วิธี เลี้ยง ห อ ย ข ม ในบ่อปูนซี เ ม น ต์

0
584

เราสามารถที่จะนำ บ่อปูนซีเมนต์ มาทำเกษตรได้หลายอย่ าง ไม่ว่าจะเป็นการนำมาปลูกมะนาว การนำมาเลี้ยงปลาดุก ปลาช่อน ปลาไหล กุ้งนา ปูนา หรือจะนำมาเลี้ยงปลาสวยงาม ปลากัด อีกทั้งยังมีการนำบ่อปูนซีเมนต์ ใช้เป็นบ่อน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนหรือขุดเป็นบ่อส้วมใช้ภายในบ้าน บ่อปูนซีเมนต์ ยังมีประโยชน์อีกมากมายซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการนำมาประยุกต์ใช้กันครับ

วันนี้ผมจะนำเสนอการนำ บ่อปูนซีเมนต์ มาใช้ในการ นำมาเลี้ยง หอยขม กันนะครับ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรบางท่านที่นำมาใช้เป็นอาชีพเสริม หรือเป็นอาหารภายในครอบครัวได้ครับ

ขั้นตอนแรกนะครับ ให้เราเตรียม บ่อปูนซีเมนต์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์ขนาด 1 เมตร ให้นำมาว่างในพื้นที่ ที่เป็นที่ร่มที่มีแสงรำไร ถ้าเป็นใต้ต้นไม้ได้ยิ่งดีครับ จากนั้นให้เราเทปูนลาดพื้นด้วยปูนซีเมนต์ที่ก้นบ่อปูน ให้หนาโดยประมาณครับ ให้ใส่น้ำย ากันซึมด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้น้ำ จะได้ไม่ซึมที่พื้นบ่อ และให้เราต่อท่อระบายน้ำล้นด้วยท่อ PVC ให้เกือบถึงปากบ่อ เพื่อป้องกัน หอย หนีออกจากบ่อ จากนั้นให้ทิ้งไว้ให้จนแห้งนะครับใส่หยวกกล้วยใส่หยวกกล้วยใน่อ

เมื่อเราลาดพื้น บ่อปูนซีเมนต์ เสร็จแล้ว ให้ใส่น้ำจนเต็มบ่อ จากนั้นให้เราใส่หยวกกล้วย หรือต้นกล้วยแช่ไว้ปริมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้กลิ่นปูนที่เราลาดใหม่จะได้หมดไป หลังจากนั้นให้เราเก็บหยวกกล้วยออก ให้ถ่ายน้ำออกให้หมด ให้เราใส่ดินลงไป ประมาณครึ่งคืบ แล้วเติมน้ำใหม่ลงไป ถ้าเป็นประปา ให้เราพักน้ำไว้ซัก 1-2 คืน เพื่อให้กลิ่นคลอรีนหมดไป ถ้าเป็นน้ำจากบ่อธรรมชาติ

เราสามารถใช่ได้เลย ให้เราใส่ มูลสั ต ว์ พืชน้ำ เช่น ผักตบชวา จอก แหน ผักบุ้ง ไว้ซักสองอาทิตย์จะเริ่มมีตะไคร่น้ำเขียวๆ เกาะตามขอบวงบ่อ หลังจากนั้นให้เราปล่อย หอย ได้เลย ประมาณ 1-2 กิโลกรัม หรือประมาณ 60-100 ตัว ต่อ 1 บ่อ เพื่อเป็นพ่อพั น ธ์แม่พั น ธ์ไว้ ส่วนหอย เราสามารถไปหาได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือไปหาซื้อตามตลาด ในช่วงที่เราจะเพาะพั น ธ์ครับ

การให้อาหาร

ปกติหอยขม จะชอบกินอาหารจากตะไคร้น้ำที่จับตามรากของผักตบหรือบริเวณขอบบ่อ กินใบไม้ที่แห้งเหี่ยวหรือทางมะพร้าวที่เราใส่ลงไปในบ่อ ใบของจอก แหน ต่างๆ หอยจะดูดกินซ า กของใบไม้ ที่ตกหรือเราใส่ลงไป ไม่ควรใส่มากจนเกินไป เพราะน้ำจะเ น่ าไวยิ่งขึ้น ส่วนอาหารสำเร็จรูปเราสามารถให้ได้เช่นกัน โดยการใช้อาหารปลาดุกเม็ดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ ประมาณเล็กน้อย แช่น้ำให้อาหารปลาดุกพอง แล้วบีบเอาน้ำออกแล้ว หลังจากก็เอาไปหว่านให้รอบบ่อหรือเราจะใช้ผสมกับรำข้าวก็ได้ แต่ควรระวังอย่ าให้เยอะจนเกินไปจะให้น้ำเสียเร็วครับ

การเปลี่ยนน้ำ

เราควรที่จะสังเกตกลิ่นของน้ำและสีของน้ำ ถ้ามีกลิ่นแ ร งหรือสีของน้ำข้นแล้ว เราควรที่จะถ่ายเปลี่ยนน้ำใหม่ทันที เราควรที่จะเปลี่ยนน้ำประมาณเดือนละ1-2 ครั้ง หรือให้สังเกตดูว่าน้ำเ น่ าและส่งกลิ่นก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันครับ

เมื่อเราเลี้ยงไปได้ประมาณ 2-3 เดือน เราสามารถคัดหอยตัวที่มีขนาดใหญ่ เราสามารถทยอยเก็บหอยออกไปขายได้ กิโลละ 50-70 บ (ขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ของตลาด) หรือเราสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารภายในครัวเรือนได้เช่นกันครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here