เปลี่ยนย างรถยนต์ มาทำสวนผักล้อยาง การปลูกผักใช้พื้นที่น้อย

0
562

พืชสวนครัว เป็นพืชอาหารพื้นฐานที่แต่ละบ้านที่พอจะมีพื้นที่ปลูกไว้รับประทานเราจะได้อาหารที่สด สะอาดและปลอดภั ยที่สำคญคือลดค่าใช้จ่ายได้พอสมควร

ผักล้อยางเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผมใช้เพราะแม่บ้านกลัวห น อ นและไม่อย ากออกจากครัวไปเก็บผักไกลนักจึงทำผักล้อย างไว้รอบๆบ้าน

ทำแบบง่ายๆ ตามสไตล์สวนหม่อนไม้

1.เตรียมกระถางล้อย างโดยเลือกล้อย างเก่าไม่ใช้แล้วขนาดย างรถยนต์รถกระบะขนาดกำลังพอดี

2.เริ่มใช้มีดปลายแหลมกรีดเป็นรอยแนวตามรูปทรงที่ต้องการก่อน จากนั้นให้ใช้มีดปลายแหลมหรือเคียวที่ค่อนข้างคมกรีดล้อย างเก่าหรืออาจใช้เลื่อยจิ๊กซอไฟฟ้าตัดก็ทุ่นแรงได้ จนทะลุถึงอีกด้าน

3.นำล้อย างที่ตัดเรียบร้อยแล้ว (อาจจะกลับด้านย างจากภายในออกมาก็ได้ แต่ตอนกลับย างเหนื่อยหน่อย) มาวางในที่ที่ต้องการปลูกพืช วางรองด้วยไม้ขัดกันพอรับน้ำหนักได้ แล้ววางกระสอบพลาสติกที่ก้นกระถางย างรถยนต์

4.นำดินที่ผสมปุ๋ยอินทรีย์แกลบดำ มาใส่ในกระถาง เอาเ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักที่มีระบบรากตื้น อายุสั้น เก็บเกี่ยวได้ง่าย เช่น ผักกาดเขียว คะน้า กวางตุ้ง ต้นหอม โหระพา กะเพรา ผักบุ้งมาปลูกตามต้องการ คอยรดน้ำเช้า-เย็น ดูแลอย่ าให้โรค แมลง รบกวนมาก จนกระทั่งโตเก็บมารับประทานได้

เพียงเท่านี้เราก็จะมีอาหารที่สด สะอาด ปลอยภั ยจากสารต่างๆ ที่สำคัญมันทำให้เราพึ่งตนเองได้ และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชีวิตและครอบครัวของเราด้วย

แหล่งที่มา http://www.monmai.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here