ทาบกิ่งมะม่วง ต้นใหญ่ ให้ติด 100%

0
533

วันนี้มีเทคนิคดีๆ ในการทาบกิ่งมะม่วงขนาดใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะทาบกิ่งโดยใช้วิธีใช้ยอดของกิ่งมาทำการทาบกับกิ่งของต้นพั น ธุ์เพื่อใช้ยอดในการสร้างผลผลิต แต่เทคนิคนี้เราจะใช้กิ่งของต้นพั น ธุ์ที่มีระบบรากที่ที่แข็งแรง หากินเก่งช่วยเลี้ยงกิ่งพั น ธุ์ มาเรียนรู้วิธีการและลองปฏิบัติกันดูครับ

ขั้นตอนแรกเราจะทำการเลือกกิ่งที่มีความสมบูรณ์ ขนาดประมาณ 3 -4 นิ้ว แข็งแรงและเป็นสายพั น ธุ์ดี

นำกิ่งพั น ธุ์ที่เพาะจากเ ม ล็ ดให้มีระบบรากที่แข็งแรงประมาณ 3-4 ต้น ในที่นี้เราเลือกมะม่วงพั น ธุ์แก้วขมิ้นมาเป็นต้นพั น ธุ์ในการสร้างระบบราก

ทำการตัดรากฝอยออกออกให้หมด

หลังจากนั้นคว้านเ นื้ อของกิ่งโดยรอบจนกระทั่งถึงแก่นโดยรอบเพื่อตัดท่อทางเดินของอาหาร

เ ฉื อ นผิวบริเวณเหนือตำแหน่งที่คว้านเพื่อใช้เป็นส่วนที่ใช้ทาบกิ่ง ทำแบบนี้รอบๆ กิ่งประมาณ 4-5 จุด

ใช้เชือกฟ่างมัดตรงตำแหน่งที่เ ฉื อ นสำหรับใช้เ สี ย บประคองกิ่งพั น ธุ์

ทำการทาบกิ่งที่เฉือนปลายประมาณ 30 – 45 องศา

หลังจากที่ทาบกิ่งครบทุกจุดแล้ว ใช้เทปพันกิ่งพันให้แน่นจนแนบสนิท

มัดด้วยเชือกฟ่างอีกรอบให้แน่น

ใช้เทปพันกิ่งซ้ำอีกที

จากนั้นนำถุงพลาสติกมาพันรอบๆ กิ่งโดยใช้ไม้เสียบประคองไม่ให้หลุดขณะที่ทำการใส่ขุยมะพร้าวลงในถุง

มัดบริเวณด้านล่างของถุงพลาสติกด้วยเชือกฟ่าง จากนั้นนำขุยมะพร้าวอัดให้แน่นจนเกือบเต็ม ให้เหลือส่วนของถุงไว้สำหรับมัดปิดด้านหัวของถุงพลาสติกและมัดตรงกลางของถุงให้แน่นปิดท้ายด้วยการพันเทปที่ส่วนหัวของถุงให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าทิ้งไว้ประมาณ 2 เดือน ให้รากวิ่งทั่วถุง ก็สามารถตัดไปปลูกได้ครับ

แหล่งที่มาของรูป ช่องยูปทูป MANGO BS. Channel

เรียบเรียง วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here