ทำจุ ลิ น ท รีย์หน่อกล้วย ปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อพืช

0
482

วิธีทำจุ ลิ น ท รีย์หน่อกล้วย

การทำจุ ลิ น ท รีย์หน่อกล้วย คือการนำหน่อกล้วยมาหมักให้ได้จุ ลิ น ท รีย์ที่มีประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร เพราะในดินที่มีต้นกล้วยขึ้นจะเป็นดินที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีจุ ลิ น ทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ทั้งยังสามารถนำจุ ลิ น ท รีย์มาปรับสภาพดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช จะเห็นได้ว่าที่ใดมีต้นกล้วยขึ้น ดินบริเวณนั้นจะร่วนซุย โปร่ง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุอาหารต่างๆ จึงเป็นเหตุผลที่เราทำจุ ลิ น ท รีย์หน่อกล้วย ซึ่งเป็นจุ ลิ น ท รีย์ดีเติมกลับลงไปในดินที่เราจะปลูกพืช

วัตถุดิบ

1.กล้วย 1 ต้น สูงประมาณ 1 เมตร ขุดให้ได้ส่วนรากด้วย

2.น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม (น้ำตาลไม่ฟอกสี)

3.ย าคูลท์ 1 ขวด (ถ้าไม่มีให้ใช้นมเปรี้ยวที่มีจุ ลิ น ท รีย์แลคโตบาซิลลัส)
น้ำเปล่า 4-5 ลิตร

วิธีทำ

1.หาเป้าหมายคือหน่อกล้วยสูงประมาณ 1 เมตรครับ

2.ขุดรอบต้นเพื่อให้ได้ส่วนรากด้วย

3.นำต้นกล้วยมาสั บออกเป็นชิ้นๆ

4.เติมน้ำตาลทรายแดง

5.ใส่ย าคูลท์

6.เติมน้ำประมาณ 4-5 ลิตร

7.เอาพอปริ่มๆ

8.ทำการหมัก 7 วัน ระหว่างที่หมักให้เปิดคนวันละ 1 ครั้ง

9.ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์กรองเอาเฉพาะน้ำ ส่วนเศษกล้วยสามารถนำไปทำปุ๋ยต่อได้

แหล่งที่มา https://www.organicfarmthailand.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here