วิธีทำ ฮ อ ร์ โ ม นไข่ เร่งดอกเร่งผลให้ดก

0
3310

ฮอร์โมนไข่ คือการเอาไข่สดๆ มาหมักด้วยจุ ลิ น ท รี ย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่ อ ยส ล า ย ทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เป็นอาหารของจุ ลิ น ท รีย์และป้องกันการเ น่ าเ สี ย เมื่อเรานำไปใช้ พืชก็สามารถนำธาตุอาหารที่อยู่ในฮ อ ร์ โ ม นไข่ไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตได้เลย อีกทั้งฮ อ ร์ โ ม นไข่ยังช่วยในการเร่งดอกเร่งผลอีกด้วย

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.ไข่ไก่ 5-10 ฟอง

2.นมเปรี้ยว 1 ช้อนโต๊ะ

3.น้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนโต๊ะ

4.ขวดเปล่า 1 ใบ

วิธีทำ

1.ตอกไข่ลงในขวด เข ย่ าให้เป็นเ นื้ อเดียวกัน

2.เติมนมเปรี้ยวและน้ำตาลทรายแดง อ ย่ า งละ 1 ช้อนโต๊ะ

3.เข ย่ าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 3 วันนำไปใช้ได้

การนำไปใช้

นำฮ อ ร์ โ ม นไข่ อย่ า งละ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร รดราดทางดินหรือฉีดพ่นทางใบทุกๆ 3 หรือ 7 วันครับ

ข้อควรระวัง ในการหมักอาจมีแ ก๊ สเกิดขึ้นได้ จึงควรห มั่ นเปิดฝาขวดระบายแ ก๊ สออกบ้าง

แหล่งที่มา https://www.organicfarmthailand.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here