การเลี้ยงปูนา ให้เป็นปูนิ่ม สร้างกำไร 3-5 เท่า ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

ปูนานิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ และสามารถเพิ่มคุณค่าปูนาให้สูงขึ้นได้ โดยปกติปูนาจะซื้อขายกันกิโลกรัมละ 40 บาท (ราคาแต่ละทีและบางฤดูกาลอาจจะไม่เท่ากัน) แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม ราคาก็จะสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 100-200 บาทเป็นต้น ปูนานิ่มมีข้อดีที่ว่า เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด สามารถบริโภคได้ทั้งตัว มีปริมาณแคลเซียมและไคตี นต่อน้ำหนัก 1 กรัม สูง เมื่อเปรียบเทียบกับปูนาทั้งตัวที่ยังไม่ลอกคราบ เหมาะสำหรับสตรีหรือผู้สูงอายุที่ต้องการแคลเซียม ไคตินและไคโตซานไปช่วยเสริมกระดูก สะดวกต่อการนำไปปรุงอาหาร ที่นิยมมากได้แก่นำไปชุบแป้งทอดกรอบรับประทานทั้งตัวทำปูนาให้เป็นปูนิ่มได้ไหมคำตอบก็คือทำได้ ปูนาสามารถนำมาผลิตเป็นปูนิ่มได้เช่นเดียวกับปูทะเล ปูดำหรือปูม้า แต่ต้องเป็นปูตั ว ผู ้เพราะจะลอกคราบได้เร็วและง่ายกว่าปูต้ วเ มี ย

สถานที่เลี้ยงปูนาให้เป็นปูนิ่ม
อุปกรณ์การเลี้ยงปูนาให้เป็นปูนิ่ม สามารถใช้การเลี้ยงแบบขั งเดียวของการเลี้ยงกุ้มก้ามแดงแบบคอนโดจะดีที่สุด ใช้น้ำวนแต่ระดับน้ำควรอยู่ 1.5-2.5 นิ้ว ควรใส่อิฐมอฐหรือวัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนได้ในอัตราพื้นที่ 2 ใน 5 ของพื้นที่ว่างในกล้องเลี้ยง ไปให้มีระดับเท่าผิวน้ำหรือสูงกว่าเล็กน้อยเพื่อให้ปูขี้นมาพักเล่นได้
การให้อาหารปู
การให้อาหารปูสัปดาห์ละ 3 ครั้ง หรือวันเว้นวัน อาหารที่ใช้เลี้ยงปู ได้แก่ ข้าวสุก (ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้) ปลาที่สั บเป็นชิ้นเล็กๆ กุ้งฝอย ผักบุ้ง ข้อควรระวังก็คืออย่ าให้อาหารปูมากเกินไปและต้องคอยหมั่นสังเกตดูว่าให้อาหารแค่ไหนปูถึงจะกินหมดเพราะถ้ามีอาหารเหลือก็จะบู ดเ น่ า ดังนั้นจึงต้องเก็บออกจากบ่อเพราะหากทิ้งไว้ให้เน่าจะทำให้น้ำสกปรกทำให้ปูเป็นโ ร ค

ส่วนวิธีการทำปูนาให้เป็นปูนิ่ม
ปูนิ่มก็คือ ปูที่ล อ กค ราบ จะต้องเลี้ยงแบบขั งเดียวเพื่อป้องกันปูทำ ร้ า ยกัน ส่วนวิธีการจะจับปูนิ่มขายต้องเลี้ยงปูในปริมาณที่มากๆ เพราะปูจะมีช่วงลอกคราบไม่เท่ากัน อาจจะไม่คุ้มค่าต่อการจัดการ หากเลี้ยงน้อยการจะทำปูนิ่มก็สามารถทำได้น้อยอาจจะไม่คุ้มค่ากับการจัด

เก็บและการขนส่ง เพราะต้องเก็บในความเย็นแ ช่แข็งและต้องแพ็คอย่างดี และต้องดูทุก 4 ชั่วโมง โดยปู 1 ตัวก็จะใช้เวลาลอกคร า บประมาณ 1/2-1 ชั่วโมง และบริเวณเลี้ยงห้ามเสียงดังหรือมีเสียงร บ กวน เพราะจะทำให้ปูที่กำลังลอกคราบช๊ อ กได้ เมื่อปูลอกคราบแล้วควรจับปูภายใน 2 ชั่วโมง แล้วนำไป แล้วนำไปล้างน้ำเพื่อทำความสะอาด แล้วแพ็กใส่กล่องพลาสติกใส แล้วนำไปแช่แข็งเพื่อจำหน่าย
https://kasetnana.blogspot.com/2017/02/3-5.html

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *