เทคนิค ปลูกพุทราน ม สด ผลผลิตสูง หวานกรอบ

0
777

1.ต้องเตรียมดินให้มีอินทรียวัตถุที่สมบูรณ์ เช่น ปรับสภาพดินโดยใช้ปูนขาว และเพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยใช้ปุ๋ยคอก โดยวิธีการปลูกนั้นเราจะปลูกเลียนแบบการเกิดของเ ม ล็ ดไม้ในธรรมชาติ กล่าวคือ ไม่ต้องขุดหลุมลึกมาก เอาแค่กลบดินในถุงเพาะได้ก็พอ ซึ่งต้นกล้าที่แนะนำให้ปลูกคือต้นกล้าที่ได้จากการเ สี ย บยอดเพราะจะโตและให้ผลผลิตเร็ว โดยระยะการปลูกจะอยู่ที่ 5×5 เมตร 1 ไร่สามารถปลูกได้ 64 ต้น

2.สำหรับวิธีการดูแล ในระยะเริ่มต้นจะต้องให้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูง สลับกับปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 ทุก 10 วัน โดยปริมาณการให้จะให้ต้นละครึ่งช้อนโต๊ะ (หลังจากปีที่ 2 เป็นต้นไปให้เพิ่มเป็นต้นละ 1 ช้อนโต๊ะ ทุกๆ 10 วัน) พอเข้าเดือนที่ 4 ต้นพุทราจะเริ่มออกดอก ให้เปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็นสูตร 8-24-24 โดยจะให้ทุกๆ 10 วันเช่นกัน จนกว่าพุทราจะเริ่มติดลูกจึงเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็น 0-0-60 พร้อมกับให้ปุ๋ยหมักนมสดเพื่อเพิ่มรสชาติให้พุทรามีความกรอบและหวานจัด

ส่วนการให้ผลผลิตนั้นในปีแรกจะให้ผลผลิตอยู่ที่ต้นละ 20-30 กิโลกรัม ปีที่ 2 จะเพิ่มขึ้นเป็น 40-50 กิโลกรัม และปีที่ 3 เป็นต้นไปจะให้ผลผลิตมากถึงต้นละ 100 กิโลกรัม ทั้งนี้ พุทราเป็นพืชที่ปลูกง่าย ประมาณเดือนที่ 4 จะเริ่มติดดอก เดือนที่ 5 จะเริ่มติดผล และเดือนที่ 8 จะเริ่มเก็บผลผลิตขายได้ ดังนั้น ถ้าเราต้องการทำพุทราออกตลาดในช่วงเดือนไหนเราจะต้องนับถอยหลัง 8 เดือน เพื่อวางแผนการผลิตและทำสาว

วิธีการทำสาว จะเริ่มทำในปีที่ 2 ส่วนวิธีการทำคือตัดลำต้นออก โดยจะต้องตัดให้สูงจากพื้นดินประมาณ 40-50 เซนติเมตร ภายใน 1 สัปดาห์จะเริ่มมียอดใหม่แทงออกมา ให้เลือกยอดที่สมบูรณ์ที่สุดไว้เพียง 2 ยอด โดยยอดที่เลือกไว้จะต้องอยู่ในลักษณะตรงกันข้ามกัน จากนั้นจึงเริ่มดูแลเช่นเดียวกันกับในปีแรก

การให้น้ำ

ส่วนการให้น้ำนั้นจะต้องรดน้ำให้ชุ่ม ซึ่งทางที่ดีควรจะติดระบบน้ำแบบสปริงเกลอร์ไว้ 3 จุดรอบทรงพุ่ม ในฤดูหนาวและฤดูร้อนจะรดน้ำ 3 วันต่อครั้ง และในฤดูฝนต้องคอยระบายน้ำออกตลอดเวลาอ ย่ าให้น้ำขั ง

วิธีการค้ำกิ่ง

1.เมื่อมีกิ่งกระโดงแตกขึ้นมา ย า วประมาณ 1.50 ถึง 2 เมตร ใช้ไม้รวกปักบนดินแล้วดึงกิ่งมาผูกไว้กับไม้รวก เป็นคอกสี่เหลี่ยมเหมือนกับการปลูกส้มเขียวหวาน

2.เมื่อกิ่งย า วเพิ่มออกไปอีก ก็ควรใช้ไม้รวกเพิ่มอีกพร้อมกับการจัดกิ่งให้แยกออกไปรอบๆ ต้นพุทรานมสด ไม่ให้กิ่งทับซ้ อ นกัน หลังจากตัดแต่งกิ่ง 1 ถึง 2 เดือน กิ่งใหม่ก็จะเริ่มออกดอก

แหล่งที่มา https://www.matichon.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here