สูตรการทำน้ำหมักเร่งรากสำหรับแช่เมล็ดพั น ธุ์ ท่อนพั น ธุ์ก่อนทำการปลูก ช่วยปรับสภาพดิน ต้านทานแมลง กระตุ้นการติดตา

0
221

น้ำหมักชี ว ภ า พ คือ น้ำหมักที่ได้จากการหมักเศษซ า กพืช ซากสั ต ว์ หรือสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นด้วยจุ ลิ น ท รี ย์จำเพาะ ซึ่งอาจหมักร่วมกับกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง กระบวนการหมักของน้ำหมักชี ว ภ า พจะเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุ ลิ น ท รี ย์ โดยใช้กากน้ำตาลและน้ำตาลจากสารอินทรีย์เป็นแหล่งพลังงาน

ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพด้านการเกษตร ใช้ฉีดพ่นหรือเติมในดินหรือน้ำ ช่วยปรับสภาพความเป็นก ร ด-ด่าง ในดินและน้ำ ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี ช่วยเพิ่มจำนวนจุ ลิ น ท รี ย์ในดิน ช่วยเพิ่มอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์ในดินและน้ำ ใช้รดต้นพืชหรือแช่เมล็ดพั น ธุ์ ท่อนพั น ธุ์เพื่อเร่งการเกิดรากและ

การเจริญเติบโตของพืช เป็นสารที่ทำหน้าที่เหมือนฮ อ ร์โ ม นพืชกระตุ้นการเกิดราก ใช้ฉีดพ่นในแปลงเกษตรช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยในการแตกตาดอก

เพิ่มความแข็งแรง ช่วยต้านแ ม ล งศั ต รูพืชและลดจำนวนแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตและคุณภาพสูงขึ้น ปัจจุบันน้ำหมักชีวภาพที่ใช้กันอย่ างแพร่หลายและได้รับความนิยมในการปลูกผักอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพจากไข่ไก่ ซึ่งมีส่วนประกอบและวิธีการทำดังนี้

ส่วนประกอบ

1.ไข่ไก่ 5 กิโลกรัม 1 ก้อน

2.กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม

3.แป้งข้าวหมาก 1 ก้อน

4.ย าคูลท์ 1 ขวด

วิธีทำ

1.ชั่งไข่ไก่ 5 กิโลกรัม

2.ใช้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ปั่นไข่ไก่ให้ละเอียด (ปั่นพร้อมเปลือก)

3.ชั่งกากน้ำตาล 5 กิโลกรัม

4.นำไข่ไก่ และกากน้ำตาลผสมให้เข้ากัน

5.เทย าคูลท์ลงไปผสม

6.บี้แป้งข้าวหมากลงไปผสม

7.คนให้เข้ากัน ปิดฝา แล้วเก็บไว้ในที่ร่ม นาน 14 วัน

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.hrdi.or.th/Articles/Detail/11

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here