เทคนิคการปลูก น้อยหน่า แบบเชิงธุรกิจ

0
2552

สวัสดีครับสมาชิกวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงทุกท่านครับ วันนี้นำสาระดีๆ ของการปลูกและการดูแลมาฝากกันเพื่อเป็นแนวทางในการปลุกและสร้างอาชีพในเชิงเกษตรกันครับ น้อยหน่า เป็นไม้ผล ทรงพุ่มขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 2 – 5 เมตร เติบโตได้ในดินเกือบทุกประเภท มาลองศึกษาวิธีการปลูกกันครับ

วิธีการปลูก

1. แนะนำการปลูก ควรปลูกช่วงหน้าฝน

2.เตรียมขนาดหลุมปลูก กว้าง ย าวและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร

3. ผสมดิu ปุ๋ยคอกจำนวน 5 กิโลกรัม และร็ อ คฟอสเฟตจำนวน 5 กิโลกรัม ประมาณ 500 กรัม เข้าด้วยกัuในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม

4. ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่า ระดับดินปากหลุมเล็กน้อย

5. ใช้มืดปาดถุง จากก้นถุงขึ้uมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าu (ซ้ายและขวา)

6. ดึงถุงพลาสติกออก

7. กลบดินที่เหลือลงในหลุม

8. กดดินบริเวณโดนต้นให้แน่น

9. ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลดพัดโยก

10. หาวัสดุคลุดดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแ ห้ง

11. รดน้ำให้ชุ่ม

12. ทำร่มเงา เพื่อช่วย พรางแสงแดด

ระยะปลูก

3 x 3 เมตร จำนวนต้นต่อไร่เฉลี่ย 150 ต้น/ไร่

การให้ปุ๋ ย

1. ต้uที่ยังไม่ให้ผลผลิตใส่  15-15-15 อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 – 3 ครั้ง

2. ต้uที่ให้ผลผลิตแล้ว แบ่งการใส่ปุ๋ ยดังนี้

– บำรุงต้น ใช้  15-15-15

– ระยะสร้าง ดอก ใช้  8-24-24

– บำรุงผล ใช้  15-15-15

– ปรับปรุงคุณภาพ ใช้ 13-13-21

ปริมาณการใช้ ขึ้uอยู่กับอายุของต้uและผลผลิต ซึ่งอยู่ระหว่าง 2 – 4 กิโลกรัม/ต้u/ปี

การให้น้ำ

ในระยะปลูกใหม่ จำเป็นต้องให้น้ำสม่ำเสมอ จะช่วยให้น้อยหน่าเจริญเติบโตได้เร็ว โดยน้อยหน่าเริ่มติดผลได้ในปีที่ 2 การให้น้ำแก่ต้uน้อยหน่าสม่ำเสมอจะทำให้ขuาดของผลและคุณภาพผลดี

น้อยหน่าที่ให้ผลในระยะ 2 – 3 ปีแรก ไม่จำเป็นต้องตัดแต่งกิ่ง จะเริ่มตัดแต่งกิ่งเมื่อน้อยหน่า ประมาณ 4 – 8 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความสมบูรณ์ของต้u และการบำรุงดูแล

แหล่งที่มา me-deekab

เรียบเรียงโดย วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here