เศษข้าวกินไม่หมด อ ย่ าทิ้ง น้ำข้าวจากเศษข้าว มีธาตุอาหารสูง

0
550

ข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยโดยและส่วนใหญ่จะทำการเพาะปลูกข้าวประมาณ 90% ของอาชีพคนไทย ซึ่งในแต่ละวันจะกินข้าว 3 มื้อ มีต้องมีบางครั้งที่แต่ละครัวเรือนจะมีข้าวที่เหลือจากการทาน ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะทิ้งเป็นข ยะ ส่งกลิ่น ดังนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องทิ้งเศษข้าวเหมือนกับทุกวันอีกต่อไป มาดูวิธีการใช้ประโยชน์จากเศษข้าวกัน

ขั้นตอนการทำ

1.เตรียมภาชนะ 2 ชิ้น ชิ้นแรกให้ใส่น้ำ ส่วนชิ้นที่เหลือนำเศษข้าวที่เหลือจากการทานใส่ลงไปครับ

2.จากนั้นเทน้ำลงไปในข้าวที่อยู่ในภาชนะอีกใบครับ

3.ทำการคนให้เข้ากัน

4.ค่อยๆ เทน้ำจากข้าวออก เราจะได้น้ำข้าวจากเศษข้าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชผักที่เราปลูกกันในครัวเรือน

5.นี่คือประโยชยน์ส่วนแรกที่เราได้พูดถึงคือเป็นอาหารให้กับพืชผักครับ

6.ส่วนประโยชน์อ ย่ า งที่ 2 หลังจากเทน้ำออกคือเราจะนำเศษข้าวดังกล่าวไปเป็นอาหารของไ ส้เดือน

7.ทำการขุดหลุมให้ลึกพอประมาณ จากนั้นทำการเทข้าวลงในหลุม

8.กลบดินลงหลุมครับ แค่นี้ก็จะทำให้เศษข้าวย่อยสลายเป็นอาหารของไ ส้เดือนนี่คือประโยชน์อ ย่ า งที่ 2 พื้นที่ไหนมีไ ส้เดือนมากถือว่าดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการปลูกพืชเพราะมูลของไ ส้เดือนจะเป็นอาหารชั้นดีสำหรับพืชครับ

แหล่งที่มา ช่องยูทูปเกษตรกร ชาวบ้าน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here