ภูมิปัญญาชาวบ้านแก้อาการใบเหลืองของมะละกอ แค่เกลือโรยรอบโคนต้นก็ช่วยได้

0
217

การเตรียมแปลงปลูก

1.ขุดหลุมปลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ขอบหลุมห่างจากหลักกลางประมาณ 25 ซม.และขุดลึก 50 ซม. เอาดินขึ้นไว้บน ป า ก หลุมอย่ าให้โดนหลักเล็กทั้ง 2 ซึ่งจะเป็นหลักบังคับ

2.ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก เก่า ๆ ประมาณ 1 พลั่วหรือครึ่งบุ้งกี๋ลงบนดินที่ขุดขึ้นมาและใส่รอคฟ อ สเ ฟ ตลงไปอีก 100 กรัม ถ้าไม่มีรอคฟ อ สเ ฟ ตให้ใช้ ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 ใส่แทนจำนวน 20 กรัม หรือประมาณ 2 ช้อนแกงต่อหลุม        คลุกเคล้าดินกับ ปุ๋ ยให้เข้ากันดี แล้วใช้ จ อ บ กลบดินลงหลุมให้เสมอ ป า กหลุม

วิธีการปลูก

1.ให้นำ ต้นกล้าเรียงกระจายไว้ตามหลุมต่างๆ หลุมละหนึ่งถุง หลังจากนั้นเอาถุงพลาสติกออก เอาต้นกล้าวางให้ตรงตำ แหน่งระยะปลูกกลางหลุม

2.กลบดินให้แน่น โดยเฉพาะรอบๆ โคนต้นเพื่อให้รากจับดินใหม่ได้เร็ว ต้นจะตรงกันทุกแถวแล้วรดนํ้าให้ชุ่มถ้า

3.เกษตรกรปลูกมะละกอช่วงต้นฤดูฝน จะช่วยประหยัดทุนและแ ร งงานในการให้นํ้า โดยเฉพาะในช่วงปลูกใหม่ ๆ จะต้องให้นํ้ากับต้นกล้ามะละกอจนตั้งตัวได้

4.โดยรดนํ้า 2-3 วันต่อครั้ง และที่สำ คัญคือช่วงที่มะละกอออก ด อ กติดผลเป็นช่วงที่ต้องการนํ้ามาก การขาดนํ้าจะทำ ให้ ด อ ก ร่ ว ง ผล ร่ ว ง ผลไม่สมบูรณ์

5.การให้นํ้ากับต้นมะละกออย่ างสมํ่าเสมอ จึงทำให้มะละกอมีผลผลิตสูง โดยเฉพาะมะละกอที่ปลูกในที่ดอนหรือในเขตจังหวัดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีมะละกอใบเหลือง ให้ทำตามนี้

ส่วนผสม

1.เกลือ 20 ช้อน หรือ 100 กรัม

วิธีทำ

1.มะละกอที่ใบ เ ห ลื อ งให้ใส่เกลือ 100 กรัม โรยบริเวณโคนต้น แล้วรดน้ำตามทันที

2.ก็รดน้ำใส่ ปุ๋ ย มะละกอก็จะมาปกติเหมือนเดิม ต้นเขียวงาม ผลดก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here