ทำให้มะม่วง ออกตามจุดที่ต้องการ

0
2156

สำหรับสมาชิกวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงที่กำลังปลูกมะม่วง ซึ่งเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกมาในบ้านเรา และ มีมากมายหลากหลายพั น ธุ์ หลายรสชาติทั้งเปรี้ยว หวาน มัน เป็นผลไม้ในดวงใจของใครหลายคน เป็นที่ต้องการของตลาด จึงนิยมปลูกกันมาในหลายๆ พื้นที่ และ มีคนคิดค้นวิธีแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เรื่อย เช่น วิธีนี้การทำมะม่วงให้ออกผลในจุดต่างๆ มาแนะนำให้ได้รู้กันครับ

วิธีการ

1. เมื่อต้นมะม่วงมีใบอ่ อนที่แ ตกออกมาใหม่ ใบอ่อนเริ่มแผ่กาง ให้เด็ ด (เด็ดด้วยมือ) ทั้งหมด

2. ทำการเด็ดใบอ่อนออกแล้ว เริ่มทำการบำรุงทางใบด้วย สูตรสะสมต าดอก 1-2 รอบ ห่างกันรอบละ 5-7 วัน ช่วงนี้งดการให้น้ำทางราก

3. สะสมตาดอกครบกำหนดแล้ว ให้เปิดตาดอกด้วย ฮ อ ร์โ ม น ไข่ + ปุ๋ยสูตร 13-0-46 + ไธ โอ ยูเ รี ย ( ฮ อ ร์ โ ม นไข่สูตรสเปน ) ประมาณ 2-3 รอบ ห่างกันรอบละ 5-7 วัน

ผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อไม่มีตุ่มตาที่ซอกใบปลายยอดเพราะถูกเด็ดใบแล้ว ต้นมะม่วงจะพัฒนาตาที่อยู่ใต้เปลือกบริเวณโคนกิ่งหรือใต้เปลือกบริเวณลำต้นขึ้นมาแล้วกลายเป็นตุ่มตาที่มีดอกออกมาได้แทน

ขอบคุณแหล่งของข้อมูล : siamnews,kasetporpiang

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here