เลี้ยง ไ ส้ เดือน ทำปุ๋ย และเป็นอาหารปลา สร้างรายได้อีกทาง

0
915

ไ ส้เดือนดินมีอยู่ทั่วไปตามดินชุ่มชื้นร่วนซุย จะคืบคลานหากินอยู่ตามผิวดินและช อ นไ ชไปตามซอกหลืบของเม็ดดิน การชอนไชของไส้เดือนดินทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น คือทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ไม่แน่นทึบและแข็ง เกิดการถ่ายเทอากาศภายในดินดีขึ้น เพิ่มช่องว่างในดิน ช่วยในการอุ้มน้ำของดิน การไหลผ่านของน้ำในดินทำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ จึงเหมาะแก่การแทงร ากออกไปหาอาหารของพืช และผลจากกระบวนการกินอาหารของไ   ส้เดือนยังช่วยพลิกกลับดินหรือนำแร่ธ าตุจากใต้ดินขึ้นมาบนผิวดิน โดยดิน ซ  ากพืชซ  ากสัตว์ เศ ษอาหาร และอินทรียวัตถุต่าง ๆ ที่ไ ส้เดือนกินเข้าไป จะถูกย่อยสลายและถูกขับถ่ ายออกมาเป็นมูล ซึ่งมีธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากและอยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ดี

นำมาเลี้ยงในบ่อขนาด 2×4 เมตร ใส่มูลโค 40 กระสอบ ไ ส้เดือน 4 กก.เลี้ยงไป 60 วันจะเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นมาเป็น 22 กก.เพียงพอที่จะเริ่มทำปุ๋ยเพื่อการค้า 1 ตัน ภายใน 3 สัปดาห์

แต่เพื่อให้ปุ๋ยมูลไ ส้เดือนที่ผลิตออกมา มีธาตุอาหารเหมาะกับต้นไม้ต้องใช้มูลโคนมผสมกับมูลไก่ไข่และก้อนเพาะเห็ดเก่า เพราะถ้าใช้มูลโคนมอย่างเดียว เวลารดน้ำโครงสร้างดินจะไม่ร่วน อัดแน่นเป็นก้อน ไส้เดือนจะช อ น ไ ชไปหากินอาหารไม่สะดวก ผสมกันในอัตราส่วน มูลโคนม 5 ส่วน มูลไก่ไข่ 1 ส่วน ก้อนเห็ดเก่า 1 ส่วน ผสมให้เข้ากัน แล้วพักนาน 2 สัปดาห์ เพื่อให้อุณหภูมิเย็นลง

แต่ก่อนจะนำไปใช้เลี้ยงไ ส้เดือนได้ จะต้องนำส่วนผสมดังกล่าวไปผสมกับรำละเอียดอีกครั้ง ในอัตราส่วน รำ 1 กก. ต่อส่วนผสม 200 กก.คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นบรรจุใส่กระสอบปุ๋ย 10 กก.พร้อมกับใส่ไ ส้เดือน 2 ขีดต่อ 1 กระสอบนำไปวางไว้ในโรงเรือนที่ลมโกรก

หรือบริเวณใต้โคนต้นไม้ที่มีร่มเงาและเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนเกินไปจะต้องติดสปริงเกอร์ปล่อยน้ำด้านบนหลังคาแต่ถ้านำไปวางไว้ใต้โคนต้นไม้ก็ต้องติดสปริงเกอร์โชยนำไปที่กระสอบเลียนแบบฝนตกเพื่อกระตุ้นให้ไ ส้เดือนชอนไชหากินอาหารในกระสอบ ทุกๆ 2 วันและโชยไปบริเวณโคนต้นไม้ ส่วนภายในโรงเรือน ทุกๆ 2 วันนานประมาณครึ่งชั่วโมง

จนครบ 14 วัน หยุดให้น้ำ รอเวลาให้ปุ๋ยมูลแห้งนับไปอีก 7 วัน สามารถนำปุ๋ยมูลไส้เดือนเข้าเครื่องปั่นแยกอาหารเลี้ยงไ ส้เดือน 20 กระสอบนอกจากจะได้ปุ๋ยมูลไส้เดือน 160 กก.ขายได้กก.ละ 10 บาท

แหล่งที่มา https://www.thairath.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here