รางปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ กึ่งน้ำลึกจากท่อ PVC ทำเองให้เข้ากับพื้นที่ อ ย่ า งละเอียด

0
1236

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.สว่านใช้เจาะท่อ

2.ปากกาหรือดินสอ ใช้จุดหมายระยะรูที่เราจะเจาะ

3.ไม้บรรทัดหรือเครื่องมือวัด

4.อุปกรณ์ใช้ลบขอบท่อที่ติดโฮลซอหรือใช้ตะปู 3 นิ้ว งอปลาย

5.ดอกสว่าน 5 มิลลิเมตร ใช้เจาะรูน้ำออกท่อส่งน้ำเข้าโต๊ะปลูกและใช้เจาะนำร่องในการเจาะท่อปลูก

6.โฮลซอขนาด 35 มิลลิเมตร และขนาด 22 มิลลิเมตร

7.ตะไบกลมใช้ลับขอบท่อที่เจาะ

8.ท่อ PVC ฝาครอบ ข้อต่อ ที่จะใช้ทำโต๊ะปลูกและระบบส่งน้ำ แต่ท่อปลูกผักในระบบนี้เป็นท่อ 3 นิ้ว เอาของบางพอครับไม่ต้องเอาหนา

9.ปั้มน้ำตู้ปลา

กระถางที่ผมใช้ปลูกผักเป็นกระถางนิ้วใช้อนุบาลกล้วยไม้นะครับ เพาะในฟองน้ำขนาด 1 นิ้ว แล้วนำมาสวม เข้าทางก้นกระถางนะครับ

เริ่มกันเลยครับ อันดับแรกมัดท่อที่เราจะเจาะให้แน่นก่อนครับทั้งหัวและท้าย กันรูไม่ตรง เพราะเราไม่มีสว่านแท่น

จากนั้นทำการวัดระยะห่างระหว่างรูที่จะเจาะเป็นช่องปลูก โต๊ะปลูกใหญ่ผมใช้ระยะ 20 เซนติเมตร โต๊ะอนุบาล 2 และโต๊ะปลูกผักไทยจีนผมใช้ ระยะ 15 เซนติเมตร ส่วนโต๊ะอนุบาล 1 ผมใช้ระยะ 6 เซนติเมตรครับ แล้วทำเครื่องหมาย ไว้จากนั้นทำการเจาะนำ แล้วตรวจสอบดูหากรูไหนเ บี้ ย วมากให้เจาะใหม่ให้ตรงมากที่สุด

แล้วทำการเจาะจริงกับโฮลซอขนาด 35 มิลลิเมตร

เมื่อเจาะเสร็จก็จะได้แบบในรูปครับ รูป 1 เป็นท่อปลูก 3 นิ้ว รูป 2 เป็นรางอนุบาล 1 ครับ

โต๊ะปลูกใหญ่ท่อ 3 นิ้วหากทำเป็นโต๊ะย า วเกิน 2 เมตรแนะนำให้เจาะรูระบายอากาศด้วยครับ ใช้โฮลซอ 22 มิลลิเมตร โดยนับจากหัวรางปลูกไป 2 ช่อง แล้วเจาะตรงกลางระหว่างช่อง 2 กับ 3 จากนั้นนับช่องที่ 3 เป็น 1 นับไป 4 แล้วเจาะตรงกลางระหว่างช่อง 4 กับ 5 จากนั้นนับช่องที่ 5 เป็น 1 นับไป 4 แล้วเจาะเหมือนเดิมวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดรางครับ

เมื่อเจาะเสร็จแล้วให้ใช้ตะไบกลมลบเหลี่ยมรอยเจาะครับ หากไม่ลบเวลาถอนผักรากจะเสียหาย ทำให้รากขาด

เสร็จแล้วได้แบบนี้ครับ สวย สะอาด ไม่บ า ดมือ

จะใส่กระถางได้แบบในรูปครับ โฮลซอขนาด 35 มิลลิเมตร จะสวมกระถางเข้าไปไม่สุดนะครับ ข้อดีของมันคือเมื่อนำกระถางใส่ในช่องแล้วจะแน่นครับ ทำให้เวลาลมพัดต้นผักจะไม่เอียงหรือหลุดออกจากรางปลูกง่ายๆ หากฟองน้ำไม่หลุดจากกระถาง

ต่อไปเรามาทำฝาครอบท้ายรางกันครับ เริ่มจากนำฝาครอบ PVC 3 นิ้ว มาเจาะด้วยโฮลซอ 22 มิลลิเมตร ครับ โดยวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ วัดจากขอบของฝาครอบลงมา 6 เซนติเมตร แล้วเจาะครับ (รูปที่ 1) ตะไบขอบออกเล็กน้อย จากนั้นนำข้องอ PVC ½ นิ้วเกลียวนอก (รูปที่ 2) มาทากาวทาท่อตรงเกลียวและโคนเกลียวแล้วสวมลงในรูที่เราเจาะ (รูปที่ 3) ให้ข้องอชี้ลงในแนวเส้นผ่านศูนย์กลางครับ ทากาวรอยต่อด้านนอกอีกชั้นกันรั่วก็จะได้เหมือนในรูปที่ 4 ครับ

เมื่อทุกอ ย่ า งพร้อมก็นำท่อที่ทำเป็นรางปลูก ฝาครอบปิดหัวราง(ใช้ข้องอ PVC 3 นิ้ว) ฝาครอบปิดท้ายราง

ฝาครอบที่เราทำ มาประกอบเข้าด้วยกัน จะทากาวกันรั่ วหรือไม่แล้วแต่ความสมัครใจนะครับ ของผมทาเพราะไม่ทามันจะมีน้ำซึมมาตลอดครับ เสร็จแล้วก็ทาสีขาวครึ่งบนของรางครับ

ใช้ตะขอเกี่ยวกระเบื้องมุงหลังคา ดัดเหมือนในรูปครับ แต่ให้เล็กกว่าท่อที่เป็นรางซัก 2 – 3 มิลลิเมตร ครับเพื่อใช้เป็นตัวยึดรางปลูก ให้นำมาผูกติดไว้กับคานแรกหัวแปลงของโต๊ะปลูกตามระยะของแต่ละรางปลูกครับ (ของผมโต๊ะบนสุดใช้ระยะ 30 เซนติเมตรครับเพื่อให้มีแสงส่องลงมาถึงชั้น 2 และ 3 ด้วย)

ที่ยึดรางท่อ 3 นิ้วครับ

ที่ยึดรางท่อ 2 นิ้วครับ

เสร็จแล้วนำรางปลูกประกอบเข้ากับโต๊ะ ตั้งรางปลูกให้อยู่ในระดับเดียวกัน (ไม่ต้องเอียง หากเอียงน้ำจะไม่ขั งในท่อ เวลาไฟดับผักจะต า ย) วางระบบน้ำเข้า จากในรูปของผมอันนี้เป็นแปลงปลูกย า ว 2 เมตร ใช้ท่อ 2 ชั้น โดยมีท่อซ้อนกัน 1 แถว ผมเดินน้ำเข้าท่อบนครับจากนั้นต่อปลายท่อท้ายรางบนมาเข้าเป็นท่อจ่ายน้ำให้รางด้านล่าง 5 รางปลูก โดยใช้ท่อ PVC ½ นิ้วในการจ่ายน้ำเจาะด้วยดอกสว่าน 5.0 ตรงตำแหน่งกลางรางปลูกที่ท่อส่งน้ำไหลผ่าน

หัวท่อส่งน้ำผมใช้ข้องอ งอลงไปในท่อปลูกต่อฝาครอบแล้วเจาะรูฝาครอบครับ อันนี้ใช้เป็นตัวยึดแนวท่อส่งน้ำกับปากรางปลูกไม่ให้ท่อจ่ายน้ำออกจากรางปลูกเวลาเราเดินชนโต๊ะหรือมีอะไรไปกระแทกมันเข้า

อันนี้ท่อส่งน้ำที่รางปลูกแถวกลางครับ

หากทำท่อส่งน้ำเข้ากลางโต๊ะแล้วแยกซ้ายขวาก็จะทำการต่อข้องอลงไปที่ปลายท่อทั้งซ้ายและขาวครับเพื่อยึดไว้ไม่ให้จ่ายน้ำออกไปนอกท่อรางปลูก

ดอกสว่าน 5 มิลลิเมตร

ในส่วนท้ายราง ให้เจาะท่อ PVC 1.5 นิ้วด้วยโฮลซอ 35 มิลลิเมตร ตรงตำแหน่งที่จะยึดรางปลูก แล้วนำมาสวมตรงปลายข้องอของฝาครอบท้ายรางปลูกเพื่อเป็นการยึดรางปลูกให้ระยะห่างเท่ากัน แล้วตั้งระดับให้ด้านที่ยึดท่อแรกสูงกว่าท่อสุดท้าย ด้านที่ต่อท่อน้ำกลับถังละลาย

หากท่อสุดท้ายหรือท่อก่อนหน้านี้มีระดับข้องอที่อยู่สูงกว่าท่อส่งน้ำกลับให้นำท่อ PVC ½ นิ้วสั้นๆมาต่อให้ปากท่อลงไปในรางครับ ไม่งั้นน้ำจะไม่ลงในท่อส่งน้ำกลับ

ท่อส่งน้ำกลับเมื่อต่อครบทุกรางแล้วให้ต่อข้องอหรือสามทางแยะลงในแนวดิ่งแล้วทำการลดขนาดท่อจาก 1.5 นิ้ว ไปเป็น 1 นิ้วแทนครับ เพราะท่อ 1 นิ้วถูกกว่า

เดินท่อน้ำกลับมายังถังสารละลาย ถังน้ำผมใช้ถังขนาด 14–16 แกลอน นะครับ ระดับน้ำยิ่งสูงยิ่งดีครับเพราะมันจะทำให้ปั้มส่งน้ำได้สูงและมากขึ้นครับ

ต่อปั้มกับท่อส่งน้ำ เติมน้ำและเปิดปั้ม ทดสอบระบบหากไม่รั่ว น้ำกลับมาลงถังได้ไม่ล้นตรงไหนก็ทำการปลูกได้เลยครับ เป็นอันเสร็จสิ้น ปั้มน้ำผมใช้ขนาด AP 2500 หรือ AP 2550 เนื่องจากระบบรางปลูกของผมสูงจากพื้นเกือบ 1.5 เมตรครับ

เมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์ก็ปิดฝาถังป้องกันสิ่งป นเ ปื้ อ นลงในถังและป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ

เสร็จแล้วครับ แค่นี้เราก็ข้ามปัญหาเรื่องไฟดับไปได้เลยครับ หากไฟดับให้ขึงสแลนช่วยในช่วงเที่ยงหรือบ่ายด้วยนะครับ

การทำความสะอาดรางปลูกท่อ 2 นิ้วและ 1.5 นิ้ว ให้ใช้แปรงถูในรางได้เลยครับ

ช่องปลูกที่ใช้โฮลซอขนาด 35 มิลลิเมตร เจาะจะยึดกระถางนิ้วกล้วยไม้ได้ดีครับ

อันนี้กวางตุ้งครับ อยู่ได้สบายไม่หลุดร่วงออกจากรางปลูก

แหล่งที่มา ลิ้ง ตั้ม ซิงเกอร์ https://pantip.com/profile/222692

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here