3 ขั้นตอนง่ายๆ ให้ผักหวานป่า ออกยอดนอกฤดู

0
355

โดยปกติแล้วผักหวานป่าจะมียอดอ่อนหรือออกยอดในช่วงเดือน มีนาคม–พฤษภาคม แต่เรารู้หรือไม่ครับว่า เดี๋ยวนี้เกษตรกรผู้ปลูกผักหวานป่า สามารถบังคับให้ผักหวานป่าออกยอดก่อนฤดูกาลได้ ซึ่งช่วงนี้เองครับที่ผมบอกว่าได้กำไรงาม เพราะผักหวานป่าที่จำหน่ายในช่วงนี้ จะได้ราคากิโลกรัมละ 200-250 บาทเลยทีเดียว วิธีการกระตุ้นให้ผักหวานป่าออกยอดนอกฤดูกาลก็มีเพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ

1. ให้เราบำรุงต้นผักหวานป่าให้อุดมสมบูรณ์ โดยใส่ปุ๋ยคอกช่วงปลายฤดูฝนหรือประมาณเดือนตุลาคม

2. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ให้เราจัดการตัดแต่งกิ่ง รูดใบออกเพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดอ่อนโดยใช้กรรไกตัดกิ่ง ตัดประมาณครึ่งหนึ่งของความย า วกิ่ง อย่ าลืมเหลือใบติดไว้บ้างเล็กน้อยและสำหรับกิ่งแขนงเล็กๆ ก็ควรตัดออก จะได้ยอดที่สมบูรณ์

3. หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้ว ควรให้น้ำ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

เพียง 3 ขั้นตอนเท่านี้เองครับ ผักหวานป่าจะเริ่มแตกยอดอ่อน ให้เราเก็บขายได้ในเดือนธันวาคม แต่หากอากาศเย็น ระยะเวลาในการแตกยอดอ่อนก็อาจนานขึ้น ผักหวานป่าจะมียอดอ่อนให้เราเก็บขายสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

จนกระทั่งหมดฤดูกาล เมื่อถึงช่วงที่มีฝนตก หรือประมาณเดือนพฤษภาคม ผักหวานจะทำการพักต้น โดยแตกใบแทนการออกยอดอ่อน ในช่วงนี้ให้เราใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและรดน้ำบำรุงต้นต่อไป ปีหน้าก็รอรับเงินจากต้นผักหวานป่าอีกระรอกใหม่

แหล่งที่มา: http://kasetban.blogspot.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here