ไอเดียการปลูกผักในต้นกล้วยง่ายๆ ประหยัดดูแลง่าย

การเ พ าะต้นกล้า
ถ้าใช้เ ม ล็ ดผักพั น ธุ์ดี มักมีราคาแพงมาก บางชนิดมีราคาแพงมาก เรียกว่านับเ ม ล็ ดขาย วิธีเพาะเ ม ล็ ดพั น ธุ์โดยการหว่านเ ม ล็ ดพั น ธุ์ลงในแปลงกล้า จะได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพดี

ส่วนวิธีใช้เ ม ล็ ดพั น ธุ์อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการตกกล้าลงในกระบะเพาะหลุมละ 1 เ ม ล็ ด ดินสำหรับเพาะกล้า อาจใช้ปุ๋ยห มั กที่ได้จากการห มั กมูลสั ต ว์ผ ส มกับเศษพืชผักที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวขุยมะพร้าวหรือขี ้เ ลื้ อ ย และหรือเศษวัสดุอื่นๆ ห มั กจนได้ที่แล้วจึงนำมาร่อนด้วยตะแกรงที่มีรูขนาดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร หรืออาจจะใหญ่กว่า เพื่อแยกเอาเศษวัสดุที่มีขนาดใหญ่ออกหรืออาจแยกโดยลักษณะคล้ายๆ กับการแยกกรวดออกจากทรายที่ใช้ในการฉาบปูนสำหรับก่อสร้างก็ได้ จากนั้นจึงค่อยนำดินที่มีความชื้นเหมาะสมปลูกใส่ในกระบะเพาะ หยอดเ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักลงไป จึงค่อยนำดินปลูกมาโรยปิดหน้าอีกครั้ง เพื่อป้องกันเ ม ล็ ดพั น ธุ์กระเด็นหรือลอยเมื่อรดน้ำ

และหลังจากนั้นจึงนำกระบะที่หยอดเ ม ล็ ดพั น ธุ์แล้วไปวางเรียงไว้บนชั้นที่ยกเหนือพื้นดินประมาณ 80 เซนติเมตร ในโรงเรือน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการทำ ล า ยของแ ม ล งศั ต รูพืชที่อาจจะกระโดดขึ้นมาที่กระบะเพาะกล้าได้ คอยให้น้ำตามปกติ โดยให้น้ำ เป็นละอองฝอยขนาดเล็ก หากมีละอองฝอยขนาดใหญ่ เ ม ล็ ดพั น ธุ์หรือต้นกล้าที่งอกอาจจะเสียหาย เนื่องจากแรงกระแทกของน้ำได้และเมื่อต้นกล้าผักเจริญเติบโตมีใบประมาณ 3-4 ใบ จึงนำออกจากกระบะเพาะโดยการให้น้ำก่อนแล้วจึงค่อยๆ เคาะออก ต้นกล้าก็จะห ลุ ดออกมามีลักษณะเป็นแท่งตามรูปทรงของรูในกระบะเพาะ จากนั้นจึงนำไปปลูกในแปลงปลูก วิธีนี้แม้ว่าจะใช้เวลามากแต่เกษตรกรสามารถประหยัดค่าเ ม ล็ ดพั น ธุ์ได้เป็นอันมาก และต้นกล้าแข็งแรง ไม่ชะ งักหรือเ หี่ ย วเ ฉ าเมื่อเคลื่อนย้ายลงแปลงปลูกและยังป้องกันความเสียหายของต้นกล้าพั น ธุ์จากด้วงห มั ดผักด้วย
วิธีปลูกผักไร้ดินบนต้นกล้วย
การปลูกผักไร้ดินบนต้นกล้วย ไม่ได้ย ากเย็นอะไรเลย โดยปกติแล้วเกษตรกรมักตัดต้นกล้วยแก่ทิ้งทุกครั้งที่ตัดเครือ ขอให้เจาะรูที่ต้นกล้วยในลักษณะทแยงลงไป ให้รูมีขนาดเท่ากับ

แท่งดินที่ยึดร า กต้นกล้าที่ย้ ายมาจากกระบะเพาะ จากนั้นจึงเอาต้นกล้า (ผักสลัด) ยั ดใส่ลงไปในรูของต้นกล้วยที่เจาะไว้ โดยจำนวนรูที่จะเจาะหรือจำนวนผักที่จะปลูก จากนั้นก็ไม่ต้องรดน้ำให้ผักที่ปลูกหรือรดน้ำให้ต้นกล้วยแต่อย่ างใด จะทำเพียงอย่ างเดียวคือ คอยค้ำยันไม่ให้ต้นกล้วยล้ มเท่านั้น

จากนั้น ประมาณ 30 วัน (ขึ้นอยู่กับอายุของผักที่ปลูก) ก็เก็บเกี่ยวผักไปขายได้เลย ผักสลัดที่ ปลูกมีรสชาติดีมาก หวาน และกรอบ ใบเป็นเงางาม ทั้งนี้เป็นเพราะต้นกล้วยมีธาตุโพ แท สเ ซี ย มสูงนั่นเอง ใครจะนำวิธีนี้ไปทดลองปลูกก็ได้ แต่อายุผักที่ปลูกไม่ควรจะย าวนานเกิน 40 วัน เพราะต้นกล้วยจะโทรมและเหี่ยวแห้งต า ยเสียก่อน ผักที่ปลูกควรเป็นผักกินใบที่ไม่ต้องการแสงแดดที่แรงมากนัก เพราะใบของกล้วยจะช่วยพรางแสงแดดได้บางส่วน
แหล่งที่มา: sentangsedtee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *