เลี้ยงปลาไหล สร้างรายได้ อาหารพื้นบ้านเลิศรส ตลาดต้องการสูง

0
1861

ปลาไหลหรือปลาไหลนา (Swamp eel) จัดเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมรับประทานมากเนื่องจากมีเ นื้ อแน่น อร่อย และเป็นที่หาย าก โดยมีเมนูที่นิยม ปัจจุบันปลาไหลนาเริ่มมีการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายมากขึ้น 1 กิโลกรัม จะมีราคาประมาณ 100-250 บาท

การเพาะขย ายพั นธุ์

คัดเลือกปลาไหลพ่ อพั นธุ์ ขนาดตั้งแต่ 300 กรัม ขึ้นไปหรือลำตัวย าวตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ขึ้นไป ส่วนแม่พั นธุ์คัดเลือกขนาดตั้งแต่ 150 กรัม ขึ้นไปหรือความย าวตั้งแต่ 30 เซนติเมตร ขึ้นไป นำปล่อยเพาะให้ ผ ส มตามธรรมชาติในบ่อเพาะพั น ธุ์ ในช่วงการเพาะตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคม อัตราการปล่อยตั ว ผู้ต่อ ตั วเ มี ยที่ 1ต่อ3 และให้อาหารเป็นปลาขนาดเล็กหรือไ ส้เดือน วันละ 1 ครั้ง

บ่อเพาะพั น ธุ์ เป็นบ่อที่ก่อด้วยอิฐ สูงประมาณ 1 เมตร ขนาดบ่อ 2×2 เมตร พื้นบ่อด้วยปูนและเทด้วยดินเหนียวปริมาณ 1 ใน 2 ส่วน ปล่อยให้น้ำท่วมเหนือดินประมาณ 20 เซนติเมตร

การอนุบาลลูกปลาไหล

หลังจากที่ลูกปลาไหลฟักออกแล้ว 3-5 วัน ให้เริ่มให้อาหารด้วยไข่ต้มบด และไรแดง 2 ครั้งต่อวัน เช้าและเย็นเป็นเวลา 2 อาทิตย์ หลังจากนั้นจึงให้อาหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น ห น อ นแดง หรือ ไ ส้เดือนขนาดเล็ก นาน อีก 1 เดือน

การเลี้ยงปลาไหลรุ่น

บ่อสำหรับเลี้ยงปลาไหลรุ่นสามารถทำบ่อได้ตั้งแต่ขนาด 2×4 เมตร ถึง 5×10 เมตร บ่อสูงประมาณ 1 เมตร ก้นบ่อทีปูนหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร รองพื้นก้นบ่อด้วยโคลนตม หนาประมาณ 15-20 เซนติเมตรและใส่ฟางข้าวหรือหยวกกล้วยประมาณครึ่งบ่อ พร้อมท่อ PVC 3-5 ท่อต่อบ่อ ก่อนใส่น้ำท่วมสูงในระยะลงไปจากขอบบ่อ ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร

สำหรับอาหารจะให้เป็นปลาสับ เ นื้ อไก่สับหรืออาหารอื่นๆ  รวมถึงอาหารที่หาได้ตามท้องถิ่น เช่น ไ ส้เดือน เป็นต้น ความถี่การให้ วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเย็น เมื่อเลี้ยงได้ประมาณ 6-8 เดือน จะได้ปลาไหลขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัม

แหล่งที่มา https://pasusat.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here