เพียงโอ่งใบเดียว พื้นที่ไม่มากก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องใช้โรงเรือน

0
311

การเพาะเห็ดในโอ่ง

เห็ด เป็นอาหารโปรตีนสูง ย่อยง่าย ที่คนส่วนใหญ่นิยมบริโภค เมื่อเพาะให้ผลผลิตเร็ว คือภายใน 2 สัปดาห์มีวิธีการเพาะหลายวิธี เช่น เพาะแบบกองเตี้ย เพาะแบบกองสูงเพาะในโรงเรือนและการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าที่ กลุ่มเกษตรกรบ้านทรัพย์สมบูรณ์เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทดลองเพาะเห็ดในโอ่ง

เป็นภูมิปัญญาอย่ างง่ายๆ ในครัวเรือนทั่วๆ ไป สามารถนำมาเป็นตัวอย่ างใช้ได้จะทำให้มีเห็ดสดๆ ปลอดสารไว้รับประทานในครัวเรือนแทบทุกวัน ลดความยุ่งย ากในการเพาะเห็ดในโรงเรือน โอ่งที่ใช้ก็เป็นโอ่งที่แตกหรือร้าวที่ใส่น้ำไม่ได้แล้ว

วิธีการเพาะเห็ดในโอ่ง

วัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ด

1. โอ่งมังกร จำนวน 1 ใบ

2. ก้อนเ ชื้ อเห็ดนางฟ้า จำนวน 20 ก้อน ต่อโอ่ง

3. สแลนหรือกระสอบป่าน สำหรับปิดปากโอ่ง นวน 1 ผืน

4. ไม้รองพื้น สำหรับวางก้อนเชื้อ จำนวน 2 อัน

5. ทรายรองพื้นโอ่ง

ขั้นตอนการเพาะ

1. หาโอ่งที่ชำรุดหรือไม่ได้ใช้แล้ว

2. นำโอ่งมานอนลง แล้วเอาไม้ไผ่ทำเป็นแผงวางก้อนเ ชื้ อเห็ด ต้องหาสถานที่เหมาะๆใต้ร่มไม้หรือที่มีร่มเงา ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้น

3. นำทรายหย าบวางรองพื้นตามแนวนอนของโอ่ง เพื่อเก็บความชื้น

4. นำก้อนเ ชื้ อเห็ดที่ต้องการเพาะมาเรียงไว้จนเต็ม

5. ควรระมัดระวังในช่วงวันที่ 1-3 ถ้าร้อนเกินไป ให้เปิดกระสอบป่านหรือซาแรน เพื่อระบายความร้อน

6. รดน้ำบนก้อนเ ชื้ อเช้า-กลางวัน-เย็น ถ้าพบว่ากองเห็ดแห้งเกินไปก็ควรเพิ่มความชื้น โดยใช้บัวรดน้ำเป็นฝอยเพียงเบาๆ ให้ชื้น หลังจากเพาะเห็ดประมาณ 1 สัปดาห์จะเริ่มมีตุ่มดอกเห็ดสีขาวเล็กๆ ในช่วงนี้ต้องงดการให้น้ำโดยตรงกับดอกเห็ด ถ้าดอกเห็ดถูกน้ำในช่วงนี้ดอกเห็ดจะฝ่อและเ u่ าเสียหาย

7. หลังจากนั้น ประมาณ 7-10 วัน เห็ดจะออกดอกเก็บรับประทานได้ สามารถเก็บ ดอกเห็ดมารับประทานได้แล้วทุกวัน จนกว่าดอกเห็ดจะหมดไป ใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนสำหรับการเพาะเห็ดในโอ่ง เป็นการนำเอาของใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นแนวทางในการประหยัดต้นทุน และสามารถ นำไปเพาะได้ทุกครัวเรือน

การดูแลรักษา

ข้อควรระวัง น้ำที่ใช้รดเห็ดจะต้องเป็นน้ำจืด ไม่มีคลอรีนเจือปน ไม่เป็นน้ำกร่อย น้ำเค็ม ระวังน้ำเค็มไม่สามารถจะใช้รดเห็ดได้ เพราะเห็ดจะไม่ออกดอกเห็ด แต่ละชนิดต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตดอกเห็ดไม่เหมือนกัน เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อและเห็ดหูหนู ต้องการอุณหภูมิธรรมดาในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูฝน ส่วนเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอม ต้องการอุณหภูมิค่อนข้างเย็น ดังนั้นในการผลิตดอก เห็ดแต่ละฤดูก็ควรมีการจัดการชนิดของเห็ดที่จะผลิตควบคู่ไปด้วย

แหล่งที่มา https://sarakased.blogspot.com/2011/07/blog-post_4529.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here