การขย า ยน้ำ EM ไว้ใช้งาน ประหยัดต้นทุน เพียง 7 วัน ก็ใช้ได้

0
678

การขย า ยน้ำ EM เป็นสิ่งที่เกษตรทั่วไปที่รักการปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักไว้ทานควรทำความเข้าใจ ประเด็นสำคัญ EM ที่เราซื้อมานั้นค่อนข้างเข้มข้น จำเป็นต้องนำมาข ย า ยก่อนนำไปใช้เพิ่มลดความเข้มข้นลงและประหยัดปริมาณการใช้

ขั้นตอนการทำ

1.ให้เตรียมน้ำเทใส่ขวดปริมาณขวดละ 1-2 ลิตร

2.เทน้ำจากขวดลงในแก้วน้ำ จากนั้นนำกากน้ำตาลใส่ลงไป 3 ช้อนแกง

3.เท EM ลงไป 3 ช้อนแกง คนให้เข้ากัน

4.ทำการเทกากน้ำตาลและ EM ที่ผสมแล้วเทลงขวด

5.เขย่ า ให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน ก็สามารถนำไปใช้รดน้ำพืชผักและต้นไม้ได้แล้ว

7.หลังจากหมักไว้วันที่ 1

8.วันที่ 3-4 น้ำหมักจะเริ่มใสขึ้น ตกตะกอน

9.วันที่ ุ6-7

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here