การปลูกมะระขี้นกยักษ์ โอกินาวา

0
312

ปัจจุบัน สวนคุณลี สามารถผลิตและจำหน่ายผลมะระuี้นกยักษ์โอกินาวา ส่งขายร้านอาหารในกรุงเทพฯ และขายปลีกที่สวน ได้กิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากคนรับประทานเป็นอย่ างดี ซึ่งมีการวางแผนการปลูกให้ผลผลิตมีขายตลอดทั้งปี และยังคัดเลือกพั น ธุ์มะระuี้นกยักษ์โอกินาวาเพื่อผลิตเ ม ล็ ดจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนำไปปลูกต่อด้วย

1.ผัดมะระโอกินาวา หรือ เรียก “โกยะ จัมปุรุ” (Goya Champuru)

2.ผัดสาหร่ายคอนบุ (คูบุอิริจิ)

3.น้ำส้มโอกินาวา (ชีกัวชา)

การปลูก

1.วิธีเพาะในแปลง

การเพาะด้วยวิธีนี้ต้องพรวนดินให้ร่วนซุย ผสมปุ๋ยคอกเพื่อให้ดินร่วนซุยยิ่งขึ้น นำเมล็ดมะระมาเรียงห่างกัน ประมาณ 3 เซนติเมตร กลบด้วยดินหนา 2-3 เซนติเมตร เอาฟางคลุม รดน้ำ 3-4 วัน รอจนต้นกล้ามีใบจริง 2 ใบ หรืออายุประมาณ 8-10 วัน ก็ย้ ายแปลงปลูก โดยก่อนการถอนกล้าควรรดน้ำให้ชุ่มเสียก่อน เพื่อต้นกล้าไม่บ อ บ ช้ำมากนัก

2.วิธีการเพาะกล้าในถุงดำเล็ก

นำดินผสมปุ๋ยคอกและวัสดุปลูกที่หาได้ใส่ถุงดำ ขนาด 7×8 เซนติเมตร แช่เ ม ล็ ดมะระในน้ำ ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วนำเ ม ล็ ดเพาะใส่ถุง ถุงละ 1 เ ม ล็ ดรดน้ำให้พอชุ่ม เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2-3 ใบ จึงย้ายลงแปลงปลูก

 

3.วิธีการเพาะกล้างอก

วิธีเพาะกล้ามะระโอกินาวา นำเ ม ล็ ดพั น ธุ์มะระโอกินาวามาแช่น้ำอุ่นไว้ ประมาณ 1 คืน หรือราว 5-8 ชั่วโมง เช้าอีกวันก็นำเ ม ล็ ดมาห่อกับผ้าเปียกน้ำหมาดๆ

นำไปบ่มไว้ในกระติกน้ำหรือกล่องโฟม หรือใช้ถุงร้อนคลุมอบก็ได้ เพื่อให้เ ม ล็ ดมะระออกรากเร็วและงอกดีขึ้น ประมาณ 2 วัน เมื่อเปิดดูจะเห็นรากสีขาวๆ โผล่ออกมา เลือกเ ม ล็ ดที่รากงอกนั้น แล้วนำไปปลูกในถาดเพาะกล้าหรือถุงดำขนาดเล็ก

การย้ า ยเ ม ล็ ดต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่ าให้รากอ่อนที่งอกจากเ ม ล็ ดหัก ควรใช้ไม้กดจิ้มวัสดุปลูกให้เป็นหลุมเสียก่อน แล้วนำเ ม ล็ ดหยอดลงไปใช้ปลายนิ้วชี้กับนิ้วโป้งบีบดินหรือวัสดุปลูกกลบเ ม ล็ ดเบาๆ

4.วิธีหยอดลงหลุมปลูกในแปลงเลย 

นำเ ม ล็ ดมะระแช่น้ำอุ่นไว้อย่างน้อย 5-8 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นการงอกและทำให้เปลือกมะระuี้นกยักษ์โอกินาวานิ่มก่อน แล้วนำไปหยอดกลบที่หลุมปลูก หลุมละ 1-2 เ ม ล็ ด ในแปลงปลูกได้เลย

