ท่อนไม้กลายเป็นเห็ด เพียงแค่ท่อนไม้ ก็มีเห็ดกินตลอดทั้งปี

0
1259

วิธีการเปลี่ยนท่อนไม้ให้กลายเป็นเห็ดนี้ได้รับการเผยแพร่จากคุณ Cha Tisol ปราชญ์ผู้ชำนาญเรื่องเห็ด

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. เ ชื้ อเห็ดที่ต้องการเพาะ

2. ท่อนไม้

3. ฝาขวดน้ำอัดลม (ฝาจีบ)

4. สว่านหรือตะปูสำหรับเจาะรู

ขั้นตอนการทำ

1. ขั้นตอนแรกให้เจาะรูที่ท่อนไม้ด้วยสว่านใหรือตะปูโดยให้มีความลึกประมาณ 2 นิ้ว โดยมีระยะห่างกันประมาณ 10-20 เซนติเมตร

2. ขั้นต่อมาให้นำหลอดหรือช้อนเล็กๆหยอดหัวเ ชื้ อเห็ดลงไปในช่องที่เจาะ ช่องละประมาณ 3-4 เ ม็ ด จากนั้นใช้uี้เลื่อยอัดลงบนเ ชื้ อเห็ด

3. นำฝาจีบมาปิดรูที่ใส่เ ชื้ อเห็ดไว้ ใช้ค้อนมาตอกเบาๆ ที่ฝาเพื่อให้ฝาฝั งติดกับท่อนไม้แต้อย่ าตอกให้แน่นมากนะคะ ให้สามารถแงะฝาออกได้

4. จากนั้นให้วางท่อนไม้ไว้ในที่ร่มห่างไกลแสงแดดเป็นเวลาประมาณ 1-2 เดือน เพื่อให้เชื้อเห็ดเดินจนทั่วท่อนไม้จนกลายเป็นสีขาว

5. และเมื่อครบกำหนดเวลา ให้ทำการเปิดดอก นั่นคือการแคะฝาจีบให้เปฺิดออกนั่นเอง

6. ขั้นต่อมาให้นำท่อนไม้มาวางไว้ในที่ระบายอากาศได้ดีเช่นในบริเวณชายคาบ้าน แล้วทำการรดน้ำวันละ1-2 ครั้ง ทุกวัน

7. เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ 7 วัน เห็ดก็เริ่มจะค่อยๆออกดอกมาให้เก็บ เมื่อเก็บเห็ดเรียบร้อย ให้พักท่อนไว้ประมาณ 2 วันจากนั้นให้เริ่มทำการรดน้ำใหม่ เห็ดก็จะเกิดขึ้นใหม่ต่อไปโดยไม่ต้องเติมเชื้อเห็ดเพิ่ม ถ้ายิ่งท่อนไม้มีขนาดใหญ่มากการเพาะเห็ดติดต่อกันก็จะได้นานขึ้น บางขอนสามารถเพาะติดต่อกันได้นานถึง 3-5 ปีเลยทีเดียว

ขอบคุณแหล่งที่มา Cha Tisol ปราชญ์ผู้ชำนาญเรื่องเห็ด,ช่องยูทูปเ ม ล็ ดพั น ธุ์ใหม่หัวใจสีเขียว newgreen heartseeds

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here