เทคนิค การตอนกิ่งฟักทอง แบบละเอียด

0
2058

การตอนกิ่งฟักทอง

การตอนกิ่งฟักทองช่วยให้ประหยัดค่าเ ม ล็ ด พั น ธุ์ การข ย า ยพั น ธุ์ในลักษณะนี้จะทำให้ผลและเ นื้ อเหมือนกับต้นแม่ทุกอ ย่ า ง ไม่กลายพั น ธุ์เหมือนกช่วยให้ได้ผลผลิตจากบางพั น ธุ์ที่ปลูกด้วยเ ม ล็ ดครั้งแรกที่ติดผล แต่ข ย า ยพั น ธุ์ในรุ่นต่อไปไม่ติดผล การตอนฟักทองสามารถตอนได้ทุกพั น ธุ์

เมื่อผ่านการตอนแล้วทำการปลูกลงดินในช่วงวันที่ 25 ของการตอน ลูกฟักทองจะออกดอกและพร้อมผสมเกสรในช่วงวันที่ 45 วันหลังจากการนั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนการตอนกิ่งฟักทอง

1.นำมีดมาคว้านที่กิ่งหลังจากนั้นก็เอาดินห่อไว้ได้เลย

2.มีดเล็ก

3.เชือกหรือย า งหรืออะไรก็ได้ที่สามารถมัดให้แน่นได้

4.ถุงพลาสติกขนาด 3×5 นิ้ว

5.เถ้าดำ

6.ดินร่วน

วิธีการตอนกิ่งฟักทอง

1.เลือกต้นแม่พั น ธุ์ที่มีคุณลักษณะเด่นที่เราต้องการและไม่เป็นโ ร ค การตอนกิ่งฟักทองนั้นควรที่จะเลือกตอนในเวลาเย็นๆ โดยตอนตั้งแต่ปลายของกิ่ง ฟักทอง เข้าหาโคน โดยที่ตอนจากปลายและเว้นไปอีก 2 ข้อ ข้อที่ 3 ก็ทำการตอนกิ่งฟักทอง อีกได้จนถึงโคน โดยส่วนมากแล้วฟักทองหนึ่งย่ า น จะตอนได้ 5 ต้น

2.ก่อนที่จะตอนควรที่จะตัดใบบริเวณขอที่ตอนออก เพื่อไม่ให้กีดขวางเวลาหุ้มถุงวัสดุและสะดวกในตอนที่ก รี ดย่ า น

3.โดยเริ่มจากการกรีดย่ า นให้เป็นแ ผ ลย า วไมลึกมา โดยก รี ดระหว่างข้อที่ตอน

4.เอาเถ้าดำมาใส่ถุงแล้วใช้มีดผ่ าตรงกลางถุง รดน้ำให้ชุ่มนำไปทาบกับข้อของย่ า นฟักทอง ให้ข้ออยู่ตรงกลางถุง มัดเชือกให้แน่น ในพื้นที่ฝนตกน้อย อาจจะนำวัสดุมาบังแสงแดดให้กับถุงพลาสติกที่หุ้มด้วยเพื่อไม่ให้ความชื้นระเหยไปได้อย่างรวดเร็ว หรืออาจจะเอาน้ำรดให้พอชุ่มก็ได้

5.เมื่อมัดถุงเสร็จแล้วก็ให้บากตรงท่อน้ำเลี้ยงถัดจากถุงชำ

6.หลังจากนั้น 1 ถึง 2 วัน รากจะเดินจะรากเต็มถุงก็สามารถที่จะตัดเอาไปปลูกได้แล้ว กิ่งพั น ธุ์ในช่วงปลายย่านจะเริ่มงอกรากดีก่อนส่วนที่ถัดเข้าไปหาโคน เมื่อตัดไปปลูกส่วนที่ตอนถัดมาจากปลายจะเริ่มออกรากดีขึ้นไล่กันมาตามลำดับ

แหล่งที่มา www.thaiarcheep.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here