46 โครงสร้างเนื้อไม้ ไม้เศรษฐกิจ หาดูยาก!!

0
482

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศษรฐกิจที่อาจยังไม่เคยเห็นโครงสร้างของไม้ เนื่องจากไม้แต่ละชนิดต้องมีอายุหลายสิบปีถึงจะทำการตัดและเห็นความสวยงามและความสมบูรณ์ของไม้  ดังนั้น บทความนี้จะรวบรวมเ นื้ อไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการศึกษาว่าแต่ละชนิดมีโครงสร้างเป็นอย่ างไรบ้าง มาดูกันครับ

กระถินเทพา

Maple

มะค่าโมง

ตีนเป็ด

ตาเสือ

กระบาก

สะเดาเทียม

ไม้ งิ้วป่า

ไม้ ยมหอม

ไม้ Angelim vermelho

ไม้ ยมหิน

ไม้ ชิงชัน

ไม้ เขลง

ไม้ ย าง

ไม้ ทุเรียน

ไม้ Tali

ไม้ ยูคาลิปตัส

ไม้ White ash

ไม้ กว้าว

ไม้ ย างพารา

ไม้ ตะเคียนหิน

ไม้ ตะเคียนทอง

ไม้ หลุมพอ

ไม้ กระบก

ไม้ ยวน

ไม้ ทองบึ้ง

ไม้ ตะแบก

ไม้ Yellow-poplar

ไม้ Macaranduba

ไม้ บุนนาค

ไม้ จำปาป่า

ไม้ ตะเคียนชันตาแมว

ไม้ ไข่เขียว

ไม้ สน Radiata

ไม้ Dabema

ไม้ ประดู่

ไม้ ตองจิง

ไม้ White oak

ไม้ เต็งมาเลเซีย

ไม้ แอ๊ก

ไม้ เต็ง

ไม้ พะยอม

ไม้ สัก

ไม้ แดง

ไม้ กระบาก

ขอบคุณภาพจาก: Mongkhon Charoensri

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here