10 ขั้นตอน เพาะต้นพืชด้วย เ ม ล็ ด งอก 100 %

0
1255

ขั้นตอนการทำ

1.เลือกสถานที่ในการเพาะ ในที่นี้อาจจะเป็นโรงเรือนที่มีแสงแดดส่องถึงในตอนเช้า เลือกสถานที่ให้ไกลจากสั ต ว์เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่ หรือถ้าจำเป็นจริงๆ ต้องเลี้ยงสั ต ว์ไปด้วยก็อาจหาตาข่ายมาล้อมสถานที่เพาะก็ได้และเป็นที่อากาศถ่ายเทสะดวก

2.เตรียมเ ม ล็ ดพั น ธุ์ ดิน และถาดเพาะ ถาดในที่นี้อาจเป็นหลุม กะละมังเล็ก ถาดปลูก หรือถาดกระดาษใส่ไข่ก็ได้แล้วแต่สะดวก ตรวจสอบด้วยว่าสามารถระบายน้ำได้ดี เ ม ล็ ดพั น ธ์หาซื้อได้ตามร้านเกษตรภัณฑ์ ดูว่าเป็นชนิดที่ต้องแช่น้ำก่อนหรือเพาะได้เลยและใช้เวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนานเท่าใด สุดท้ายดินอาจจะซื้อจากร้านขายต้นไม้หรือจะทำดินสำหรับเพาะเองก็ได้ โดยส่วนผสมคือ

1.ดิน 1 ส่วน

2.แกลบดำ 1 ส่วน

3.ขุยมะพร้าวละเอียด 1 ส่วน

4.คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็เตรียมดินใส่ถาดให้เรียบร้อย

3.การหยอดเ ม ล็ ดพั นธุ์

โดยผมจะใช้วิธีเพาะในถาดปลูกแบบรวมๆ ก่อนที่จะย้ายลงถาดหลุม ใช้วิธีการโรยเมล็ดลงในถาดปลูกโดยไม่ให้กระจุกหรือกระจายตัวมากเกินไป ใช้มือตบเบาๆ ให้เ ม ล็ ดติดดินแล้วใช้ดินกลบบางๆ รดน้ำเป็นฝอยพอชุ่มวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกและควรเขียนป้ายกำกับวันที่เริ่มเพาะเพื่อนับเวลาเก็บเกี่ยว

4.วางไว้ในที่ร่มมีแสงสว่างส่องถึง รดน้ำเช้าเย็นพอชุ่ม ประมาณ 20-24 ชั่วโมง เ ม ล็ ดจะเริ่มงอกบ้างแล้ว บางชนิดอาจใช้เวลา 24-48 ชั่วโมงกว่าจะงอก

5.ปล่อยให้โดนแสงแดดอ่อนๆ ในตอนเช้าช่วง 06.00-10.00 น. ซึ่งแสงในตอนเช้านี้จะเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช การดูแลเรื่องน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน โดยตรวจสอบดินให้มีความชื้นสม่ำเสมอแต่ไม่เปียกโชกเกินไป

6.ต้นกล้าจะเริ่มงอกแล้วเมื่อผ่านไป 4-5 วัน ถึงขั้นตอนนี้อาจให้ปุ๋ยน้ำได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร

7.วันที่ 6-7 ทำการย้ า ยกล้าลงถาดหลุม ให้คัดต้นที่อ่อนแอออก เหลือไว้เฉพาะต้นที่แข็งแรง นำดินใส่ถาดหลุมให้เรียบร้อย วิธีคือเรานำช้อนแกงมาโดยใช้หางช้อนขุดดินส่วนรากขึ้นมา แล้วใช้มือเกลี่ยดินให้เหลือแต่ราก การจับต้นกล้าควรระมัดระวังเพื่อไม่ให้ต้นและรากขาดออกจากกัน วางรากไว้กลางหลุมแล้วใช้ไม้จิ้มฟันกดส่วนรากลงไปในหลุมให้ต้นตั้งตรง ทำจนเสร็จครบ 1 ถาด รดน้ำพอชุ่มทิ้งไว้ 1 คืน และรดน้ำเช้าเย็นพอชุ่มต่อจนผ่านสัปดาห์ที่ 2 เคล็บลับ การย้ ายกล้าควรทำตอนเย็น เพราะอากาศจะได้ไม่ร้อนและต้นกล้าจะได้ฟักฟื้นในตอนกลางคืน ส่วนเ ม ล็ ดแบบเคลือบสามารถนำมาเพาะบนถาดหลุมได้เลยเพราะเปอร์เซ็นต์การงอกจะสูงกว่าแบบไม่เคลือบ

8.นำออกรับแสง เข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 จะเริ่มมีใบจริงออกมาแล้ว ตอนนี้สามารถนำออกมารับแดดได้ทั้งวันโดยมีผ้าแสลนคลุมด้านบน ส่วนผมนั้นเพาะเมล็ดสลัดเรคโคลอน เรดโอ๊ด เมื่อนำมาโดนแดดในช่วงนี้ใบจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงตามสายพั น ธุ์ที่ปลูก ให้ปุ๋ยน้ำวันเว้นวันสลับกับการให้น้ำเปล่า ปลายสัปดาห์ที่ 3 ก็สามารถนำกล้าผักลงสู่แปลงหรืออาจนำลงกระถางก็ได้ครับ

9.ย้ ายลงแปลง ปลายสัปดาห์ที่ 3 ทำการย้ า ยกล้าลงแปลง โดยเราเตรียมแปลงให้พร้อมทำเป็นแถวขุดหลุมไว้กว้างพอสำหรับต้นกล้า ใช้หางช้อนจิ้มต้นกล้าออกจากหลุมนำไปลงในแปลง ใช้ดินกลบพอประมาณเพื่อพยุงต้นไม่ให้ล้มเป็นอันเสร็จ การจับต้นกล้าควรระมัดระวังเพื่อไม่ให้ต้นและรากขาดออกจากกัน รดน้ำเช้าเย็นพอชุ่มต่อ

10.ดูแลอ ย่ างใกล้ชิดและรอวันเก็บเกี่ยว โดยให้ปุ๋ย 1-2 ครั้งต่ออาทิตย์ กำจัดวัชพืชและนับเวลาจนถึงเก็บเกี่ยว จากนี้ก็ดูแลเรื่องแ ม ล งรบกวนโดยใช้น้ำหมักไล่แ ม ล ง ส่วนสลัดที่ผมปลูกใช้เวลา 50-60 วัน ก็สามารถเก็บได้ เพียงเท่านี้เราก็มีผักแสนอร่อยไว้รับประทานแล้วครับ

แหล่งที่มา https://www.organicfarmthailand.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here