ขั้นตอนการปลูกมะกรูดในกระถาง เทคนิคดีๆ ที่ใครก็ทำได้

0
2998

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1.ผลมะกรูด


2.ดิน ร่ ว น สำหรับปลูก


3.แก้วพลาสติกเห ลือใช้


4.ปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ย อิ น ท รี ย์


5.กาบ ม ะ พร้าวสับ


6.ถุงดำ สำหรับเพาะต้นกล้า


7.กระถางสำหรับปลูก

ขั้นตอนการปลูก
1.นำลูกมะกรูดแก่จัดในสภาพสมบูรณ์ ม า ผ่ า ออกเป็นสองซีก ใช้ช้อนค่อยๆ แคะ เลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ โดยระมัดระวังไม่ให้เมล็ดมะกรูด เ สี ย ห า ย


2.ล้างเมล็ดมะกรูด ให้สะอาด นำเมล็ดมะกรูดไปวางในถาด เกลี่ยให้ทั่ว นำไปผึ่งแดด 3-4 วัน


3.ระหว่างนี้ให้เตรียมดินสำหรับปลูก โดยผสมดินกับปุ๋ยคอก แล้วเทดินลงในแก้วพลาสติกที่เตรียมไว้


4.นำเมล็ดมะกรูดที่แห้งสนิทแล้วมาเพาะลงในดินในแก้ว แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม นำแก้วเพาะไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง และมีอากาศถ่ายเท

5.เมื่อต้นกล้าเริ่ มงอกและมีใบอ่อนประมาณ 3-4 ใบ ให้ย้าย กล้าลง มาปลูกในถุงดำ เพื่อเพาะต้ นกล้าให้แ ข็ง แ ร งจ นสูงประมาณ 30 ซ.ม.

6.จากนั้นให้ย้ ายมา ปลูกลงในกระถางด้วยดินร่ วนผสม ปุ๋ยคอกแล้ว คลุมหน้าดิน ด้วยกาบ มะพร้าวสับเพื่อรักษาความชื้นไว้

7.มะกรูดจะเริ่มให้ผ ล ผ ลิ ต ภ า ยใน 1-2 ปี ถ้าหากกิ่งมะกรูด มีความย าวล้ำออกมาเกินกระ ถางให้ทำการขดกิ่งให้เป็นวงกลมและทาบลงในดิน เพื่อควบคุมขนาด ของต้นมาก รูด 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : Postnoname

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here