ทำน้ำห มัก เป ลือกมังคุด สำหรับใช้บำรุงต้นพืช ได้ผลดี

0
372

เปลือกมังคุดมี ดีอย่ า งไร

ในเปลือกมังคุดอุดมไปด้วยส า รแ ซ นโ ธไ น ท์ ซึ่งจะเป็นช่วยป้องกันและกำจั ด เ ชื้ อ ร าที่มากับน้ำฝนในพืชทุกชนิดโดยเฉพาะราน้ำค้างในพืชตระกูลเถาต่างๆ ให้ชะล้างไปหลังจากช่วงฝนตก

1.ให้นำเปลือกมังคุดแห้งทุบเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 1 ขีด หมักกับแอลกอฮอล์ล้างแ ผ ล 1 ขวดหรือ 450 ซีซี ห มั กทิ้งไว้ 7 วัน กรองเอาแต่น้ำ

สำหรับฉี ดพ่น

อัตราการใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ซึ่งสารที่ได้ออกมาจากเปลือกมังคุดจะช่วยล้างน้ำฝน ล้างหมอก ล้างน้ำค้าง กำจัดสาหร่าย ตะไคร่น้ำ โ ร คย า งไหลโดยอาจผ ส มร่วมกับจุ ลิ น ท รี ย์ห น่ อกล้วยหรือปุ๋ยน้ำหมักชี ว ภ า พก็ได้ แล้วนำไปฉี ดพ่นเพื่อกระ ตุ้ นภูมิต้ า นท า นให้แก่ต้นพืชผัก ไม้ผล ข้าว

อีกหนึ่งสูตรที่ใช้แล้วได้ผล

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 .เปลือกมังคุด 3 กิโลกรัม

2.น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรับ

3.จุ ลิ น ท รี ย์ห น่ อกล้วยหรือจุ ลิ น ท รี ย์ที่มี 1 ลิตร

4.น้ำเปล่า น้ำฝน 5 ลิตร

5.ถังหมัก ประมาณ 10 ลิตร

วิธีทำ

1.นำเปลือกมังคุดมาตากแห้ง 1-2 แดด เทใส่ถังหมัก จากนั้นเทน้ำตาลทรายแดงตามลงไป

2.ขั้นต่อไปเทจุ ลิ น ท รีย์ห น่ อกล้วย ตามลงไป แล้วตามด้วยน้ำสะอาดเป็นส่วนผสมสุดท้าย

3.จากนั้นคนให้ส่วนผ ส มเข้ากันจนน้ำตาลละ ล า ยให้หมด แล้วทำการปิดฝาถังห มั กให้แน่นเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน โดยเก็บไว้ในที่ร่มเมื่อครบ 1 เดือน สามารถนำมาใช้ได้เลย

อัตราส่วนและวิธีในการใช้

น้ำห มั กเปลือกมังคุด 5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร ระยะเวลาในการฉีดพ่น คือ 3 วันต่อครั้ง สามารถฉี ดได้ทุกส่วนของพืช

แหล่งที่มา https://www.thaigreenagro.com,postnoname.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here