3 สาย ไ ก่ดำภูพานที่น่าเลี้ยง ราคาดี มีประโยชน์ด้าน สุ ข ภ า พ

0
2155

ลักษณะไก่ดำภูพานมี เนื้อดำ ขนดำ ขาดำเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของไก่ดำ การเลี้ยงไก่ดำภูพานจะแยกเลี้ยงจากไก่บ้านทั่วไปเพื่อป้องกันการผ ส มข้ามสายพั น ธุ์ และยังสามารถปล่อยเลี้ยงได้ตามปกติ แต่ต้องมีโรงเรือนที่โปร่งสามารถถ่ายเทอากาศได้ดี เมื่อเกษตรกรนำไปเลี้ยงจะสามารถขายได้ราคาสูงกว่าไก่บ้านทั่วไปประมาณ 1-2 เท่าตัว การเพาะเลี้ยงไก่ดำจึงเป็นสั ต ว์เศรษฐกิจที่ชาวบ้านกำลังให้ความสนใจจำนวนมาก 

ไก่ดำภูพานจะมีทั้งหมด 3 สายพั น ธุ์  
สายพั น ธุ์ 1 ดำทั้งตัว

สายพั น ธุ์ที่ 2 ขนสีขาวแต่เ นื้ อดำ

สายพั น ธุ์ที่ 3 ขนสีเหลืองทอง

สูตรอาหารขุนเพาะเลี้ยงไก่ดำ 

1.กากมันสำปะหลัง 40 กิโลกรัม

2.กากเบียร์ 40 กิโลกรัม

3.หัวอาหารไก่ 20 กิโลกรัม

วิธีการทำเริ่มจากนำส่วนผ ส มทั้งหมดรวมกันแล้วได้ 100 กก. คลุกเคล้าให้เข้ากันจนเป็นเ นื้ อเดียว แล้วนำไปเลี้ยงไก่ดำได้เลยเช้า-เย็น 1 ครั้งสามารถเก็บไว้ใช้งานได้หลายวัน การให้อาหาร ให้อาหารไก่ดำตั้งแต่อายุ 1 เดือu ขึ้นไป ในช่วงเช้าและเย็น ตามสูตรดังกล่าวจะใช้เลี้ยงไก่ดำได้ 50 ตัว ต่อ วัน

สิ่งที่อ ย า ก จะเน้นให้เกษตรกรเลี้ยงแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อประหยัดต้นทุน ด้วยการนำข้าวเปลือกงอก หยวกกล้วยสับ ใบเตยหั่นฝอย มาเป็นอาหาร และปล่อยให้หากิน มด แ ม ล ง จะทำให้ไก่สุขภาพดี โตเร็ว อัตราแลกเนื้อสูง ที่สำคัญในข้าวเปลือกงอกจะมีโปรตีนสูง ย่ อ ยง่าย แถมมีส า ร Gaba (กาบา) ที่ช่วยกระตุ้นการห ลั่ งของน้ำดี และลดการสะสมของไขมัน หยวกกล้วยหมัก จะช่วยในการย่อยอาหาร มีโปรตีนสูง และใบเตยจะทำให้ไก่มีกลิ่นหอม ลดการสะสมของก ร ดยู ริ ก และเพรียวรีน ปัจจุบัน ไก่ดำเลี้ยงเพียง 3 เดือน ก็สามารถนำมาบริโภคหรือจำหน่ายได้แล้ว ราคาจะอยู่ที่ กิโลกรัมละ 150-200 บาท

เนื่องจากลูกค้าแต่ละคuมีความชอบที่แตกต่างกันไป การทำตลาดก็ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วย โดยบางคนชอบซื้อไข่ไปฟักเอง หรือบางคนชอบไก่แบบที่โตพร้อมเลี้ยงแล้ว

เรียบเรียงโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here