หลังการย้ ายปลูก แนะนำใช้สารไดโน ที ฟูแ ร น เช่น สารส ต า ร์เ กิ ล จี อัตรา 2 กรัม ต่อหลุมปลูกหรือต่อต้น ใช้รองก้นหลุม ทั้งแบบย้ ายจากกระบะหรือย้ ายจากแปลงเพาะกล้า

กล้ามะระโอกินาวามีใบจริง 3-5 ใบ หรือหลังเพาะเ ม ล็ ดราวๆ 30-45 วัน ก็สามารถย้ ายปลูกลงแปลงได้ หรือปลูกลงถุงดำใบใหญ่ในกรณีที่ดินปลูกไม่ดีต้องการปรุงดินปลูกเองหรือมีพื้นที่ปลูกน้อย ระยะปลูก ระหว่างหลุมปลูกให้ห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างแถว ประมาณ 1-1.50 เมตร
ในกรณีทำค้างแบบกระโจม แต่ถ้าทำขึ้นค้างแบบสี่เหลี่ยมก็เลือกขนาดค้างได้ตามความเหมาะสม การย้ ายกล้าก็จะเหมือนพืชผักทั่วไปคือ นิยมย้ ายปลูกในช่วงเวลาเย็นที่แสงแดดไม่ร้อนมากนัก เพื่อไม่ให้ต้นกล้าเหี่ยว มะระเป็นไม้เถามีมือเกาะ จำเป็นต้องทำค้างเพื่อให้มะระเลื้อยขึ้นไปได้
การใส่ปุ๋ย

เริ่มต้นในขณะที่เตรียมดินปลูก ควรใส่ปุ๋ยคอกเก่าคลุกเคล้าลงไปในดินด้วย เพื่อช่วยให้ดินร่วนอุ้มน้ำให้อยู่ในดินได้นาน และช่วยรักษาสภาพความเป็นก s ดเป็นด่างของดิน

ให้อยู่ในระดับเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช หลังปลูกมะระได้ประมาณ 1 สัปดาห์  ก็จะเริ่มให้ปุ๋ยวิทย าศาสตร์ ใส่ปุ๋ยทุก 7 วันครั้ง โดยจะเน้นใส่ปุ๋ยเสมอ เช่น สูตร 16-16-16 หลักการคือ เน้นการให้ปุ๋ยบ่อย

ส่วนการให้ปุ๋ยทางใบ ฮ อ ร์โ ม น สารป้องกันกำจัดโ s คและแ ม ล ง จะฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน ตั้งแต่ช่วงปลูกแรกๆ พอมะระแตกใบมา 4-5 ใบ ก็เริ่มฉีดพ่นแล้ว

เพื่อเร่งต้นให้โตเร็ว แตกยอดเลื้อยขึ้นค้างได้เร็ว โดยจะฉีดพ่นทั้งฮ อ ร์โ  ม นสลับกันไป เช่น สาหร่ายสกัด เร่งการแตกยอดแตกใบ แคล เซียม-โบรอนอี เสริมให้ต้นแข็งแรง ช่วยให้ดอกดี ผสมเกสรดี ติดผลได้ดี แมกนีเซียมเดี่ยว ช่วยทำให้ใบเขียว ขย ายลูก สร้างเ นื้ อ เป็นต้น

ช่วงมะระuี้นกยักษ์โอกินาวา อายุได้ 30 วัน หรือพบว่าเริ่มเห็นดอกของมะระ ให้รดน้ำ วันละ 1-2 ครั้ง ตามความเหมาะสม การให้น้ำวันละกี่ครั้งหรือให้ปริมาณเท่าไร

การห่อผลมะระ

เมื่อมะระอายุได้ประมาณ 30-40 วัน หลังปลูกจะออกดอกและติดผลจนลูกโต พอผลมะระโตได้ 7-10 วัน หลังดอกโรย หรือผลมะระ ผลย าวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ก็เริ่มห่อผลได้ทันที

แหล่งที่มา เทคโนโลยีชาวบ้าน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here