก็จะเป็นสีดำถ้าไม่ถูกแสงแดดเลยก็จะมีสีขาว)

7.เก็บผลผลิต

7.1 เมื่อกองฟางเพาะเห็ดไปแล้ว 5-7 วัน จะเริ่มเห็นตุ่มสีขาวเล็กๆ เกิดขึ้น ตุ่มสีขาวเหล่านี้จะเจริญเติบโตเป็นเห็ดต่อไป เกษตรกรจะเริ่มเก็บเห็ดได้เมื่อเพาะไปแล้วประมาณ 7-10 วัน

แล้วแต่ความร้อนและการที่จะเก็บเห็ดได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับวิธีการเพาะและฤดูกาล คือฤดูร้อนและฤดูฝนจะเก็บเห็ดได้เร็วกว่าฤดูหนาว

ควรรอเก็บเมื่อดอกเล็กโตหรือรอเก็บชุดหลัง เก็บดอกเห็ดขึ้นทั้งกระจุกโดยใช้มือจับ ทั้งกระจุกอย่ างเบาๆ แล้วหมุนซ้ายและขวาเล็กน้อย ดึงขึ้นมาพย าย ามอย่ าให้เส้นใยกระทบกระเทือน

ในกรณีที่ดอกเห็ดมีลักษณะเป็นหัวแป้นอยู่ ก็ควรรอไว้ได้อีกวันหนึ่งหรือครึ่งวัน แต่เมื่อดอกเห็ดมีลักษณะหัวยืดขึ้นแบบหัวพุ่ง ก็ต้องเก็บทันที มิฉะนั้นดอกเห็ดจะบานออก ทำให้ขายไม่ได้ราคา การเก็บผลผลิตขายได้ ในช่วงแรกจะสามารถเก็บเห็ดขายได้ 2-3 วัน

7.2 เก็บรอบแรกเสร็จเกษตรกรควรจะใส่ปุ๋ยยู เ sี ยเพิ่ม รดน้ำอีกรอบ ก่อนจะปิดไว้เหมือนเดิม ปล่อยทิ้งไว้ 7 วัน สามารถเก็บเห็ดฟางได้อีกครั้งเป็นรอบที่ 2 และผลผลิตรอบนี้จะมากกว่ารอบที่ที่ผ่านมา

8.การให้น้ำแก่ดินและรดน้ำเห็ดฟาง

การคลุมกองและไม่รดน้ำไปที่กองนั้น มีหลายแห่งที่นิยมปฏิบัติอยู่ แต่ให้กองฟางได้รับความชุ่มชื้น โดยการรดน้ำลงไปที่ดิน หรือถ้ามีจำนวนมากก็ฉีดน้ำพ่น เพื่อให้น้ำลงไปเปียกที่ดิน

แหล่งที่มา http://solutions-ict.blogspot.com/p/blog-page_37.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here