การห่มดิน เลี้ยงดิน ดูแลดินแล้วให้ดินเลี้ยงพืช

0
1557

การทำห่มดิน เลี้ยงดิน ดูแลดินแล้วให้ดินเลี้ยงพืช

การห่มดิน คือ เป็นการป้องกันการระเหยของความชื้นที่อยู่ในดิน โดยหลักการคือ นำวัสดุต่างๆ มาปกคลุมไว้ที่หน้าดินเพื่อกักเก็บความชื้นไว้ในดิน

วิธีการห่มดิน

1. ห่มดินใหม่ก่อนเริ่มทำการเพาะปลูก ก่อนเริ่มการเพาะปลูก ให้ทำการ ไถกลบหน้าดินใหม่แล้วคลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว หรือ ใบไม้ ให้หนาอย่ างน้อย 1 ฟุต ทั้งแปลง หลังจากนั้น โรยปุ๋ยคอก แล้วราดรดด้วยน้ำหมั ก EM

2. ห่มดินรอบโคนต้นไม้ใหญ่ประเภทไม้ยืนต้น โดยเว้นให้ห่างจากโคนต้นไม้ 1 คืบ ห่มหนา 1-2 คืบ ทำเป็นวงเหมือนโดนัท โรยด้วยปุ๋ยคอก บางๆ และ รดด้วยน้ำ EM

ข้อดีของการห่มดิน

1.หลังจากทำการห่มดิน จะทำให้ในดินมีความชื้นและมืด เกิดการทับถมของดิน ซึ่งจะช่วยให้จุ ลิ น ท รีย์ที่ดีสำหรับพืชในดินขย ายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

2.การห่มดิน เป็นวิธีการป้องกันหญ้า ที่ขึ้นในพื้นที่เราได้ด้วย เพราะหญ้าโดนคลุมไว้ ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้

3. การห่มดิน เป็นการปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูก จะทำให้ดินมีความชื้น มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4. การห่มดิน เป็นการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัด เรียบง่าย แต่ได้ผล

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : Organic Farm , รักบ้านเกิด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here