เพาะเ ม ล็ ด มะเขือเปราะ ในถาดหลุม ทำง่าย งอก 100 % ไม่สิ้นเปลืองเ ม ล็ ด พั น ธุ์

0
201

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น

มะเขือเปราะ เป็นไม้ล้มลุกอายุข้ามปี มีลำต้นแตกกิ่งเป็นทรงพุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 20-100 เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งแขนงตั้งแต่ระดับต่ำ แตกกิ่งแขนงย่อยสั้น เกิดที่ซอกใบ เปลือกลำต้นบาง มีสีเขียวเขียวอมเทา เปลือกที่ปลายกิ่งมีสีเขียวอ่อน ส่วนแกนเ นื้ อไม้เป็นไม้เ นื้ ออ่อน สีขาว เปราะหักง่าย

ใบ

มะเขือเปราะ เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ แตกออกเป็นใบเดี่ยวสลับกันบนกิ่ง มีก้านใบทรงกลม ย า วประมาณ 3-5 เซนติเมตร ขนาดใบกว้างประมาณ 5-10 เซนติเมตร ย า วประมาณ 10-20 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบ มีขนปกคลุมทั้งด้านล่างและด้านบน แผ่นใบอ่อนนุ่ม ฉีกขาดได้ง่าย ขอบใบเว้า โค้งเป็นลูกคลื่นและงุ้มเข้าหากลางใบ แผ่นใบมีเส้นกลางใบสีเขียวอ่อนขนาดใหญ่ มีเส้นแขนงใบเรียงสลับกันออกด้านข้าง

ดอก

มะเขือเปราะ ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ หรือออกเป็นช่อ ขึ้นอยู่กับสายพั น ธุ์ ดอกจะแ ท งออกบริเวณซอกใบตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลายกิ่ง ดอกที่ออกเป็นช่อมีก้านช่อดอกสั้น แต่มีขนาดใหญ่ส่วนดอกย่อยหรือดอกเดี่ยวมีก้านดอกทรงกลม ย า วประมาณ 3-5 เซนติเมตร โคนก้านใหญ่ ปลายก้านเรียวเล็กลง ถัดมาเป็นตัวดอก ดอกตูมมีลักษณะเป็นหลอด ดอกบานแผ่กลีบดอกออก ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียวขนาดเล็ก 5 กลีบ หุ้มห่อฐานดอกไว้

ผล

มะเขือเปราะออกเป็นผลเดี่ยวหรือออกรวมกันเป็นช่อ แต่ละผลมีก้านผลที่พัฒนามาจากก้านดอก โคนก้านบริเวณขั้วผลใหญ่ โคนก้านติดกิ่งเล็ก ย า วประมาณ 3-5 เซนติเมตร ถัดมาเป็นตัวผลที่ขั้วผลหุ้มด้วยกลีบเลี้ยงขนาดใหญ่ สีเขียว จำนวน 5 กลีบ ซึ่งพัฒนามาจากกลีบเลี้ยงของดอก โคนกลีบใหญ่เชื่อมติดกัน ปลายกลีบเรียวแหลมและมีขนอ่อนปกคลุมทั่วกลีบเลี้ยง ทั้งนี้ มะเขือเปราะบริเวณก้านผลและกลีบเลี้ยงจะไม่มีหนาม แต่จากมะเขือขื่น (อีสาน) จะพบหนามบริเวณดังกล่าว

อุปกรณ์ที่ใช้

ขั้นตอนการเพาะมะเขือด้วยเ ม ล็ ด

โรยดินผสมขุยมะพร้าวลงในถาดหลุมไม่ต้องโรยจนล้นในแต่ละหลุม

เตรียมเ ม ล็ ด พั น ธุ์ สำหรับเ ม ล็ ดพั น ธุ์นั้นหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป

จากนั้นหยอดลงถาดหลุมๆ ละ 1 เ ม ล็ ดหรือใช้ไม้เสียบให้เป็นรูในแต่ละหลุมจากนั้นหยอดเ ม ล็ ดพั น ธุ์ลงหลุมละเม็ด

ใช้ดินกลบผสมขุยมะพร้าวโรยทับอีกรอบและเกลี่ยให้ทั่วทุกหลุม

ทำการรดน้ำให้ชุ่มและวางไว้ในที่ร่ม เพื่อให้เ ม ล็ ดพั น ธุ์งอก

ประมาณ 1 เดือน ต้นกล้าจะเริ่มงอก

ต้นกล้าที่พร้อมปลูกลงดินได้

แหล่งที่มา ช่องยูทูป Sansanee Pancharoen,https://puechkaset.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here