วิธีการปลูกผักชีลาว สร้าง ร า ยได้หรือปลูกไว้กินเอง

0
1294

ผักชีลาว เป็นพืชผักสวนครัวอีกประเภทหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมในการประกอบอาหารหรือเป็นผักเคียง โดยเฉพาะในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนี้เราจะนำสาระเกี่ยวกับวิธีการปลูกมา ให้ศึกษากันสำหรับท่านที่สนใจที่จะปลูกไว้กินเองหรือสร้างรายได้กันครับ

การเตรียมดิน

ดินที่มีความเหมาะสม คือ ดินร่วน หรือดิน ร่วนปนทราย

1.พรวนดิน ตากให้แห้ง ประมาณ 10 ถึง 15 วัน

2.นำปุ๋ ย ค อ ก หรือ ปุ๋ย ห มั ก ใส่คลุกเคล้า ให้เข้ากับดิน

หากทำแปลง ดินขนาดกว้าง 1 – 1.2 เมตร ยาว 3 -4 เมตร ให้ใส่ปุ๋ ย ประมาณ 30 – 40 เมตร ยาว 3 -4 เมตร ให้ใส่ปุ๋ ย ประมาณ 30 – 40 กิโลกรัม

ทั้งนี้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ถ้าพบว่าดินมีสภาพ ความเป็น ก ร ด ควรนำปูนขาว มาคลุกกับดิน เพื่อปรับสภาพ ของดินที่เหมาะในการเพาะปลูก

วิธีปลูก

1.นำเ ม ล็ ดโดยนำเ ม ล็ ดพั น ธุ์บดให้แตกเป็นสองซีก แช่น้ำเปล่า นาน 2-3 ชั่วโมง

2.นำมาคลุกเคล้าทรายละเอียดผ ส มเถ้าเล็กน้อย ทิ้งไว้จนกระทั่ง ร า ก เริ่มงอกประมาณ 1-2 วัน ก่อนนำมาหว่านให้ทั่วแปลง

ระยะปลูก 15 x 15 เซนติเมตร อาจใช้อุปกรณ์ เสริมเป็นไม้ตีเส้นตาราง ใช้นิ้วกดดินให้เป็นรู นำเ ม ล็ ดพั น ธุ์หยอดใส่ 2 – 3 เ ม ล็ ดต่อหลุมกลบดินทับ และรดน้ำตาม

วิธีการดูแล

การให้น้ำ หลังปลูก 7 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก จนเมื่ออายุ ได้ 14 วัน จะมีลำต้นสูงประมาณ 10 – 1 5 เซนติเมตร มีใบ ออกมา 2 ใบ ให้รดน้ำจนชุ่ม ทุกวัน เช้า – เย็น พอประมาณ

การใส่ปุ๋ ย หลัง 14 วัน ระหว่างให้น้ำให้ผสมน้ำห มั กชี ว ภ า พ เพิ่มเติมใส่ร่วมด้วยก็ได้ สำหรับการใส่ปุ๋ยคอก ชั้นบนแปลงปลูกบางๆ จนทั่วเดือนละ 1 – 2 ครั้ง

การเก็บเกี่ยว

เมื่อต้นผักชีลาวมีอายุประมาณ 40 วัน จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ โดยเลือกถอนต้นที่สมบูรณ์ มีความย า วระหว่าง 20 – 30 เซนติเมตร สามารถทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิต ไปได้นาน 2 – 3 เดือน ในระหว่างทำการถอนต้นออกไปเรื่อยๆ นั้นควร

เ ห ลื  อ ต้ น ที่สมบูรณ์อยู่ในแปลงไว้บ้าง เพื่อให้ต้นเหล่านี้ออกดอก สำหรับเก็บเ ม ล็ ด พั น ธุ์ไว้ปลูกในครั้งต่อไป แต่ถ้าหากไม่ต้องการเก็บเ ม ล็ ดพั น ธุ์ก็สามารถถอนนำไปจำหน่ายได้หมดเลย

แหล่งที่มา me-deekab

เรียบเรียงโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here