เทคนิคการปลูกผักแพว แบบละเอียด

0
1130

ลักษณะของผัวแพว

ต้นผักแพว จัดเป็นพืชล้มลุก มีลำต้นสูงประมาณ 30-35 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง มีข้อเป็นระยะๆ ตามข้อมักมีร า กงอกออกมาหรือลำต้นเป็นแบบทอดเ ลื้ อ ย ไปตามพื้นดินและมีรากงอกออกมาตามส่วนที่สัมผัสกับพื้นดิน เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้ น แ ฉ ะ เช่น ในบริเวณห้วย หนอง คลอง บึง หรือตามแอ่งน้ำต่างๆ ข ย า ยพั น ธุ์ด้วยวิธีการเพาะเ ม ล็ ดและการใช้ลำต้นปักชำ (เมล็ดงอกย า ก นิยมใช้กิ่งปักชำมากกว่า) พรรณไม้ชนิดนี้เป็นพืชล้ มลุ ก พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพราะเกิดได้เองตามธรรมชาติ

ผักแพวเป็นผักที่ขย า ยพั น ธุ์ได้ง่าย เมื่อเรารับประทานใบและยอดอ่อนของผักแพวแล้ว เป็นผักที่ใช้กินกับอะไรก็อร่อย รสชาติออกเปรี้ยว ทั้งยังมีสรรพคุณมีคุณต่อร่างกายน่าปลูก ที่สำคัยกิ่งก้านที่เหลือเราสามารถนำไปปักชำเพื่อปลูกหรือข ย า ยพั น ธุ์ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.นำกิ่งก้านผักแพวที่เราต้องการปลูกไปแช่น้ำไว้ก่อน 3 – 4 วัน หรือหากมีต้นผักแพวอยู่ก่อนแล้วให้เลือกกิ่งก้านที่แก่พอดีแล้วนำมาแช่น้ำไว้

2.รอจนร า กผักแพวที่แช่น้ำไว้เริ่มงอก แล้วนำลงปลูกในภาชนะได้เลย

3.โดยนำดินที่ใช้สำหรับปลูกต้นไม้ใส่ในเศษภาชนะเหลือใช้ เช่น ถุงพลาสติกหรือกระถางเล็กๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว

4.ห มั่ นรดน้ำและตั้งไว้ในที่ร่มที่มีความชุ่มชื้นรอจนผักแพวตั้งตัวได้ จึงนำไปปลูกลงในแปลงดินที่เตรียมไว้ได้เลย

เรียบเรียงโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here