ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ใช้ในการเกษตร ด้วยวัสดุไม่กี่อย่ าง

0
818

จุ ลิ น ท รี ย์สั งเ ค ร า ะห์แสงคืออะไร จุ ลิ น ท รี ย์สั งเค ร าะ ห์แสงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก พบได้ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และ ในดินทั่วๆไป ตัวมันเองทำหน้าที่นำก๊ า ซค าร์บ อ นไดอ อ กไ ซด์ในดินและน้ำมาใช้ และ สามารถย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้มีขนาดเล็กลง เร่งปฎิกิริย าการเกิดปุ๋ย

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำจุ ลิ น ท รีย์สังเคราะห์แสง

1.ผงชูรส 1 กิโลกรัม ( ยี่ห้ออะไรก็ได้เอาที่ราคาถูกๆ ) ราคาประมาณ 100 บาท

2.น้ำปลาขวดใหญ่ 3 ขวด ( ยี่ห้ออะไรก็ได้เอาที่ราคาถูกๆ ) ราคาประมาณ 75 บาท

3.กะปิ 2 กระปุกเล็ก 40 บาท

4.ไข่ไก่ 3 แผง ประมาณ 300 บาท

รวมแล้วประมาณ 500 บาท ส่วนผสมทั้งหมดนี้สามารถทำจุ ลิ น ท รี ย์สั ง เ ค ร า ะห์แสงได้ในปริมาณที่ ช่วยประหยัดค่าปุ๋ยลงไปได้ประมาณ 10 กระสอบ เลยทีเดียว ต่อไปเราจะมาเริ่มวิธีทำกัน ซึ่งการทำนั้นก็ไม่ย าก

ขั้นตอนวิธีทำจุ ลิ น ท รี ย์สั งเคราะห์แสง

1. ตอกไข่ลงไป 2 ฟอง ตีให้ไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากัน

2. ใส่ผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำปลา 4 ช้อนโต๊ะ กะปิครึ่งช้อนโต๊ะ ( กะปิเป็นตัวช่วยเร่งให้ จุ ลิ น ท รีย์สังเคราะห์แสงติดแดงได้ง่ายขึ้น )

3. คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วตักใส่ขวดน้ำ ( อัตราส่วน 3 ช้อนโต๊ะ ต่อ น้ำขวด 1.5 ลิตร 1 ขวด )

4. ใส่น้ำเปล่าตามลงไปจนเต็ม เขย่ าให้เข้ากัน แล้วนำไปตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน

5. หลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นสีแดง แสดงว่าตัวจุ ลิ น ทรีย์สังเคราห์แสงนั้นเจริญเติบโตจนเต็มขวดแล้ว

อย่ างที่กล้าวเอาไว้ในข้างต้นว่า จุ ลิ น ท รีย์สังเคราห์แสงนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และ ในดิน เราแค่นำเอามาเพาะเลี้ยงด้วย กระปิ น้ำปลา ผงชูรส ไข่ไก่ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของตัวจุ ลิ น ท รีย์

ส่วนที่ในขวดเป็นสีแดงนั้นเป็นสัญญานบ่งบอกว่า น้ำในขวดเต็มไปด้วยจุ ลิ น ท รี ย์สั งเคร าะ ห์แสง ซึ่งพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานต่อไป

เคล็ดลับที่ทำให้จุ ลิ น ท รีย์สั งเ ค ร าะห์แสงติดแดง 100%

1.หากใช้น้ำประปา จะออกเป็นสีเขียว สีขวาหรือแดงไม่เต็มที่

2.หากใช้น้ำ บึง สระ ( โดยเฉพาะน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา ) จะได้ผลดีมาก แดงภายใน 5-7 วัน

3.น้ำบาดาล จะติดแดงบ้าง ขาวบ้าง ขึ้นอยู่กับสารเจอปนในแหล่งน้ำ

อ้างอิงจากข้อมูลของ อาจารย์ มนตรี นักระนาด ที่ท่านทดลองทำมาแล้วหลายครั้งแล้วได้ผลดังกล่าว ทำให้ทางแอดมินสรุปได้ว่า น้ำที่ใช้ได้ดีที่สุดควรเป็นน้ำจากจากบ่อเลี้ยงปลา อาจเพราะมีจุ ลิ น ท รี ย์สังเคราห์แสงอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำอยู่เยอะ เพราะได้มูลปลาและอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ปลาหากินในบ่อเป็นอาหารเลี้ยงอยู่แล้ว ทำให้จุ ลิ น ท รีย์สังเคราห์แสงที่อยู่ในแหล่งน้ำเหล่านี้แข็งแรงและมีการเจริญเติบโตดี เวลานำน้ำจากแหล่งน้ำเหล่านี้มาเพาะจุ ลิ น ท รี ย์สังเคราห์แสง จึงทำให้เจริญเติบโตได้เร็วและติดได้ง่ายกว่าจากแหล่งน้ำอื่น

วิธีนำไปใช้

1.จุ ลิ น ท รี ย์สังเคราะห์แสง 100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบ ทุกๆ 7 วัน

2.จุ ลิ น ท รีย์สังเคราะห์แสง 100 ซีซี / น้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน ทุกๆ 7 วัน

ขอบคุณแหล่งที่มา bitcoretech

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here