แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ด้วยวิธีง่ายๆ

0
274

ปัญหาเรื่องดินนับเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรไทยเป็นอย่ างมาก ในแต่ละพื้นที่ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับดินที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินดาน ดินทราย ที่ต้องอาศัยความรู้ในการปรับดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด

การแก้ปัญหาดินเค็มด้วยทฤษฏีการห่มดิน

ขั้นที่1 ทำการพรวนหน้าดินให้มีความร่วนซุย อากาศและน้ำถ่ายเทได้สะดวก

ขั้นที่ 2 ป้องกันและรักษาความชื้นในดินโดยการโรยเ ม ล็ ดถั่วเขียวลงไปในดินเพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศ

ขั้นที่ 3 หลังจากโรยถั่วเขียวเสร็จแล้วให้พืชพั น ธุ์ที่มีความทนเค็ม เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวแดงน้อย ถั่ว แค หรือuี้ โรยผสมลงไปกับถั่วเขียว

ขั้นที่ 4 นำเศษหญ้า ใบไม้ ฟางข้าว หรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ แต่ถ้าเป็นฟางข้าวจะให้ผลดีที่สุดนำมาปกคลุมดินไว้เพื่อรักษาความชื้นในดินไม่ให้ระเหยออกไป

ขั้นที่ 5 ให้อาหารดินโดยการโรยปุ๋ยอินทรีย์แบบแห้งและแบบน้ำลงบนฟางข้าวที่คลุมดินไว้หรือสามารถใช้น้ำหมักชีวภาพรสจืด(ปุ๋ยน้ำรสจืด)โดยมีอัตราส่วน ปุ๋ยน้ำ 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ส่วน รดให้ทั่วฟางข้าวที่คลุมไว้

เมื่อถั่วเขียวเจริญเติบโตขึ้นจะทำให้มีการปกคลุมดินอีกชั้นรวมถึงฟางข้าวทำให้แสงแดงไม่สามารถส่องไปถึงพื้นดิน ได้ ดินที่อยู่ใต้ฟางข้าวและถั่วเขียวจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งธาตุอาหารและความชื้นและไม่ดูดความเค็มขึ้นมานั่นเอง

การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นก s ด

ดินเปรี้ยวเกิดจากการที่เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเ n มีในแปลงการเกษตรมากขึ้น ซึ่งในปุ๋ยนั้นจะประกอบไปด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมโดยสารเหล่านี้ล้วนแต่มีคุณสมบัติเป็นก s ดทั้งสิ้น

การแก้ปัญหาดินเปรี้ยว

1.ในกรณีที่ปัญหาดินเปรี้ยวเกิดจากสารที่สะสมในดิน ให้ทำการหยุดการใช้สารเ n มีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือย ากำจัดแ ม ล ง แล้วเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชี ว ภ า พในการกำจัดแ ม ล ง

2.กรณีที่ดินเปรี้ยวหรือดินเค็มเกิดจากการมีอินทรียวัตถุมากเกินไปทำให้ดินย่อยสลายไม่ทัน เช่น บริเวณที่มักมีวัว หรือควายลงไปนอนจะทำให้มีมูลวัวควายจำนวนมาก

การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้ทำการล้างดินด้วยน้ำหมักส มุ uไ w s รสจืดผสมน้ำ อัตราส่วน 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ส่วน เพื่อชะล้างความเปรี้ยวและความเค็มของดินให้ลดหรือเจือจางลง โดยการนำน้ำมาหมักส มุ u ไ w s รสจืด(ปุ๋ยน้ำรสจืด) มารดให้ทั่วเป็นวิธีดีที่สุดและเร็วที่สุดในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว

การสังเกตดินเปรี้ยวหรือเป็นก s ดจัด

1.หากเป็นนาข้าวใบข้าวจะมีสีเขียวสวยงามมีใบข้าวจำนวนมากเรียกว่าอาการบ้ าใบแสดงว่าดินเปรี้ยวเป็นก s ดจัด

2.หากเป็นสวนจะสังเกตได้จากสีและเส้นใบไม่เสมอกันใบไม่ค่อยสวยสีใบไม่เขียวไม่เป็นปกติของต้นไม้ชนิดนั้นๆ

การแก้ปัญหาดินเป็นเปรี้ยวหรือเค็มสามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีง่ายๆโดยไม่ต้องใช้สารใดๆนอกจากการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็ม

ในการเพาะปลูกจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรแล้วยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วยเพราะเมื่อดินมีความอุดมสมบูรณ์การใช้สารก็ไม่จำเป็นมากนักและเมื่อแก้ไขปัญแล้วจะต้องลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดดินเปรี้ยวและเค็มไม่ให้เกิดขึ้นอีก

แหล่งที่มา https://www.nfc.or.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here