ปลูกข้าวอิ น ท รี ย์ ลดต้นทุน ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

0
484

ขั้นตอนการปลูกข้าวอิ น ท รี ย์

1.การเตรียมดิน ไถกลบตอซังก่อนฤดูการปลูก 2-3 ครั้ง

2.ปลูกโดยวิธีการปักดำแบบธรรมดา

3.ถ้ามีเ พ ลี้ ย ฉีดพ่ นด้วยเ ชื้ อบิวเวอร์เรีย 7-15 วันครั้ง แล้วแต่ลงหนักเบา ส่วนการดูแลเรื่องแ ม ล งถ้าข้าวสมบูรณ์จะไม่ค่อยมีแ ม ล งนะครับ

4.ผ่านไป 1 เดือน ให้ปุ๋ยครั้งที่ 1 ใช้จุ ลิ น ท รี ย์สั ง เ ค ร าะ ห์แสง ผสมน้ำเปล่า ส า ดให้ทั่วบริเวณที่นา มูลวัว 1-2 กระสอบต่อไร่ หว่านให้ทั่วบริเวณ

5.ผ่านไป 2 เดือน ให้ปุ๋ยครั้งที่ 2 มูลวัว 1-2 กระสอบต่อไร่ หว่านให้ทั่วบริเวณ

6.ผ่านไป 3 เดือน ให้ปุ๋ยครั้งที่ 3 มูลวัว 1-2 กระสอบต่อไร่ หว่านให้ทั่วบริเวณ

7.ครบเวลาแล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้เลยครับ

แหล่งที่มา https://www.organicfarmthailand.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here