การเลี้ยงปูนา ให้เป็นปูนิ่ม สร้างกำไร 3-5 เท่า ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

0
3039

ปูนานิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ และสามารถเพิ่มคุณค่าปูนาให้สูงขึ้นได้ โดยปกติปูนาจะซื้อขายกันกิโลกรัมละ 40 บาท (ราคาแต่ละทีและบางฤดูกาลอาจจะไม่เท่ากัน) แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ปูนิ่ม ราคาก็จะสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 100-200 บาท เป็นต้น

ปูนานิ่มมีข้อดีที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาด สามารถบริโภคได้ทั้งตัว มีปริมาณแคลเซียมและไคตี นต่อน้ำหนัก 1 กรัม สูง เมื่อเปรียบเทียบกับปูนาทั้งตัวที่ยังไม่ลอกคราบ เหมาะสำหรับสตรีหรือผู้สูงอายุที่ต้องการแคลเซียม ไคตินและไคโตซานไปช่วยเสริมกระดูก สะดวกต่อการนำไปปรุงอาหาร ที่นิยมมาก ได้แก่ นำไปชุบแป้งทอดกรอบรับประทานทั้งตัวทำปูนาให้เป็นปูนิ่มได้ไหมคำตอบก็คือทำได้ ปูนาสามารถนำมาผลิตเป็นปูนิ่มได้เช่นเดียวกับปูทะเล ปูดำหรือปูม้า แต่ต้องเป็นปูตั ว ผู้เพราะจะลอกคราบได้เร็วและง่ายกว่าปูต้ว เ มี ย

สถานที่เลี้ยงปูนาให้เป็นปูนิ่ม
อุปกรณ์การเลี้ยงปูนาให้เป็นปูนิ่ม สามารถใช้การเลี้ยงแบบขั งเดียวของการเลี้ยงกุ้มก้ามแดงแบบคอนโดจะดีที่สุด ใช้น้ำวนแต่ระดับน้ำควรอยู่ 1.5-2.5 นิ้ว ควรใส่อิฐมอฐหรือวัสดุอื่นที่ใช้ทดแทนได้ในอัตราพื้นที่ 2 ใน 5 ของพื้นที่ว่างในกล้องเลี้ยง ไปให้มีระดับเท่าผิวน้ำหรือสูงกว่าเล็กน้อยเพื่อให้ปูขี้นมาพักเล่นได้

การให้อาหารปู
การให้อาหารปูสัปดาห์ละ 3 ครั้ง หรือวันเว้นวัน อาหารที่ใช้เลี้ยงปู ได้แก่ ข้าวสุกจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้ปลาที่สั บเป็นชิ้นเล็กๆ กุ้งฝอย ผักบุ้ง ข้อควรระวังก็คืออย่ าให้อาหารปูมากเกินไปและต้องคอยหมั่นสังเกตดูว่าให้อาหารแค่ไหนปูถึงจะกินหมดเพราะถ้ามีอาหารเหลือและหมั่นทำความสะอาด

ขอบคูณแหล่งที่มา: https://kasetnana.blogspot.com/2017/02/3-5.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here