เคล็ดลับการเก็บรักษาเ ม ล็ ดพั น ธุ์ไว้เพาะปลูกตลอดปี

0
531

เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นการลดต้นทุนการผลิต มีเ ม ล็ ดพั น ธุ์ไว้เพาะปลูกตลอดไป อนุรักษ์พั นธุ์พืช และเพื่อความมั่นคงทางอาหารเป็นคำตอบว่าทำไมต้องเก็บเ ม ล็ ดพั นธุ์ไว้ใช้เอง แล้วที่เก็บเองจะมีคุณภาพเหมือนเ ม ล็ ดพั นธุ์ที่ซื้อมาหรือไม่นั้น มีหลายพืชสามารถทำได้หากมีการจัดการที่ถูกต้อง

เก็บรักษาเ ม ล็ ดพั นธุ์

เ ม ล็ ดพั นธุ์ที่เก็บเกี่ยวแล้วจะมีความชื้นในระดับที่ค่อนข้างสูง (35-40%) หากต้องการเก็บเพื่อใช้ในฤดูปลูกต่อไปต้องลดความชื้นในเ ม ล็ ดให้ต่ำกว่า 10% จะช่วยให้เก็บเ ม ล็ ดพั นธุ์ได้นาน 1-3 ปี โดยขึ้นอยู่กับพืชผักแต่ละชนิดและวิธีการเก็บที่ถูกต้อง สำหรับการลดความชื้นในเ ม ล็ ดพั นธุ์นั้น ไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรง ควรตากเ ม ล็ ดพั นธุ์ในโรงเรือนหรือใส่ถุงไนล่อนผึ่งลม 3-4 วัน แล้วบรรจุลงขวดแก้วที่มีฝาปิด เก็บในตู้เย็น

วิธีการเก็บเ ม ล็ ดพั นธุ์ที่เก็บจากผลแห้ง เช่น บวบหอม บวบเหลี่ยม น้ำเต้า กระเจี๊ยบเขียว ถั่วพู

1.เก็บผลไปแขวนผึ่งลม ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

2.นำเอาผลไปตากแดด 3-5 วัน

3.นำผลมาเทเ ม ล็ ดออกจากฝัก แล้วนำมาทำความสะอาดและฝัดด้วยกระด้ง เพื่อคัดเ ม ล็ ดพั นธุ์ที่สมบูรณ์ มีน้ำหนักดี

4.นำเม ล็ ดพั นธุ์มาบรรจุในถุงกระดาษบีบอากาศออกให้หมด ปิดปากถุงให้แน่นและเขียนรายละเอียดไว้ข้างถุงหรืออาจจะบรรจุเ ม ล็ ดพั นธุ์ลง ในขวดแล้วปิดฝาให้สนิท จากนั้นนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นหรือตู้เก็บเ ม ล็ ดพั นธุ์

วิธีการเก็บเม ล็ ดพั นธุ์ที่เก็บในระยะเริ่มสุกแก่ เช่น ถั่วฝักย าว ข้าวโพด

1.นำพืชที่จะเก็บมามัดรวมกัน 5-6 ฝักต่อมัด

2.นำไปแขวนผึ่งลมในที่อากาศถ่ายเท 8-10 วัน (ห้ามตากแดด)

3.นำผลมากะเทาะเม ล็ ดออกจากฝัก แล้วนำมาทำความสะอาดและฝัดด้วยกระด้ง

4.นำเม ล็ ดพั นธุ์มาบรรจุในถุงกระดาษบีบอากาศออกให้หมด ปิดปากถุงให้แน่นและเขียนรายละเอียดไว้ข้างถุงหรืออาจจะบรรจุเม ล็ ดพั นธุ์ลงในขวดแล้วปิดฝาให้สนิท จากนั้นนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นหรือตู้เก็บเม ล็ ดพั นธุ์

วิธีการเก็บเ ม ล็ ดพั นธุ์ที่เก็บเมื่อผลสุกแก่ เช่น มะแว้งเครือ มะระขี่นก ฟักทอง ฟักเขียว แตง

1.นำเอาผลสุกแก่มาผ่า เพื่อนำเ ม ล็ ดออกมาล้างให้สะอาด

2.นำเอาเม ล็ ดที่ล้างสะอาดแล้ว ไปตากแดดให้แห้งประมาณ 2-3 วัน

3.นำเ ม ล็ ดมาฝัดด้วยกระด้ง เพื่อคัดเม ล็ ดพั นธุ์ที่สมบูรณ์ มีน้ำหนักดี

4.นำเ ม ล็ ดพั น ธุ์มาบรรจุในถุงกระดาษบีบอากาศออกให้หมด ปิดปากถุงให้แน่นและเขียนรายละเอียดไว้ข้างถุงหรืออาจจะบรรจุเม ล็ ดพั นธุ์ลงในขวดแล้วปิดฝาให้สนิท จากนั้นนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นหรือตู้เก็บเม ล็ ดพั นธุ์

ข้อควรรู้

เ ม ล็ ดพั น ธุ์ส่วนใหญ่สามารถเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง(ตู้เย็น) ได้นานถึง 4 ปี แต่ถ้าเป็นช่องปกติในตู้เย็นสามารถเก็บรักษาได้ 2 ปี แต่ยิ่งเก็บไว้นานเปอร์เซนต์การงอกของเ ม ล็ ดพั นธุ์ก็จะลดลงด้วย

แหล่งที่มา http://www.thaicityfarm.com,www.nstda.or.th

เรียบเรียงโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here