เพาะเห็ดฟางในบ่อซีเมนต์ ไม่ต้องมีโรงเรือนก็เพาะได้

0
6680

วิธีเพาะเห็ดฟางในรูปแบบใหม่ นั่นคือ วิธีเพาะเห็ดฟางในบ่อซีเมนต์ ซึ่งวิธีนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้โรงเรือนเพาะเลี้ยงแต่อย่ างใด โดยวิธีนี้ ได้มาจาก Youtube Afram Channel ที่ได้เผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้กับพวกเราทุกคนได้ทราบกัน เป็นอย่ างไรบ้างมาดูกันเลย

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.บ่อซีเมนต์ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 60 เซนติเมตร ราคา 60 บาท

2.ฮ อ ร์ โ ม นไข่ 1 ขีด

3.ปุ๋ยเสมอ 16-16-16 1 ขีด

4.ปุ๋ยยู เ รี ย 1 ขีด

5.ฟางข้าว 1 กิโลกรัม

6.ก้อนเ ชื้ อเห็ดฟาง 1/2 ก้อน หรือ 11 ก้อน ก้อนละ 9 บาท

7.กากน้ำตาล 1 ขีด

8.แป้งข้าวเหนียว 1 ขีด

9.ปุ๋ยคอก 1/2 กิโลกรัม

10.น้ำสะอาด

หมายเหตุ: ส่วนผสมตั้งแต่ข้อ1-5 ใช้อย่ างละ 1 ขีด

วิธีทำ

1.เริ่มจากนำถังใส่น้ำปริมาณ 20 ลิตร

2.นำส่วนผสมทั้งหมดเทลงไปในถัง ซึ่งจะมีปุ๋ยยู เ รี ย , ปุ๋ยสูตรเสมอ , แป้งข้าวเหนียว , ฮ อ ร์โ ม นไข่ , กากน้ำตาลตามลำดับ จากนั้นก็กวนส่วนผสมทุกอย่ างให้เข้ากัน

3.จากนั้นก็นำฟางข้าวที่เตรียมไว้ แช่ลงไปในถังและกดฟางข้าวจมน้ำให้มิดทั่วฟางข้าวและแช่ทิ้งไว้ 1 คืน

4.เมื่อครบ 1 คืนแล้ว นำฟางที่ชุ่มน้ำไปใส่ในบ่อซีเมนต์ให้มีความหนาจากก้นบ่อประมาณ 6 นิ้ว เกลี่ยฟางให้เสมอและกดฟางให้แน่นๆ

5.ทำการโรยปุ๋ยคอกให้ทั่วบ่อ

6.นำเ ชื้ อเห็ดฟางปริมาณครึ่งก้อนมาคลุกรวมกับแป้งข้าวเหนียว (แป้งข้าวเหนียวใส่ปริมาณเท่าๆกับก้อนเ ชื้ อเห็ด)

7.จากนั้นทำการโรยเ ชื้ อเห็ดฟางมาโรยให้ทั่วบ่อซีเมนต์ แล้วนำน้ำที่เราหมักฟางไว้มารดให้ทั่วบ่อตามลงไป

8.ตั้งบ่อซีเมนต์ไว้ในที่ร่ม นำแผ่นพลาสติกและตะแกรงมาปิดทับเพื่อกันศั ต รูพื ช แล้วทำการปิดฝาไม่ให้แสงเขาเป็นขั้นสุดท้าย

9.ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันก็สามารถตัดใยแล้วดูดอกเห็ดได้เลย ทำการรดน้ำสม่ำเสมอ ประมาณ 2 สัปดาห์ก็ได้ดอกเห็ดมารับประทานแล้ว

เขียนโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here