แนวทางปลูกผักบุ้งจีน เน้นขายเชิงธุรกิจ

0
1024

สวัสดีสมาชิกวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงทุกท่าน วันนี้เราจะมาอนะนำสาะดีๆ เกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งจีนเพื่อไว้สำหรับบริโภคหรือจำหน่าย ผักบุ้งจีน ผักที่ใช้ส่วนของต้นและใบบริโภค เป็นผักที่ปลูกง่าย โตเร็ว การดูแลไม่ยุ่งย าก และยังสามารถ สามรถปลูกได้ตลอดปี และขึ้นได้ดีกับดินทุกชนิด โดยปัจจุบันสามารถปลูกได้ในหลายพื้นที่ ที่สำคัญโตเร็ว ดูแลง่าย วันนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกให้ได้ผลผลิตกันครับ

การเตรียมดิน และการปลูก

ผักบุ้งจีนมีระบบรากตื้น การเตรียมดินให้ขุดดินลึก ประมาณ15 – 20 ซม.

2.ผสมปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าให้เข้าทั่วแปลง

3.หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง อย่ างสม่ำเสมอ หรืออาจใช้เมล็ด โรยเป็นร่องหรือแถว โดยระยะห่างระหว่างแถวปลูก 15 ซม.

4.กลบเม ล็ด ด้วย ปุ๋ ย ห มั ก ห รื อ ปุ๋ ย ค อ ก

5.รดน้ำโห้ชุ่ม

6.คลุมด้วยฟางข้าวบางๆ เก็บความชุ่มชื้น ของ หน้า ดิน

หลังจากนั้นประมาณ 2 – 3 วัน ต้นกล้าจะเริ่มงออก

การใส่ปุ๋ ย

ผักบุ้งจีนมีอ า ยุ ไม่กี่วัน ดังนั้นควร ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น  ยู เ  รี ย  อัตรา 1 -2 ช้อนชาต่อน้ำ 10 ลิตร ละ ลายผสมน้ำรดผักบุ้ง ทุกๆ 5 – 7 วัน หรือ หว่านโดยตรงในแปลง อัตรา 1 กำมือ (2 – 3 ช้อนแกง) ต่อพื้นที่ปลูก 1 ตารางเมตร และรดน้ำตามทันที หรือจะใช้ปุ๋ย ค อ ก หรือปุ๋ ย ห มั ก อย่ างสม่ำเสมอ โดยใช้ปุ๋ย วิทย าศาสตร์น้อยลงได้

การให้น้ำ

ผักบุ้งชอบดินที่มีความชื้นสูง ควรให้น้ำบ่อยๆ ไม่ให้ขาดน้ำ ผักบุ้งอาจจะชะงักการเจริญ แคระแกรน คุณภาพไม่ดี

การเก็บเกี่ยว

หว่านเ ม ล็ ด ประมาณ 25 – 30 วัน สามารถเก็บเกี่ยวได้วิธี การเก็บโดยใช้มือถอนทั้งราก แล้วนำมาล้างให้สะอาด หรือหากไม่ถอน สามารถใช้มื อเด็ด หรือมีดตัดยอดไปบริโภค และปล่อยโคนไว้ บำรุงด้วยปุ๋ ยวิทย าศาสตร์หรือปุ๋ ย ค  อก  ปุ๋ ยห มั ก และหมั่นรดน้ำ ประมาณ 15 วัน ต่อมาสามารถทยอยตัดได้อีกหนึ่งรุ่น

แหล่งที่มา me-deekab

เรียบเรียงโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here