ปลูกเห็ดระโงกไว้กินแบบง่ายๆ ได้กินทุกปี

0
251

เห็ดระโงก เป็นเห็ดที่มีทั้งที่มีwิ ษและที่รับประทานได้ เป็นที่รู้จักกันอย่ างดี นิยมรับประทานกันอย่ างแพร่หลายในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเห็ดจะออกช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคมไปจนสิ้นฤดู

มีสองชนิดสีขาวและสีเหลือง มีส่วนของครีบย าวเป็นแผ่นใหญ่ติดอยู่กับก้านดอก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ส่วนสีเหลืองมีครีบติดเป็นแผ่นกว้างอยู่กับก้านดอกใต้หมวกและเป็นลักษณะสำคัญของเห็ดชนิดนี้

จัดเป็นราไมคอร์ไรซาที่มีความสัมพันธ์กับไม้กับวงศ์ย างในลักษณะการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยเอื้ออำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกันกับเซลล์ของรากพืช โดยที่ต่างฝ่ายก็ได้รับประโยชน์ ราจะช่วยดูดน้ำและธาตุอาหารจากดิน โดยเฉพาะฟอสฟอรัส (P) ให้แก่พืช ส่วนราก็ได้สารอาหารจากพืชที่ขับออกมาทางรากสำหรับใช้ในการเจริญเติบโต เช่น น้ำตาล โปรตีนและวิตามินต่าง ๆ

นอกจากนี้ราไมคอร์ไรซายังช่วยป้องกันรากพืชจากการเข้าทำล า ยของเ ชื้ อก่อโ s คพืช ต้นกล้าที่มีราไมคอร์ไรซาจึงมีการอยู่รอดมากกว่าพืชที่ไม่มีราไมคอร์ไรซา เพราะสามารถทนแล้งและธาตุอาหารต่ำได้ดีกว่าต้นกล้าที่ไม่มีราไมคอร์ไรซา เมื่อความชื้นและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เหมาะสมก็จะเจริญและพัฒนาเป็นดอกเห็ด

เห็ดระโงกนิยมรับประทานกันอย่ างแพร่หลายในแถบเอเชีย เป็นเห็ดป่าที่นิยมนำมารับประทานในญี่ปุ่นเพราะมีรสชาติดี มีราคาสูง ในประเทศไทยมีวางขายในตลาดท้องถิ่นทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่จะหามาจากป่าธรรมชาติ ที่ค่อนข้างชื้น อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 94% pH 7 ความเข้มแสง 142 Lux หลังฝนตก 2-3 วัน มีแดดออกอากาศร้อนอบอ้าว ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เป็นเห็ดดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 4-5 ดอกกระจายอยู่ทั่วไปในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง

และเมื่อไม่นานมานี้หน่วยงานภาครัฐได้ทำการศึกษาทดลองการเพาะเห็นชนิดนี้และประสบความสำเร็จพร้อมได้ขย ายผลให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูก โดยการนำเ ม ล็ ดย างนามาเพาะให้เป็นต้นกล้า แล้วนำดินใต้ต้นเห็ดแก่ที่ทิ้งสปอร์ลงดิน ไปใส่โคนต้นย างนาหรือเอาเห็ดระโงกต้นแก่ที่ดอกบานเต็มที่จนสร้างสปอร์แล้ว มาล้างน้ำหรือดอกแก่จัดมาขยี้ในน้ำ แล้วนำน้ำที่มีสปอร์ของเห็ดปนอยู่ไปโปรยที่โคนต้นย างนา

เมื่อสปอร์เห็ดงอกแล้วก็จะไปเจริญอยู่กับรากของย างนาแบบได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทำให้ต้นย างนาแข็งแรง โตเร็ว ทนแล้ง ในบางรายก็ได้ทำการปลูกย างนาขึ้นมาด้วยการเพาะเ ม ล็ ดที่ดินปลูกผสมด้วยเ ชื้ อเห็ด จากนั้นนำต้นย างนาไปปลูกลงแปลงระยะห่างกัน 3 ม. x 3 ม.

เมื่อย างนาเจริญเติบโตได้ 2 ปี ก็จะเริ่มเกิดเห็ดระโงกในเวลาฝนตกชุก เช่นต้นฤดูฝนและปีต่อ ๆ มาก็เกิดเห็ดระโงกทุกปี และมีมากขึ้น เพราะรากย างนาเจริญแผ่กว้างขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถเก็บเห็ดได้ต่อเ นื่ องทุกปี

ต้องเก็บดอกเห็ดระโงกแก่ ที่ดอกกำลังจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาว แก่มากๆเ ชื้ อเห็ดมันหลุดหมดแล้ว ให้นำมาขยี้ผสมกับน้ำเปล่า เห็ด 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร นำไปมารดบริเวณโคลนต้นไม้ เช่น ต้นย างนา ต้นพะยอม ต้นมะม่วง ต้นแคร์บ้าน ต้นลำใย

เพราะต้นไม้พวกนี้เห็ดระโงกจะชอบเกิด วิธีการคือขุดบริเวณรอบๆ โคลนต้นไม้แล้วเอาน้ำเ ชื้ อเห็ดเทลงราดให้ทั่วบริเวณโคลนไม้ ตามด้วยปุ๋ยคอกและดินกลบบางๆ ปุ๋ยคอกจะช่วยให้เห็ดระโงกเกิดได้ดี รอฝนตกเห็ดระโหกก็จะเกิด

แหล่งที่มา https://www.dailynews.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here